Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Walstroom verplicht, brief aan de Staatssecretaris

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Staatssecretaris S. Dijksma
Postbus 20901
2500EX Den Haag

16-06-2017

Milieublunder zonder woorden

Geachte staatssecretaris Dijksma,

Op ons binnenvaartschip Zwaluw wekken wij elektriciteit op met 15 zonnepanelen en een klein windmolentje (in de zomer 98% en in de winter 60% van ons verbruik).
De investering is ondersteund door de rijksoverheid middels EIA voor zonnepanelen op voertuigen.
Nu zal 2018 in het RPR (Rijnvaartpolitiereglement; geldig b.v. op Waal en Lek) naast het bestaande bord “generatorverbod” en “walstroom beschikbaar” het bord “walstroom verplicht” op ligplaatsen ingevoerd worden.

Citaat www.Schuttevaer.nl:
Het nieuwe teken is een vierkant bord met daarop een stekker binnen een rood kader. Als een schip afgemeerd ligt op een plek waar het verkeersteken staat, is het voor een schip niet toegestaan zelf elektriciteit op te wekken. Het bord wordt eerdaags toegevoegd aan de verzameling verkeerstekens van artikel 7.06 van het RPR.

Dat betekent letterlijk voor ons:

  • zonnepanelen afdekken
  • windmolen uitzetten (zodat we geen elektriciteit opwekken)
  • kabel aan wal brengen en aansluiten aan niet benodigde walstroom

Wij proberen duurzaam en milieuvriendelijk te varen en ons steentje aan het halen van de doelen van het klimaatakkoord bij te dragen.

Wij vragen aan U ons hierbij te ondersteunen en ervoor te zorgen dat tenminste de tekst in het RPR aangepast wordt en wij milieuvriendelijk elektriciteit mogen opwekken en geen niet benodigde walstroom hoeven te pakken. Een “zo is het niet bedoeld” is niet voldoende! Wij willen niet afhankelijk zijn van interpretatie en goodwill van (handhavende) instanties!

Wij hopen op uw ondersteuning.

Met vriendelijke groet
Barbara Unrath en John Passmann