Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

ASV

Enquête ligplaatsen

Geachte leden,

Wij leven in een bijzondere tijd, een tijd waarin de binnenvaart geconfronteerd wordt een daling in het aanbod van werk. Dit heeft als gevolg dat er steeds meer schepen ligplaats zoeken om te wachten op een nieuwe lading.

Deze extra belasting op de ligplaatsen komt boven op het regulier gebruik van de ligplaatsen voor bijvoorbeeld overnachten, vakantie, reparatie, etc.

De ASV is in gesprek met het ministerie over het grote te kort aan ligplaatsen in Nederland dat structureel is en door een schaarste aan werkaanbod nog eens extra zichtbaar wordt.

Nu willen wij overzichtelijk inventariseren waar de grootste knelpunten liggen. Omdat wij spreken namens de schippers willen wij dus ook graag input van de schippers omdat u tenslotte het beste weet hoe het daadwerkelijk zou moeten zijn.

Download de enquête

Veel bedrijven vragen u enquêtes in te vullen, de informatie die een bedrijf daaruit in wint is bestemd voor het bedrijf zelf.Wij als ASV willen vragen of u deze enquête in wilt vullen voor uzelf.

U bent de schipper die weet hoe het zou moeten zijn en u bent degene die behoefte heeft aan ligplaatsen. Het doel van deze enquête is dat u er zelf beter van wordt.

Wij gaan alle enquêtes bundelen en een verslag van de uitkomsten aan het ministerie overhandigen zodat dus de schippers gesproken hebben. De meeste vragen kunt u beantwoorden door, door te halen wat niet van toepassing is.

Met vriendelijke groet
Ronald Sipsma en Jessica van den Akker (ASV)

EOC

Uw verzekering tijdens het coronavirus
Van de EOC ontvingen wij (u wellicht ook) onderstaand bericht

Het Corona virus grijpt steeds verder om zich heen en daarmee ook alle informatie over het virus en de gevolgen voor ons dagelijks leven. We begrijpen dat het voor u als schipper lastig kan zijn om de juiste informatie te vinden. Sinds februari 2020 hebben wij via onze social mediakanalen tweemaal een safety alert corona verstuurd. Mogelijk hebben deze berichten u niet bereikt.

Daarom hebben wij geprobeerd de belangrijkste informatie samen te brengen op de volgende pagina van EOC. Deze pagina zal regelmatig een update krijgen dus blijf af en toe terugkomen voor nieuwe informatie.

Stilligregeling
Voor u als eigenaar in de beroepsvaart willen wij u wijzen op onze stilligregeling. Met deze stilligregeling ontvangt u over de betreffende periode, tegen aanvullende voorwaarden, nu tijdelijk een korting van 50% op de cascopremie van EOC en 50% op de P&I premie (of 75% korting op de P&I premie indien u zonder personeel vaart). Vanaf vandaag kunt u gebruik maken van deze regeling met een tijdelijke verhoogde korting. De stilligregeling is voor een minimale aaneengesloten periode van 30 dagen. Deze tijdelijke verhoogde korting blijft minimaal gelden tot 1 juni 2020 en is afhankelijk van de maatregelen die door de overheid zijn genomen.

Wanneer u gebruik wenst te maken van deze tijdelijke regeling dan verzoeken wij u ons hiervan per e-mail op de hoogte te brengen via beroepsvaart@eoc.nl. Aanvullend op de stilligregeling zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Voorwaarden
In afwijking van de verzekeringsvoorwaarden is voor deze polis het volgende van toepassing:

 1.  Het vaartuig is alleen gedekt voor schade welke ontstaat als het vaartuig ongeladen en buiten bedrijf voor lange tijd stilligt;
 2.  Varen is alleen toegestaan binnen een straal van twee kilometer rond de ligplaats welke het schip bij ingang van deze clausule heeft ingenomen. Alle schade welke buiten deze straal van twee kilometer ontstaat is uitgesloten van verzekering, tenzij de verzekeringnemer schriftelijke toestemming van de maatschappij heeft verkregen om buiten de straal van 2 kilometer te varen;
 3.  Alle schade en gevolgschade welke ontstaat tijdens het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden is uitgesloten van verzekering (dit geldt niet voor klein onderhoud);
 4.  Alle schade en gevolgschade welke ontstaat als het vaartuig langer dan 24 uur onbeheerd wordt achtergelaten is uitgesloten van verzekering;
 5.  Alle dekkingen van de aansprakelijkheidsverzekeringen en eventuele andere dekkingen (bijv. P&I) ten behoeve van de lading worden gedurende het van toepassing zijn van deze clausule opgeschort.

