Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Suske en Wiske en het zoekgeraakte certificaat van onderzoek!

Er was eens een overheid in België, die de diensten voor zijn volk bedienden.
Maar door een of ander slim idee zeiden de leiders “wij gaan dit verdelen in 3 overheden”.
Nu was dat snel gedaan bij de scheepvaartloketten, maar deze vergaten alleen de dossiers mee te nemen, waardoor alles zoekgeraakt was.

Daar is ons ASV lid dus goed de dupe van.

Om contact te krijgen met een der scheepvaartloketten Schoten was niet moeilijk, maar die meneer was niet bevoegd om een voorlopig certificaat uit te schrijven. De bevoegde dame was helaas op verlof.

Aangezien de datum bijna verstreken was, is door de ASV contact opgenomen met scheepvaartloket Oostende. Via een omweg kon er eindelijk contact gelegd worden. De scheepvaartloketten hebben een telefoonnummer wat je nergens kan vinden in openbare telefoongidsen.

Daar is met haastige spoed een voorlopig certificaat uitgeschreven en doorgestuurd naar de schipper.

Nu was de ASV een beetje wantrouwend of het met het origineel certificaat van deze schipper wel goed kwam.
Dat gevoel was dus juist, want het originele certificaat zou op 9 september 2016 opgestuurd zijn en was zoekgeraakt.
En het is zo dat er geen nieuw origineel certificaat kan worden uitgegeven als het oude certificaat niet ingeleverd is.

Dus de ASV heeft nu zo ca. 30 keer contact gezocht met het scheepvaartloket, waar een overigens aardige dame vertelde, dat het een grote warboel was.

De ASV had met de Bond van Eigen schippers, waar ook de ESO voorzitter Van Lancker de voorzitter is, ook contact opgenomen, zodat deze ook wat kunnen ondernemen tegen de scheepvaartloketten.
Er werd dus nog weinig ondernomen, want de inspecteur is niet op bureau en altijd onderweg.

Tot grote verbazing werd er 4 oktober 2017 medegedeeld dat het certificaat is gevonden tussen een stapel op een bureau van een zieke collega.

ASV dacht dat het nu klaar zou zijn, maar dat was iets te voorbarig. Het schijnt dat er nog wat schema’s ontbreken, die ook opgestuurd waren door de expert, die deze goedgekeurd had.

Al met al is er nog geen origineel certificaat voor de schipper.
Verhaal wordt vervolgd ………………..

Telefoonnummers van de scheepvaartloketten zijn intussen allemaal veranderd.
Bij dezen: het scheepvaartloket Schoten is bereikbaar via 0032-(0)11 244083.