Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

In gesprek met de heer Jetten D66

Naar aanleiding van een artikel in de Schuttevaer heeft de ASV naar de heer Jetten (D66) gereageerd met de volgende tekst.

Geachte heer Jetten, ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om een aantal zaken toe te lichten.

Ja, het is geweldig als oudere schippers de kans krijgen nog iets over te houden van hun schip dat sterk aan waarde heeft verloren door CCR regelgeving. Het schip wat voor velen hun pensioen zou moeten zijn
Maar…..als we het hebben over oudere schepen hebben we het vaak DUS over kleinere schepen, en aan die schepen is nu al een tekort.

Dat betekent dat het misschien voor individuele schippers wel prettig is als uw ideeën doorgaan, maar het maakt wel dat de kleinere vaarwegen nog minder gebruikt zullen worden, dat bedrijven gelegen aan kleinere vaarwegen (ook in het buitenland) dus gedwongen worden over te stappen op vervoer over de weg. Dat lijkt tegenstrijdig met uw uitspraken (meer vervoer over water)

U denkt dat met uw voorstel de vergroening een boost krijgt, maar kleinere schepen die verdwijnen worden niet vervangen door andere schepen, omdat het economisch onhaalbaar is, die schepen varen nu al beneden kostprijs, dat wordt er niet beter op als men via nieuwbouw nog veel hogere bedragen zal moeten neertellen voor zo’n schip. Kortom: die schepen worden voor een groot deel vervangen door vervoer over de weg: is dat “vergroenen?”

U hebt de misvatting dat een oud schip “automatisch” minder groen is als een nieuw schip. Maar ieder schip kan zonnepanelen plaatsen, een CCR 2 motor (of andere groenere voortstuwingssystemen) plaatsen of op andere manieren “groen” vervoeren. Dat heeft niets te maken met het casco, wat om de zoveel jaar gekeurd wordt en aan eisen moet voldoen.
U spreekt, net als de Minister, alsof een oud schip zal verdwijnen met het verdwijnen van een “oude” schipper. U ziet over het hoofd dat juist het zorgvuldig onderhouden van deze schepen zorgt voor waardevolle duurzame vervoersmiddelen. Wat lost het op als die gesloopt worden? Waarom niet stimuleren om te vergroenen? Waarom niet stimuleren dat startende schippers juist wel op deze schepen kunnen beginnen?

Uit onze ervaring weten wij dat als schepen verdwijnen daarmee ook werk (vervoer over water) verdwijnt. In het kader van het Europese Witboek wil ik u erop wijzen dat het marktaandeel binnenvaart t.o.v. vervoer over de weg NIET stijgende maar DALENDE is.

Bovendien zien wij dat bij de kleinste schepen (de spitsen) je nu eigenlijk al kunt spreken van het bereiken van een kritisch minimum: er zijn er nog maar zo weinig van (300 nu t.o.v. 7.000 30 jaar geleden) dat we nu al niet aan de vraag kunnen voldoen (en nee, de vrachtprijs gaat daarmee niet omhoog omdat de vervoersmarkt in zijn geheel ongezond is, zolang Oost-Europese rijders voor de erbarmelijke tarieven rijden blijft het een ongezonde markt). Dat betekent dat hele vervoersstromen gaan verplaatsen van water naar weg. Waarom kiest D66 niet voor behoud van datgene wat waardevol is?

Reactie van de heer Jetten:
Dank voor jullie reactie. Mijn suggesties komt niet alleen voort vanuit het idee van vergroening. Tijdens mijn werkbezoeken van afgelopen zomer heb ik gesproken met enkele reders en schippers die hebben aangegeven dat zij zouden willen stoppen met werken, maar door schulden niet kunnen stoppen. Zij bepleitten bij mij om eens na te denken over een mogelijke stoppersregeling, zodat mensen op een fatsoenlijke wijze met pensioen kunnen gaan. Daarnaast moeten we kijken hoe we naast verdere vergroening van bestaande vloot ook de grootste vervuilers uit de vaart kunnen halen waarvoor vergroening niet rendabel meer is. Daarbij gaat het me niet om de grootte of de leeftijd van de schepen.

Tot slot ben ik het natuurlijk met jullie eens dat we alleen maatregelen moeten treffen die bijdrage aan verdere groei van de zeevaart en binnenvaart. Als blijkt dat een stop/sloopregeling daar niet aan bijdraagt, dan moeten we dat niet doen.

Nota bene: naar aanleiding van deze mailwisseling heeft de heer Jetten uitgesproken indien mogelijk bij de ASV voorjaarsvergadering aanwezig te zijn.