Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Rede najaarsvergadering 2017 (middagdeel)

Heeft u ook zo genoten van het EK vrouwenvoetbal? De dames die de Nederlandse eer moeten redden in voetballand? Ik wel. Waarom eigenlijk? Is het vanwege het spel op zich? Waarom schaarde opeens heel Nederland zich achter deze dames? Zelfs de mannen van Voetbal International die in de aanloop naar het WK vrouwenvoetbal zich zo laatdunkend over hen hadden uitgelaten.

Wat maakte de eenheid? Voor mij was het heerlijk te zien hoe samenwerking kan verlopen, niet voor eigen status gaan maar voor het belang van het geheel. Zorgen dat die pass goed aankomt en een ander kan scoren. Dienstbaar aan het grotere belang. Geen schwalbes, geen oneerlijk spel maar er gewoon keihard voor gaan. En keihard was het soms ook in meerdere opzichten, keihard maar wel eerlijk. Prachtig! Niet kermend op de grond gaan liggen in de hoop op een vrije trap, maar gewoon doorgaan tot het niet anders kan.
Ik zie heel veel parallellen met de binnenvaartsector in deze. De wanhopige schouderophalende reacties op alweer een verloren wedstrijd bij de mannen: “meer zat er niet in, het is het hoogst haalbare, de anderen waren nu eenmaal beter” is één op één vergelijkbaar met de teksten die wij in overleggen te horen krijgen. Het zijn teksten die we horen over zaken als de CCR regelgeving, over markttransparantie, verdwenen ligplaatsen, ingevoerde spertijden, of over de huisvuilsoap: “meer zat er niet in, het is het hoogst haalbare, de anderen zijn nu eenmaal beter”.

Dat dachten wij nu even niet. Als het niet genoeg is, dan moeten we er wat aan doen. En als anderen dat niet begrijpen, moeten wij het ze duidelijk maken.

Want natuurlijk kan het beter, natuurlijk kunnen wij beter. En meer zit er zeker in, maar niet als je je al bij voorbaat op de eigen helft terugtrekt. Soms moet je aanvallen als je iets wilt bereiken, soms moet je verdedigen als men aan wil tasten wat waardvol is. En dus vallen we aan met een voorstel AGORA als men maar de niet-functionerende vrije markt blijft verdedigen, waar de schipper meer en meer de slaaf wordt van bevrachters en samenwerkingsverbanden. Transparantie? Een contract moet je tekenen waarin je belooft dat je niemand op de hoogte stelt van het tarief waar je voor vaart.

En soms verdedigen we, zoals de particuliere schipper als hij met boetes geconfronteerd wordt die disproportioneel en onrechtvaardig zijn. Soms verdedigen we het bestaan van de diversiteit van de vloot, of een gewoonterecht zoals ligplaats nemen gedurende langere tijd.
Aanvallen en verdedigen op de momenten dat het moet. Dat is onze tactiek.
Niet kermend op de grond gaan liggen in de hoop op een vrije trap, maar gewoon doorgaan tot het niet anders kan. We knokken voor wat we waard zijn.

Ik zie heel veel parallellen tussen dat elftal en de binnenvaartsector. Zoals die schwalbes die we zo vaak bij die mannen zien, het oneerlijk spel. Één op één vergelijkbaar met de schwalbes, het spelbederf van Ministerie, Minister Schultz en andere bonden, en één op één vergelijkbaar met een reactie van de “verslaggevers”: als je ermee wegkomt heb je het slim aangepakt. Slim of onsportief? Het is maar hoe je het beziet:

Is het slim of onsportief

 • als de ESO de ASV voor de helft van de overleggen buitensluit en daarna verbaasd doet dat de ASV dan geen deel meer uit wil maken van deze organisatie?
 • als je als collega-bond het verslag waar keer op keer om gevraagd wordt over ligplaatsen op de RIJN achterhoudt voor de ASV?

Is het slim of onsportief

 • als banken schippers dwingen grote nieuwe schepen te kopen, ook als zij graag met een kleiner, ouder schip zouden willen beginnen?
 • als vervolgens iedereen zegt dat die schipper verantwoordelijk is omdat hij zelf zijn handtekening heeft gezet?
 • als schepen ver onder water staan wat hypotheek betreft maar de banken, BVB en het Ministerie blijven zeggen dat het economisch best meevalt omdat er zo weinig faillissementen zijn?
 • als kleinere schepen zelfs voor de meest elementaire zaken geen lening krijgen?

