Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Vervuilende binnenvaart?

Brief aan L1, omroep Limburg

Het gaat over de video, die wij een dezer dagen voorbij zag komen op 1Lnieuws over het project van Chemelot, waar men bezig is met het ontwikkelen van milieuvriendelijke(re) brandstof.

Ondergetekende, en met mij nog veel collega’s die de video gezien hebben, heeft zich vreselijk gestoord aan de manier van presenteren van deze brandstof, waarbij de binnenvaart in een kwaad daglicht gesteld werd als zijnde zeer vervuilend. Met name u, Frank, die letterlijk stelde, dat het eenvoudig leek, maar niet was, om het getoonde moderne “vervuilende” binnenschip op deze brandstof te laten varen.

De brandstof is in ontwikkeling bij Chemelot als alternatief voor de in de ZEEVAART algemeen toegepaste “zware olie”, die er inderdaad uitziet als een soort teer en een hoog zwavelgehalte heeft, dik van structuur is en alleen toegepast kan worden in verwarmde toestand.

De boven het artikel over Chemelot geplaatste foto van een zwaar rokend zeeschip dekt in deze volledig de lading, is ook voor ons als binnenschippers een storend fenomeen, aangezien door het aandoen van zeehavens door de zeevaart zware luchtverontreiniging plaatsvindt, waarop ook de binnenvaart wordt afgerekend. Immers, zoals uw redactie ook al tegen mij bevestigde, kent men bij de indeling van nieuws in onderwerpen alleen de betiteling “Scheepvaart”. Of het nu pleziervaart, binnenvaart of zeevaart betreft, alles wordt over een kam geschoren. Wat overigens ook gebeurt bij het melden van ongevallen.

Het ergste in dit geval is, dat U een interview houdt met Annabel Jansen en haar collega van Chemelot, die waarschijnlijk enthousiast voor een beter milieu in de slag zijn, maar verzuimen zich te verbazen over de rookloze uitlaatgassen van de getoonde binnenschepen, wel vermelden, dat die schepen zeer vervuilend zijn en weten, dat het product helemaal niet voor die schepen bedoeld is en ze dus beter hun verhaaltje voor Radio Rijnmond in Hoek van Holland hadden kunnen doen.
En dat U, als Limburgse journalist, de locatie Panheel wel gemakkelijk vindt voor de presentatie zonder zich even te verdiepen in de werkelijkheid of een schipper te raadplegen, die zeker te weten binnen de 200 meter wel aanwezig was. Bij voorbeeld de schipper, die net de sluis verliet. Goedkope promotie van Chemelot, ten koste van de binnenvaart.

Ik kan u zeggen, dat binnenschepen aan strenge eisen moeten voldoen, waarbij het gemiddelde schip qua uitstoot voldoet aan de Euro4 norm, zoals die voor het merendeel van vrachtauto’s gangbaar is en daarbij nog veel zuiniger in verbruik per t/km. Vanaf 2019 geldt de nog veel zwaardere (vergelijkbaar met) Euro6 norm.
Daarnaast zijn er al alternatieve brandstoffen (GTL) breed in gebruik, die aantoonbaar de Euro6 norm benaderen.

Ik vraag mij hardop af, hoe u denkt dit voor de binnenvaart beledigende beeld recht te gaan zetten.

Wij horen gaarne van u en voor uitgebreide informatie beschikbaar,

vriendelijke groet,

Algemeene Schippersvereeniging Rotterdam,
voor deze, Jos Evens