Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Morgen is er een @IenWTweedeKamer commissiedebat over de Europese Transportraad die plaatsvindt op 2 juni.
10:00 - 13:00 uur Locatie: Klompézaal
Live te volgen: https://t.co/waddPktQj4
Bijbehorende stukken vindt u op https://t.co/KHE8NTLmc6
Pilot wijst uit: Voorstel Wijziging Havengeld @HavenRotterdam leidt tot enorme kostenverhoging. Een week in Rotterdam liggen zou tot 200% duurder worden. En dat omdat niet nader genoemde (!) "marktpartijen" het bestaande systeem "oneerlijk" zouden vinden. https://t.co/qmjtamS5ay
Dodelijk ongeval in 2015, 2 zwaargewonden in 2018, mast verspeeld door sluitende brug in 2016, wel 700 incidenten in een week, kritiek van de @Onderzoeksraad, maar wethouder @SlegersGerard (CDA) zegt: “Zaanstad heef de veiligste bruggen van Nederland”
https://t.co/NWQyxCDMuo

Opstand in het zuiden

In het Zuiden van Frankrijk zijn de tarieven om naar het Noorden te komen altijd al bedroevend laag geweest en de laatste jaren is het er alleen maar slechter op geworden. Vele schippers hebben dan ook de gewoonte om leeg terug te gaan, omdat de bevrachters in het zuiden niet te verwurmen waren om betere tarieven te betalen. Bevrachters hadden ook alle macht: er was nauwelijks werk vanuit het zuiden en de schippers zagen er tegenop afgebroken dagenlang te moeten varen of heel veel ballast te moeten zetten, met alle risico’s van dien.

Nieuw werk, nieuwe kansen
Sinds kort is er nieuw werk op de markt gekomen. De schippers van onder andere de Octopus en de Serjos hebben de moed opgebracht te weigeren het werk beneden de prijs aan te nemen die redelijk geacht mag worden (vergelijkbaar met de prijs die betaald wordt van Noord naar Zuid). De schippers hebben 50 dagen lang geweigerd dat werk voor het te lage tarief aan te nemen. Uiteindelijk is er een redelijke prijs betaald voor werk van Salaise-sur-Sanne naar Brugge: euro’s boven het voorgestelde tarief.

Leren rekenen
Schippers hebben te horen gekregen van (o.a.) de EVO dat ze moeten leren rekenen. Daarbij wordt “vergeten” dat als schippers geen enkele macht hebben om de prijs te bepalen het weinig uitmaakt of je wel of niet weet dat je beneden de kostprijs vaart. Er wordt ook “vergeten” dat schippers de ondernemers zijn die nog wel hun Algemene Ondernemersvaardigheden horen te behalen om tot het vak te mogen toetreden. Hoe zit dat met verladers?

De EVO zal dus toejuichen dat de schippers dat “kostprijs berekenen” nu hebben toegepast. Conclusie: er is berekend dat schepen beter langer leeg kunnen liggen om uiteindelijk een goede vracht te bedingen dan onder de prijs van de buurman aan te nemen en zo uiteindelijk, om snel aan te kunnen nemen, beneden kostprijs te werken. Kortom: de paar kleine schepen die er nog over zijn voor dit werk kunnen wel degelijk een redelijk tarief bedingen. Maar er is moed voor nodig om in deze tijd, waar het woord solidariteit bijna niet meer uitgesproken wordt, dit voor elkaar te krijgen.

Als organisatie die streeft naar een sociaal economische acceptabele situatie in de binnenvaart juicht de ASV deze ontwikkeling van harte toe. Wij spreken onze waardering uit voor de schippers die de durf hebben voor hun eigen positie op te komen.

Slag gewonnen, de oorlog nog niet
Wij beseffen, zoals de initiatiefnemers het zelf uitdrukken, dat er slechts een slag gewonnen is, de oorlog is nog lang niet voorbij. Maar zolang er nog schepen over zijn om dat werk te verrichten en zolang er mensen zijn die de strijd aan willen gaan tegen prijsdumping, zolang moeten en zullen we elkaar steunen in dit gevecht om ons voortbestaan.

Sunniva Fluitsma

Nota bene: De reden dat juist kleinere schepen dit hebben kunnen doen is het feit, dat de grote schepen in het zuiden daar niet weg kunnen. Zij zijn daar met veel kosten heengebracht en min of meer gevangen in dat gebied. Er zijn eigenaars van grotere schepen die maandenlang geen werk meer kregen, omdat ze tegen de bevrachter op waren gekomen. Dat is hoe de “vrije markt” werkt.