Is het slim of onsportief

 • als de EVO trots is op een bezuiniging van 1 miljard op de vervoerders in de binnenvaart?
 • als de EVO dat doet door iedere vorm van samenwerking met als doel een eerlijker onderhandelingspositie voor de schippers te krijgen te ondermijnen?
 • als de EVO zegt dat wij moeten zorgen dat meer jongeren gaan kiezen voor de binnenvaart?
 • als de EVO zelf geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor de reden dat jongeren geen toekomst meer zien in de binnenvaartsector?

Is het slim of onsportief

 • als Rijkswaterstaat zelf beoordeelt of haar eigen ligplaatsbeleid deugt in een hoorzitting?
 • als ILT zelf oordeelt over haar eigen boetebeleid als er beroep tegen aangetekend wordt?
 • als ILT “vergeet” het deel van de motie uit te voeren waarin gevraagd wordt om een evaluatie van het boetebeleid samen met de sector?
 • als ILT zegt dat men samen met de sector het boetebeleid evalueert terwijl men een, niet nader genoemd, bureau inschakelt om het vuile werk op te knappen?
 • als ILT naar de pers zegt dat men geen casussen aangeleverd heeft gekregen over het boetebeleid terwijl drie mails van de ASV daarover genegeerd zijn?
 • als ILT zegt geen casussen te hebben terwijl er een klacht van de ASV ligt over een specifiek voorbeeld?
 • als ILT zegt dat we dan maar een rechtszaak tegen de Staat aan moeten spannen als wij aantonen dat het boetebeleid in strijd met de Rechten van de Mens is?

Is het slim of onsportief

 • als je zegt “We wisten niet dat AGORA over de hele spotmarkt ging”, terwijl dat werkelijk op ieder overleg, het symposium over de marktwerking, de hoorzitting en de ASV vergaderingen is gezegd en genotuleerd?
 • dat er geen verslag gemaakt is van het rondetafelgesprek over AGORA en de Minister nu zegt niet te weten dat ACM heeft uitgesproken dat AGORA wel degelijk mogelijk is?
 • als je de jarenlange vraag om markttransparantie negeert?
 • als er een markttransparantie voorstel komt suggereert dat alleen ASV leden dit zouden willen, niet gebaseerd op enig onderzoek?
 • als je met aantallen schippers en schepen goochelt zoals het de Minister goed uitkomt?
 • als je keer op keer dezelfde onderzoeksbureaus gebruikt omdat die met uitkomsten komen die altijd hetzelfde zijn en in de lijn van de Minister?

Is het slim of onsportief

 • als je als Ministerie op geen enkele uitnodiging van de ASV ingaat, noch op een vergadering komt, noch op het symposium marktwerking aanwezig bent en tegelijkertijd zegt dat je zoveel waarde hecht aan samenwerking?
 • als je bij dreigende blokkade in de Volkerak tegen de economische uitbuiting in de binnenvaartsector als topambtenaar tegen een medebestuurslid van de ASV liegt dat ik getelefoneerd zou hebben om de zaak af te blazen?
 • als je als Minister keer op keer aangenomen moties naast je neer legt over de binnenvaart?

Is het slim of onsportief

 • als je als Ministerie met een truc de ASV uit het huisvuiloverleg zet terwijl die ASV zich aan alle afspraken heeft gehouden wat betreft het naar buiten brengen van informatie?
 • en als de collega bonden dan hun kaken op elkaar houden en de ASV niet steunen?
 • als het Ministerie, terwijl men nog in overleg heet te zijn over de huisvuilprocedure, in de Staatscourant laat plaatsen dat de besluiten al genomen zijn?
 • om vol te houden dat het huisvuilbeleid van de Minister draagvlak heeft omdat het aantal abonnementen stijgende zou zijn, terwijl we weten dat het er veel te weinig zijn om van draagvlak te kunnen spreken?

Is het slim of onsportief

 • als men de maatschappelijke kosten zoals ongevallen en congestie op de weg van de verschillende vervoersmodaliteiten niet door wil rekenen?
 • als men met oneerlijke cijfers komt over uitstoot van binnenvaart versus uitstoot wegvervoer?
 • als men het Europese Witboek vervoer waarin er een verschuiving moet plaatsvinden van wegvervoer naar binnenvaart naast zich neerlegt?
 • als men ontkent dat een binnenvaartschip en haar motor duurzaam is en dus gekoesterd zou moeten worden?
 • als men in een woord spreekt van “vervuilende oude” schepen, die zouden moeten verdwijnen terwijl ook die schepen milieuvriendelijk kunnen zijn waarbij zij bijvoorbeeld een CCR 2 motor en/ of zonnepanelen gebruiken?
 • als men er vanuit lijkt te gaan dat tientallen vrachtwagens extra op de weg milieuvriendelijker zou zijn dan zo’n “oud” schip?