Heeft u vragen over uw verzekeringen dan kunt u ons altijd een e-mail (beroepsvaart@eoc.nl) sturen en helpen wij u persoonlijk verder zoals u van ons gewend bent.

Wanneer u uw verzekeringspolis via een tussenpersoon bij EOC heeft afgesloten dan verzoeken wij u eerst met hen contact op te nemen!

Met vriendelijke groet,

Beroepsvaart | EOC Schepenverzekering

Bericht vanuit het ministerie IenW

De maatregelen vanwege het Covid-19 hebben ook forse impact op de binnenvaart. We zijn ons bewust van de noodzaak om verschillende regels op te schorten en zijn daar nationaal en internationaal mee bezig.

We onderzoeken de mogelijkheden om de geldigheid van  allerlei bemanningsdocumenten, -certificaten en –(deel)examens te verlengen tot na de crisis. Natuurlijk gaan we ook na of de technische inspecties doorgang kunnen vinden en onderzoeken we de mogelijkheden om tijdelijke certificaten te verstrekken of op een andere manier problemen met verlopen keuringen en certificaten op te lossen. Vandaag hopen we een besluit te kunnen nemen in de CCR om de handhavende instanties op te roepen slechts te handhaven in die situaties waar de risico’s te groot zijn.

De aflossing van bemanning staat inmiddels ook onder druk. Met de Europese Commissie is contact gezocht om te kijken of er een regeling voor het reizen van bemanningsleden gemaakt kan/moet worden. Dit is al opgenomen in de richtlijnen die de Commissie gisteren publiceerde maar we bezien hoe dit in de praktijk uitgewerkt kan worden.

De infrastructuur en het transport over de binnenwateren is een vitaal proces dat we zo lang mogelijk zullen blijven ondersteunen. Op dit moment is de ondersteuning van RWS nog 100% maar er wordt gewerkt aan een afschalingsmodel voor het geval er minder menskracht beschikbaar is. Over de beschikbaarheid van de infrastructuur en aanverwante zaken zal RWS zelf de communicatie verzorgen. Ook in de ons omringende landen is nog steeds voldoende capaciteit voor scheepvaartafwikkeling. In Frankrijk wordt de mogelijkheid van beperking in bediening van 24 naar 16 uur per dag onderzocht. Relevante informatie wordt ook via de website van de CCR verspreid.

We zullen de informatieverstrekking op deze manier continueren op geschikte momenten. Als er specifieke vragen zijn kunt u contact opnemen met mij of rechtstreeks met de relevante collega’s van mijn afdeling.

Ik wens u allen veel sterkte in deze moeilijke tijden.

afdelingshoofd Binnenvaart en Vaarwegen

Naschrift ASV

De ASV heeft hierop het volgende geantwoord:

Even ter informatie: er staat: In Frankrijk wordt de mogelijkheid van beperking in bediening van 24 naar 16 uur per dag onderzocht.

Reactie: In Frankrijk is alleen op de Rhône en de Seine (gedeeltelijk) en Grand Canal de Alsace -van Bazel tot Straatsburg- (of gaat het bericht alleen daarover i.v.m. de verwijzing naar de CCR die verder nooit informatie over de rest van Frankrijk verspreidt?) normaliter sprake van 24-uurs vaart. Maar los daarvan is er op dit moment al effectief een beperking van de schuttijden op allerlei kanalen en rivieren zoals bijvoorbeeld op het Canal du Nord, daarover heeft de VNF een bericht uitgedaan.

Mocht u hier meer informatie over willen ontvangen dan hoor ik dat graag

 

 

CCR (Corona)

De CCR heeft een speciale pagina met informatie over de Corona-maatregelen die voor de Rijnvaart getroffen worden. 

