Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Flitslampjes oktober 2018

“Ik word van die Sunniva en de ASV doodziek”. Zo reageerde in een overleg de Rijnvaartcommissaris (Ministerie IenM). Dit kwam op de vraag of de Rijnvaartcommissaris verslag kon doen over de wijze waarop het onderwerp geluidseisen in Straatsburg besproken is. Nadat de ASV contact heeft gezocht met de politiek over de geluidseisen, vragen diverse partijen om een update en dus vragen wij dat tijdens het overleg. De Rijnvaartcommissaris had bovendien zelf in antwoord aan de ASV beloofd dit terug te koppelen, maar weigerde dat te doen en zei dat zijn collega er wel een mail over zou sturen.

Mail protocol

Tijdens het OTNB overleg heeft het Ministerie I&M uitgesproken dat als wij een reactie naar meerderen zouden sturen (zichtbaar bij de e-mailadressen) het Ministerie dit als een open brief beschouwt en DUS naast zich neer legt (sterker: niet eens leest). In alle opzichten lijkt ons dit een bijzonder opmerkelijke uitspraak. Wij zijn daarmee gedwongen de reactie apart naar het Ministerie (wij mogen de naam niet noemen van de betreffende ambtenaar op straffe van uitsluiting bij de overleggen) te sturen, maar vinden natuurlijk tegelijkertijd dat alle aanwezigen op het overleg moeten weten wat wij schrijven over dit onderwerp. Wij zijn dus gedwongen de mails apart toe te sturen zodat iedereen wel weet wat onze inbreng is, en tegelijkertijd het Ministerie begrijpt dat dit ook een brief aan haar is betreffende dit onderwerp.

Samenwerken

Samenwerken: De ASV heeft regelmatig naar de notulen gevraagd van de IEN vergadering van 2 maart 2017 vanwege de samenwerking aan het rapport autosteigers en ligplaatsen. De ASV heeft geconstateerd dat de officiële notulen al gedateerd zijn op 28 april 2017.
Deze zijn echter pas op 7 september 2017 door BLN naar een ASV bestuurslid gemaild. Wij merken hier op dat dit wel erg aan de late kant is!
De ASV legt daarom alle verantwoordelijkheid voor de besluiten die daarna zijn genomen bij BLN /Schuttevaer.

Zwijgen

Tijdens het OTNB heeft het Ministerie er op aangedrongen bij de ASV vooral GEEN contact te zoeken met politieke partijen over de onderwerpen die hier besproken worden. Eerder werd al gezegd vooral GEEN contact met de pers te zoeken over deze onderwerpen. De ASV vindt dat het Ministerie dit niet mag vragen aan de ASV omdat dat dit de middelen zijn die we hebben om de zaken bekendheid te geven en omdat het de enige manier is waarop er verantwoording afgelegd zou kunnen worden over de wijze van handelen door CCR en de Nederlandse delegatie binnen de CCR. De ASV vindt ook dat de Tweede Kamerleden op de hoogte zouden moeten zijn wat er zich afspeelt op dit terrein en welke gevolgen dit heeft op de binnenvaartvloot, wat toch van een groot economisch en ecologisch gevolg heeft voor de samenleving, nu al maar ook in de (zeer nabije) toekomst. Is dat niet waar de politiek nu juist over gaat?