Is het slim of onsportief

 • als het Ministerie nog steeds zegt ervan uit te gaan dat in alle omringende landen op dezelfde wijze met de CCR eisen wordt omgegaan, terwijl bewijzen voor het tegendeel voorhanden zijn?
 • als het ministerie zegt dat de ASV nu eens op moet houden over de CCR eisen omdat ze anders ook andere zaken niet meer voor elkaar kunnen krijgen?
 • als men doet alsof met het moratorium de grootste problemen opgelost zouden zijn?

Is het slim of onsportief

 • als de provincie Zuid Holland verklaart dat men “na overleg” met de ASV overgegaan is tot het verwijderen van een ligplaats terwijl dit overleg nooit heeft plaatsgevonden?
 • als er bewijs is dat spertijden bij de Beekse brug het vervoer over de weg niet helpen maar men het beleid niet veranderen wil?
 • als Noord Holland bij een bijeenkomst over op afstand bedienen van 80 kunstwerken niet wil praten over de risico’s maar alleen over de kleur van het tapijt en de ontspanningsruimte?

Dit is maar een greep uit hetgeen wij dagelijks tegenkomen. Sommigen zouden het slim noemen, ik noem het spelbederf waar gerust een aantal gele en zelfs rode kaarten voor uitgedeeld hadden mogen worden. Maar ja, wij hebben geen scheidsrechter.

Ik heb er in de laatste nieuwsbrief een artikel aan gewijd, “liar liar” heet het. Want erg genoeg wordt het inmiddels gewoon keihard liegen wat we tegenkomen. Liegen en bedriegen; in de Kamer, tegen ons, tegen u. En niemand spreekt dat uit want dat is niet netjes en niet aardig en dat mag je niet zeggen. Maar ik spreek het wel uit. Want de sector of in ieder geval een deel van de sector willens en wetens de nek omdraaien, hoe lieftallig je het ook doet is ook niet netjes en ook niet aardig.

Nee, dan dat vrouwenelftal: daar zag ik geen spelbederf, die hadden geen schwalbes nodig.

Niet kermend op de grond gaan liggen in de hoop op een vrije trap, maar gewoon doorgaan tot het niet anders kan. Knokken voor wat je waard bent.

Want wat was de missie van dit elftal? De missie was helder en duidelijk voorafgaande aan dit toernooi: laat zien wat je waard bent. Niet meer, niet minder.

En dat is waarom heel Nederland het vrouwenteam in het hart gesloten heeft. Je hoeft niet per se te winnen als je maar laat zien wat je waard bent. En wie weet komt er een moment dat je wint. En dan deel je dat ook met elkaar, want je doet het met elkaar.
Dat is zoals ik het hier binnen de ASV heb beleefd: Geen schwalbes, niet door de vrouwen ook niet door de mannen, geen oneerlijk spel maar er gewoon keihard voor gaan. En keihard was het soms ook in meerdere opzichten, keihard maar wel eerlijk. Niet kermend op de grond gaan liggen in de hoop op een vrije trap, maar gewoon doorgaan tot het niet anders kan.
Want in al onze eerlijkheid hebben wij ons kwetsbaar gemaakt, maar het heeft ook respect opgeleverd en vertrouwen in ons kennis en kunnen. We hebben een lange adem. En die lange adem laat zien dat, hoe vaak ook genegeerd, bespot en belachelijk gemaakt, we uiteindelijk gelijk hebben in onze analyses, met voorstellen durven komen over hoe het beter kan en voor vele organen inmiddels een serieuze gesprekspartner zijn. Zo serieus dat er soms alles gedaan wordt om ons buiten de deur te houden, buiten spel te zetten. Tja, we hebben een harde tackle en daar is men niet altijd van gediend.

Ik geef het stokje over aan het ASV bestuur in het volle vertrouwen dat we doorgaan op dezelfde weg: Geen schwalbes, geen oneerlijk spel maar er gewoon keihard voor gaan. Niet kermend op de grond gaan liggen maar gewoon doorgaan omdat het niet anders kan.

Dus mensen, laat zien wat je waard bent, want dat is veel! Dank voor het vertrouwen, de samenwerking de afgelopen jaren. Want natuurlijk blijf ik een onderdeel van deze mooie vereniging, dus geachte aanwezigen….goede vergadering, we gaan elkaar nog veel tegenkomen.