Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Complimenten voor @SGPZeeland🎩 N.a.v. vragen van de SGP over ligplaatsbeleid heeft @provzeeland marktonderzoek door @Panteia uit laten voeren: "binnenvaart Zeeland” ligt er. Een onderzoek met potentie waarbij we de vervolgstappen en de effecten daarvan blijven volgen.👍
5,5 maand (op 4 dagen na) stremming Zuid-Willemsvaart: renovatiewerkzaamheden
Sluis 15: van 12 tot en met 30 september 2022
Sluis 16: van 3 oktober 2022 tot 17 februari 2023
#zokomenweerwelmetdebinnenvaart 🙈
De geplande stremming van sluis Schijndel op 2 juli 2022 van 7:00-16:00 uur gaat niet door.
De reden is dat dat de benodigde aandrijfas niet op tijd geleverd kan worden.

Herinrichting Maashaven (langliggers)

Het Havenbedrijf is druk bezig met de a.s. herinrichting van de Maashaven.

Dat hebben ze onder andere met bijeenkomsten in de Maassilo en op de Beurs van Gorinchem kenbaar gemaakt. Daar was ook ruimte voor opmerkingen waar het Havenbedrijf naar ging kijken en met zo goed mogelijke oplossingen te komen.
Ze zijn ook in gesprek geweest met de langliggers. Het Havenbedrijf is bij hen langs geweest en heeft met hen individueel gesprekken gevoerd. Daaruit hebben ze met en in goed overleg een inrichting gemaakt hoe de langliggers komen te liggen en dit is ook via de mail gecommuniceerd.

Nu was het eerst bedoeling om de werkzaamheden aan de pontons in fases uit te voeren en hierbij het westelijke deel van het lange ponton eerst te verwijderen en te reviseren en om dan neer te leggen aan de kade van Maashaven NZ.

Het plan is nu echter om de huidige pontons in zijn geheel en in één keer op te nemen en naar de werf te brengen en om daar alles in één geheel geschikt te maken voor de twee nieuwe plekken in de Maashaven.

Dit houdt in dat de langligger te maken krijgt met een tijdelijke afmeersituatie. Het Havenbedrijf biedt de mogelijkheid aan om het bestaande ponton in het westen van de Maashaven te gebruiken. De drie locaties die wij hiervoor hebben aangewezen zijn op de bijgaande kaart weergegeven.

Het Havenbedrijf heeft met de tijdplanning rekening gehouden met de feestdagen zodat iedereen gewoon nog even op zijn oude plek kan blijven liggen. Dat is voor de varende schepen en de langliggers wel heel fijn, ook omdat het meestal heel druk is met schepen. Op 1 februari 2018 moet de ponton leeg zijn om dan naar de werf te kunnen. Het Havenbedrijf wil graag dat de schepen in de laatste dagen van januari verhuizen en over het precieze tijdschema hiervan krijgen we tijdig bericht.
We moeten rekening houden met 12 maanden voor dat alles weer terug en klaar is.

Jessica van den Akker