Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Enquête “Europa, red de binnenvaart!” staat online!

Te vinden op: https://nl.surveymonkey.com/r/DT5XYHM

Waarom deze enquête?

Wellicht heeft u de krantenartikelen gelezen over het bezoek van de afvaardiging van het Nederlands bedrijfsleven (ASV, evofenedex en EOC) aan Brussel. De CCR heeft in 2003 besloten dat met terugwerkende kracht nieuwbouwregels op bestaande schepen van toepassing zijn met als DOEL dat de schepen zouden verdwijnen en vervangen zouden worden door nieuwbouw. De realiteit is anders. Schepen verdwijnen wel, maar er komt geen nieuwbouw voor in de plaats in de categorie schepen tot 1.500 ton.

Niet alleen een probleem voor kleine schepen

Dit heeft niet alleen tot een tekort aan schepen tot 1.500 ton geleid, het heeft er ook voor gezorgd dat scheepseigenaren gedwongen zijn investeringen te doen die hun schepen niet veiliger en/of milieuvriendelijker maken.

Daarbij zorgt het (ook voor grote schepen) voor oneerlijke concurrentie met de andere vervoersmodaliteiten zoals vrachtwagen en spoor. Deze gang van zaken moet onmiddellijk stoppen.

Als de CCR niet wil luisteren dan moet het maar via Brussel.

Voor wie is deze enquête bedoeld?

Deze enquête is bedoeld voor alle scheepseigenaren die vinden dat deze handelswijze herzien moet worden.

Wat willen we bereiken?

Goede schepen moeten in de vaart blijven, scheepseigenaren moeten niet op onnodige kosten gejaagd worden.

Deze koude sanering en oneerlijke concurrentie moet zo snel mogelijk stoppen, zodat scheepseigenaren kunnen investeren in dat wat er werkelijk toe doet.

We willen dat er weer vertrouwen komt in een toekomst voor goede binnenvaartschepen.

Hoe gaan we dat doen?

We zullen door middel van deze enquête nogmaals aantonen dat doorgaan op deze weg leidt tot een razendsnelle afbraak van de binnenvaartvloot. Zowel wat verdwijnen van schepen betreft (vooral schepen tot 1.500 ton) als wat de staat van de schepen betreft die door zinloze investeringen gewenste innovaties niet kunnen uitvoeren.

Nederland kan dispensatie vragen voor (bijvoorbeeld een categorie) CCR/CESNI-eisen en/of een categorie schepen aan de Europese Commissie. De uitkomst van de enquête kan die aanvraag ondersteunen (hoe meer, hoe overtuigender).

Samen met eerdere rapporten krijgt de Europese Commissie daarmee voldoende in handen om de leden (andere landen) te kunnen overtuigen dat Europa in moet grijpen, Europa heeft tenslotte gekozen voor een modal shift.

Waarom zou u de enquête invullen?

U denkt wellicht “ik zit mijn tijd wel uit”. Maar een schip zonder toekomst is weinig waard, en waarom zou u een goed schip naar de sloop brengen als dit niet hoeft?

Of u denkt: “ik kan aan de meeste eisen makkelijk voldoen”, dat zou kunnen, maar iedere investering die niet zinvol is, is er een teveel, en zet de binnenvaart op achterstand tegenover de concurrenten. Een onnodige achterstand in een tijd die nog veel meer investeringen vraagt: denk aan o.a. de vergroeningsopdrachten waar we mee te maken hebben.

Bovendien: iedere scheepseigenaar wil uiteindelijk zijn schip voor een goede prijs verkopen. Dat kan alleen als er een toekomst is voor dat schip, waarbij er niet nog een enorme investeringsopdracht ligt door deze eisen, dat geldt voor alle typen schepen.

En die hardheidsclausule bij de CCR dan?

Dat de CCR afgelopen jaren nauwelijks hardheidsclausules heeft behandeld zegt al genoeg. De werkwijze voor het verkrijgen van de CCR- hardheidsclausule is ronduit afschrikwekkend. De ASV is niet tegen het aanvragen van een hardheidsclausule maar de CCR-hardheidsclausule zien we niet als een mogelijke oplossing.

Een hardheidsclausule is bovendien bedoeld om in bijzondere gevallen af te wijken van een normale regel. Nieuwbouwregels opleggen met terugwerkende kracht is niet normaal.

Nu zouden er duizenden hardheidsclausules aangevraagd moeten worden waarbij de eerstkomende jaren niemand zeker is van de uitkomst daarvan. Dat duurt te lang en is te onvoorspelbaar.

De CCR weet heel goed dat dit ondoenlijk is; als zij niet op haar schreden terugkeert, dan zal ze ook niet toeschietelijk zijn bij het beoordelen van die hardheidsclausules.

Wat vragen we van u?

Neem de tijd om de enquête in te vullen. Het vergt tijd, maar bedenk dat de tijd die u nodig heeft om te bedenken of iets wel of niet mogelijk is, in geen verhouding staat tot de tijd (en geld) die u moet investeren om al die maatregelen uit te voeren.

Wat doen we met de enquête?

De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt om de binnenvaartsector iets in handen te geven waarmee men naar Europa kan gaan om te zorgen dat er een (betere) toekomst komt voor de binnenvaart

Laten we het doen!

Laten we laten zien dat deze sector opkomt voor haar eigen belangen én voor de belangen van de hele maatschappij. Ook al lijkt men het niet te beseffen; als 70% van de binnenvaartschepen verdwijnt ontstaat er een enorm probleem, ook voor de schepen die dan nog wel varen, omdat men simpel geen vervoerszekerheid meer kan bieden.

Help ons, help uzelf, vul de enquête in en stuur hem op. Doe het NU!

Te vinden op: https://nl.surveymonkey.com/r/DT5XYHM