De pagina is te bereiken via de CCR

En ook op social media :

Linkedin

Twitter

Frankrijk


Avondklok Frankrijk

(Formulieren en uitleg over naleving) avondklok in Frankrijk
Net als tijdens de lock down is een afwijkend reiscertificaat nodig om te kunnen reizen tijdens de door de overheid vastgestelde avondklok. Overtreders krijgen een boete van 135 euro.
Het is geen totale opsluiting maar een nachtelijke opsluiting die de president van de republiek op 14 oktober aankondigde tijdens een langverwacht televisie-interview. Geïntroduceerd vanaf 16 oktober om middernacht, in 8 Franse metropolen (Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Lille, Rouen, Toulouse en Montpellier) en in heel Ile-de-France, de avondklok wordt verlengd vanaf vrijdag 23 oktober om middernacht, maakte Jean Castex op donderdag 22 oktober bekend. In totaal hebben 54 departementen en een overzeese gemeenschap een avondklok, ofwel 46 miljoen Fransen . In de gebieden waar het wordt toegepast, is de avondklok ingesteld voor zes weken, specificeert de premier ( zie hieronder de volledige lijst met afdelingen )
Het gestelde doel? Strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, dat bijzonder dynamisch is in deze gebieden. En wie opsluiting zegt, ook ‘s nachts, zegt attest. Het certificaat van uitzonderlijke reizen tijdens de avondklok is beschikbaar. U kunt het afdrukken, downloaden naar uw telefoon om een avondklokcertificaat op uw mobiel te hebben of met de hand op gewoon papier schrijven. Het avondklokcertificaat is persoonlijk en wegwerpbaar. Het “is een uur geldig wanneer de reizen geen verband houden met het werk”, zei de minister van Binnenlandse Zaken, Gerald Darmanin.

Het niet naleven van de avondklok (tussen 21.00uur en 06.00 uur) zal resulteren in:
Eerste sanctie: boete van 135 euro, verhoogd tot 375 euro (in geval van niet-betaling of niet-betwisting binnen de termijn vermeld op de kennisgeving van overtreding)
Bij herhaling binnen 15 dagen: boete van 200 euro, verhoogd tot 450 euro (bij niet-betaling of niet-betwisting binnen de op de kennisgeving van overtreding vermelde termijn)
Na 3 overtredingen in 30 dagen: een boete van 3.750 euro, bestraft met 6 maanden gevangenisstraf.

Maar er zijn uitzonderingen op de regel, daar heeft u wel een formulier voor nodig.
Je hebt een geldige reden nodig om het belang van je vertrek tussen 21.00 uur en 06.00 uur te rechtvaardigen.
– Reizen tussen huis en de plaats van uitoefening van de beroepsactiviteit of de plaats van onderwijs en opleiding
– Reizen voor consulten en zorg die niet op afstand kunnen worden verleend en niet kunnen worden uitgesteld of voor de aanschaf van gezondheidsproducten
– Reizen om dwingende gezinsredenen, voor hulp aan kwetsbare of onzekere mensen of voor kinderopvang
– Reizen voor mensen met een handicap en hun reisgenoten
– Reizen om te reageren op een gerechtelijke of administratieve dagvaarding
– Op verzoek van het bestuursorgaan reizen om deel te nemen aan missies van algemeen belang
– Reizen gerelateerd aan verplaatsingen voor verre reizen
– Korte ritten, binnen een straal van maximaal één kilometer rondom de woning voor huisdieren
Hier leest u hoe u het reiscertificaat download

Het kan hier worden gedownload in .pdf-formaat , of kan worden geschreven op gewoon papier . Voor een betere toegankelijkheid is het uitzonderlijke reiscertificaat nu beschikbaar in .txt, .docx– formaat

Digitaal uitzonderlijk reiscertificaat
>> Het uitzonderlijke reiscertificaat kan hier in digitaal formaat worden gedownload. Eenmaal voltooid, wordt er een pdf-bestand gemaakt met uw informatie en de reden van uw reis.

Bewijs van zakenreis
>> Het kan hier worden gedownload, in .pdf-formaat
Voor een betere toegankelijkheid is het bewijs van zakenreizen nu beschikbaar in .txt– en .docx– indeling .

Dit document, opgesteld door de werkgever, is voldoende om de zakenreizen van een werknemer te rechtvaardigen, of het nu gaat om: de gebruikelijke reis tussen het huis en de werkplek van de werknemer of verplaatsingen tussen de verschillende plaatsen van werk wanneer de aard van zijn werkzaamheden dit vereist of reizen van professionele aard die op verzoek van de werkgever niet kunnen worden uitgesteld.

