Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Aanbieding resultaten enquête “Europa, red de binnenvaart! “

Aan: Minister Harbers
cc. de heer Funnekotter

Zwijndrecht, 17 mei 2023

Betreft: aanbieding resultaten enquête “Europa, red de binnenvaart! “
de effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in ES-TRIN

Geachte minister Harbers,
Hierbij hebben wij, de denktank en het bestuur van de ASV het genoegen om u de resultaten van de enquête “Europa, red de binnenvaart! “aan te bieden. De enquête betreft de effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in ES-TRIN voor de binnenvaart, gezien vanuit de binnenvaartsector, met name de scheepseigenaren.

Deze enquête vloeit voort uit een gesprek dat het bedrijfsleven heeft gevoerd met de Europese Commissie Transport en Mobiliteit (DG MOVE), een directoraat-generaal van de Europese Commissie dat verantwoordelijk is voor vervoer binnen de Europese Unie.

Het bedrijfsleven werd daarbij vertegenwoordigd door binnenvaartbrancheorganisatie ASV, de vertegenwoordigende organisatie van de verladers: evofenedex en scheepsverzekering EOC, waarvan de experts regelmatig de keuringen aan schepen verrichten.

De gegevens uit de enquête zijn bedoeld om de door het Ministerie I&W gevraagde onderbouwing, die noodzakelijk is om Europa te overtuigen dat er een noodzaak is om in te grijpen in de CCR/CESNI technische regelgeving voor de binnenvaart, in handen te geven. Dit betreft de zogenaamde ‘langlopende overgangsbepalingen’ in de ES-TRIN. ES-TRIN staat voor ‘Europese Standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen’, waarin de technische voorschriften voor binnenschepen opgenomen zijn waar overgangstermijnen aan zijn verbonden.

In deze enquête vertellen 162 schippers zelf hoe zij de regelgeving ervaren. Het zijn de scheepseigenaren die aangeven waar wat hen betreft de pijn zit aangaande de gevolgen van de CCR/CESNI technische eisen, nu en in de toekomst. Zij beantwoorden de vragen over oplossingen zoals anderen ze voor hen bedenken; zoals de mogelijkheid en zinvolheid van het gebruik maken van de CCR-hardheidsclausule.

Eerlijk en volledig beeld van de gevolgen van de CCR/CESNI technische eisen

Deze enquête richt zich op de complete problematiek met de bedoeling dat er een eerlijk en volledig beeld van de situatie wordt geschetst. De scheepseigenaren, verladers en bevrachters ondervinden er tenslotte al vanaf 2010 de gevolgen van, met een enorme daling van het aantal schepen tot 1.000 ton als resultaat.

90% van de geënquêteerden kan niet aan de eisen voldoen

Tenslotte werden a an het einde van de enquête 4 fundamentele vragen gesteld aan de schippers.
1. Acht u zichzelf in staat om aan de CCR/CESNI eisen vanaf 2025 te voldoen?
2. Heeft u vertrouwen in de CCR hardheidsclausule?
3. Hebben de CCR/CESNI eisen van de afgelopen jaren u beperkt in nuttige innovaties?
4. Ontnemen de CCR/CESNI eisen u het vertrouwen in een toekomst voor uw schip?

In grote lijnen kun je concluderen dat de eisen voor bijna geen enkel binnenvaartschip uit te voeren zijn, bij sommige schepen door enkele onoverkomelijke zaken, bij de meeste schepen door een groot aantal technische eisen waar men niet aan kan voldoen. Waarbij de optelsom van eisen uiteindelijk de meeste scheepseigenaren de das omdoet.

Er staan in de nabije toekomst een aantal overleggen ingepland waarbij de toekomst van de binnenvaart een grote rol speelt. Of die toekomst er nog is? En wat uw rol daarin zou kunnen zijn?

Wij hopen van harte dat dit voor u een hulpmiddel zal zijn om uw positie daarin te bepalen.
Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte gesteld te hebben,

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur en de denktank van de ASV
Sunniva Fluitsma
Woordvoerder ASV
0611887791

Bijlage: resultaten enquête “Europa, red de binnenvaart! “
Bijlage: hand out DG MOVE “small ships”
Bijlage: MEMO hardheidsclausule (CCR)
Bijlage: Reactie ASV op de effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in ES-TRIN (2035-2041)
Bijlage: Ships
Bijlage: Reactie ASV op antwoorden Minister Harbers op vragen van lid van Haga betreffende CCR eisen

Bekijk de resultaten in de doorbladerbare versie