Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Morgen is er een @IenWTweedeKamer commissiedebat over de Europese Transportraad die plaatsvindt op 2 juni.
10:00 - 13:00 uur Locatie: Klompézaal
Live te volgen: https://t.co/waddPktQj4
Bijbehorende stukken vindt u op https://t.co/KHE8NTLmc6
Pilot wijst uit: Voorstel Wijziging Havengeld @HavenRotterdam leidt tot enorme kostenverhoging. Een week in Rotterdam liggen zou tot 200% duurder worden. En dat omdat niet nader genoemde (!) "marktpartijen" het bestaande systeem "oneerlijk" zouden vinden. https://t.co/qmjtamS5ay
Dodelijk ongeval in 2015, 2 zwaargewonden in 2018, mast verspeeld door sluitende brug in 2016, wel 700 incidenten in een week, kritiek van de @Onderzoeksraad, maar wethouder @SlegersGerard (CDA) zegt: “Zaanstad heef de veiligste bruggen van Nederland”
https://t.co/NWQyxCDMuo

Maximale afmetingen Wilhelminasluis Zaanstad aangepast

Onderstaand bericht betreffende de aangepaste maximale afmetingen van de Wilhelminasluis in Zaandam ontvingen wij van de Omgevingsmanager – Realisatie Infrastructurele projecten Noord Holland:

Hierbij informeer ik u dat de maximaal toegestane afmetingen voor scheepvaartverkeer door de Wilhelminasluis te Zaandam zijn aangepast. De afmetingen voor scheepvaartverkeer die regulier mag passeren zijn aangepast tot maximaal 86 meter lengte en 9,50 meter breedte (CEMT-klasse IV). Met een vooraf aangevraagde bijzondere transportvergunning kan hiervan (beperkt) worden afgeweken. Zie hiervoor bijgevoegde tekst van het bericht aan de scheepvaart dat onlangs is gepubliceerd via de officiële kanalen.

Deze wijziging is noodzakelijk omdat bij passage van grote duwbakken regelmatig (ernstige) trillingen voelbaar zijn geweest in een naastgelegen flatgebouw wanneer het schip het geleidewerk bij het sluishoofd raakte. In een enkel geval heeft dit zelfs tot schade geleid. Per direct is daarom bovenstaande beperking ingesteld. Provincie Noord-Holland onderzoekt daarnaast in samenwerking met de gemeente Zaanstad en aannemer Heijmans welke maatregelen op korte termijn genomen dienen te worden om deze trillingen in de toekomst te voorkomen. Op korte termijn zullen wij u hierover berichten.

Er bestaat op dit moment nog geen zekerheid over het moment waarop de uitvoeringswerkzaamheden aan de Wilhelminasluis worden hervat.

Zodra meer informatie bekend is, informeren wij u hierover.

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART
Ter beperking van het gevaar van aanvaring van het nieuwe noordoostelijke landhoofd van de Wilhelminasluis te Zaandam maken GS van Noord-Holland het volgende bekend:

  • de toegestane afmetingen van het scheepvaartverkeer die het Wilhelminasluiscomplex regulier mag passeren is aangepast tot maximaal 86 meter lengte en 9.50 meter breedte;
  • de maximale toegestane scheepsafmetingen met bijzonder transportvergunning is 110 meter x 10 meter voor duwstellen en 110 meter x 10.50 meter voor alleenvarende motorschepen;
  • de maximale diepgang bedraagt KP -2.80 meter;
  • bij een maximale waterverplaatsing van 2000 m3 wordt de maximale diepgang beperkt tot KP -2.65 meter;
  • schepen die met een vergunning bijzonder transport op grond van artikel 1.21 Binnenvaartpolitiereglement het sluiscomplex passeren moeten zijn voorzien van een actieve boegbesturing, die bediend moet worden vanuit de stuurhut of een voorboot met voldoende trekkracht.