Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Reactie Zuid-Holland betreffende Klacht ligplaatsenbeleid Zuid Holland

Geachte mevrouw Fluitsma,

Naar aanleiding van uw e-mail van 31 juli 2017 met een aantal vragen, doe ik u hierbij een reactie toekomen.

Uw vragen alsmede de beantwoording daarvan luiden als volgt:

Hoe is dit besluit tot stand gekomen?

De afgelopen jaren klagen de omwonenden van de overnachtingslocatie langs de Oudshoornseweg in Alphen aan den Rijn regelmatig over de afgemeerde schepen. Sinds Heineken zijn grondstoffen via de vaarweg laat aanvoeren is het aantal scheepvaartbewegingen via Alphen aan den Rijn naar Zoeterwoude aanzienlijk toegenomen. Deze schippers maken vaak gebruik van de bewuste locatie. Soms met overlast voor de omgeving tot gevolg. Gezien de discussies met bewoners heeft de Dienst Beheer Infrastructuur toegezegd de noodzaak van deze overnachtingslocatie voor de beroepsvaart nader te onderzoeken.

Het ligplaatsvak is in 2001 vastgelegd in een verkeersbesluit. Het besluit is destijds genomen om het afmeren op de Oude Rijn tussen de Heimanswetering en de Gouwe te reguleren. Bij nader onderzoek is gebleken dat dit ligplaatsvak niet overeenstemt met het geldende verkeersbesluit. Als de werkelijke situatie in overeenstemming moet worden gebracht met het verkeersbesluit, dan moet een nieuw verkeersbesluit worden genomen. In dat geval ontstaat dan een strijdigheid met ons eigen ligplaatsenbeleid. Een deel van het ligplaatsvak ligt in de directe omgeving van de Albert Schweitzerbrug, terwijl volgens ons beleid het innemen van ligplaasten in de directe nabijheid van bruggen niet is toegestaan. Derhalve is ervoor gekozen om het verkeersbesluit in stand te laten en de praktijksituatie in lijn te brengen met het besluit. Dit heeft tot gevolg dat er enkele meerpalen moesten worden verwijderd.

Komt er op een andere plaats een vergelijkbare ligplaats met dezelfde faciliteiten voor in de plaats?
Bij de nieuwbouw van de Koningin Maximabrug te Alphen aan de Rijn zijn recent drie extra overnachtingsplaatsen gecreëerd voor de beroepsvaart. Andere alternatieven voor ligplaatsen in en om Alphen aan de Rijn worden onderzocht. Door het smalle en stedelijke karakter van de bewuste vaarwegen is het onder de huidige infrastructurele omstandigheden echter niet eenvoudig om extra afmeervoorzieningen voor beroepsvaart te creëren. Wel wordt van een locatie in de Oude Wetering onderzocht of daar ligplaatsen gecreëerd kunnen worden. De komende tijd wordt verder bezien of er nog extra ligplaatsen in en om Alphen aan de Rijn? of verderop in het netwerk – kunnen worden aangelegd.

Nadat deze reactie op ASV-facebook was geplaatst kwamen daar ook reacties op. Een daarvan was:
En waar moet je blijven als je in de Rijnhaven moet lossen, die brug sluit namelijk om 16.30 uur. Dan zou ik in de nieuwe situatie dus ‘s morgens bijna 3 uur eerder moeten vertrekken om om 6.30 uur te kunnen lossen in de Rijnhaven, maar aangezien wij met vaar- en rusttijden zitten is dit niet haalbaar, dankjewel gemeente Alphen aan den Rijn.

Dit heeft de ASV doorgestuurd naar de provincie Zuid-Holland