Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Bericht vanuit het ministerie IenW

De maatregelen vanwege het Covid-19 hebben ook forse impact op de binnenvaart. We zijn ons bewust van de noodzaak om verschillende regels op te schorten en zijn daar nationaal en internationaal mee bezig.

We onderzoeken de mogelijkheden om de geldigheid van  allerlei bemanningsdocumenten, -certificaten en –(deel)examens te verlengen tot na de crisis. Natuurlijk gaan we ook na of de technische inspecties doorgang kunnen vinden en onderzoeken we de mogelijkheden om tijdelijke certificaten te verstrekken of op een andere manier problemen met verlopen keuringen en certificaten op te lossen. Vandaag hopen we een besluit te kunnen nemen in de CCR om de handhavende instanties op te roepen slechts te handhaven in die situaties waar de risico’s te groot zijn.

De aflossing van bemanning staat inmiddels ook onder druk. Met de Europese Commissie is contact gezocht om te kijken of er een regeling voor het reizen van bemanningsleden gemaakt kan/moet worden. Dit is al opgenomen in de richtlijnen die de Commissie gisteren publiceerde maar we bezien hoe dit in de praktijk uitgewerkt kan worden.

De infrastructuur en het transport over de binnenwateren is een vitaal proces dat we zo lang mogelijk zullen blijven ondersteunen. Op dit moment is de ondersteuning van RWS nog 100% maar er wordt gewerkt aan een afschalingsmodel voor het geval er minder menskracht beschikbaar is. Over de beschikbaarheid van de infrastructuur en aanverwante zaken zal RWS zelf de communicatie verzorgen. Ook in de ons omringende landen is nog steeds voldoende capaciteit voor scheepvaartafwikkeling. In Frankrijk wordt de mogelijkheid van beperking in bediening van 24 naar 16 uur per dag onderzocht. Relevante informatie wordt ook via de website van de CCR verspreid.

We zullen de informatieverstrekking op deze manier continueren op geschikte momenten. Als er specifieke vragen zijn kunt u contact opnemen met mij of rechtstreeks met de relevante collega’s van mijn afdeling.

Ik wens u allen veel sterkte in deze moeilijke tijden.

afdelingshoofd Binnenvaart en Vaarwegen

Naschrift ASV

De ASV heeft hierop het volgende geantwoord:

Even ter informatie: er staat: In Frankrijk wordt de mogelijkheid van beperking in bediening van 24 naar 16 uur per dag onderzocht.

Reactie: In Frankrijk is alleen op de Rhône en de Seine (gedeeltelijk) en Grand Canal de Alsace -van Bazel tot Straatsburg- (of gaat het bericht alleen daarover i.v.m. de verwijzing naar de CCR die verder nooit informatie over de rest van Frankrijk verspreidt?) normaliter sprake van 24-uurs vaart. Maar los daarvan is er op dit moment al effectief een beperking van de schuttijden op allerlei kanalen en rivieren zoals bijvoorbeeld op het Canal du Nord, daarover heeft de VNF een bericht uitgedaan.

Mocht u hier meer informatie over willen ontvangen dan hoor ik dat graag