Het is dus niet nodig dat de werknemer zichzelf naast dit bewijs het uitzonderlijke reisbewijs verstrekt. Niet-loontrekkende werknemers voor wie dit bewijs niet kan worden aangetoond, moeten daarentegen het uitzonderlijke reisbewijs verkrijgen door de eerste reden van reizen te controleren.

Het niet naleven van de avondklok resulteert in een boete van 135 euro als eerste sanctie
Lijst met afdelingen die onder de avondklok vallen
Donderdag 22 oktober kondigde premier Jean Castex de uitbreiding aan van de avondklok tot afdelingen waar al sinds vrijdag 16 oktober grootstedelijke gebieden mee te maken hadden, evenals tot 38 nieuwe afdelingen.

In totaal specificeert het hoofd van de regering, 54 departementen en een overzeese gemeenschap worden getroffen door de avondklok van 21.00 uur tot 06.00 uur.
Hier is de volledige lijst:
Ain
Alpes-Maritimes
Ardèche
Ardennes
Ariège
Aube
Aveyron
Bas-Rhin
Bouches-du-Rhône
Calvados
Corse-du-Sud
Côte-d’Or
Drôme
Essonne
Gard
Haute-Corse
Haute-Garonne
Haute-Loire
Hautes-Alpes
Haute-Savoie
Hautes-Pyrénées
Haute-Vienne
Hauts-de-Seine
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre-et Loire
Isère
Jura
Loire
Loiret
Lozère
Maine-et-Loire
Marne
Meurthe-et-Moselle
Nord
Oise
Paris
Pas de Calais
Polynésie française
Puy-de-Dôme
Pyrénées Orientales
Pyrénes Atlantiques
Rhône
Saône-et-Loire
Savoie
Seine Maritime
Seine-et-Marne
Seine-Saint-Denis
Tarn
Tarn et Garonne
Val-de-Marne
Val d’Oise
Var
Vaucluse
Yvelines


Voor degenen die in Frankrijk van boord moeten

Met de lock-down is het verboden onnodig je huis te verlaten, dus ook van boord te gaan.

Als je toch van boord moet voor bijvoorbeeld boodschappen, dokter of werk moet je een soort verklaring bij je hebben, anders riskeer je een boete.

Bij de sluis langs het jaagpad de hond uitlaten zal wel meevallen, maar als je bijvoorbeeld in Strassbourg boodschappen wilt doen kun je er maar beter een bij je hebben.

Hierbij vindt u twee exemplaren die u zou kunnen gebruiken. Kijk zelf even welke het best van toepassing is.

Justificatif deplacement professionnel

Attestation de déplacement dérogatoire


 

Aanvullende informatie vaarwegen Frankrijk

PDF Downloaden

Coronavirus en de gevolgen in Frankrijk

COVID19 bericht van VNF.

 • De vaarkosten vervallen met deze maatregelen voor het Petit Gabarit.
 • Je moet wel aangifte doen met VELI voor de statistieken, maar er wordt geen factuur gestuurd.
 • Pleziervaart is (net als in Vlaanderen) verboden.

Een overzicht van de huidige schuttijden op meest gangbare vaarwegen in Frankrijk t/m 31 maart.

 • Hele land 8:00 – 12:30/ 13:15 – 18:00 uur met uitzondering van:
  • Kleine kanaaltjes 8:00 – 17:00
  • Rijn voorlopig onveranderd
  • M-rivieren (Moezel, Maas, Marne) wijken ook af.
 • Rijn: voorlopig onveranderd (volgens schrijven VNF Covid-A9)
 • Moezel: weekdagen 7:30 – 17:30/ weekend en feestdagen 9:00 – 18:00
 • Meuse: 4 cheminées: weekdagen 8:00 – 18:00/ weekend en feestdagen gesloten (maas is verder gestremd)
 • Grand Gabarit: van Duinkerken t/m Belgische grens op de Schelde + Canal de la Deule: 8:00 – 12:30 / 13:15 – 18:00 / nachtbediening op afroep is opgeschort, slechts bij uitzondering toegekend na beoordeling door VNF.
 • Canal du Nord via Oise t/m Seine + Marne (St Maurice, Creteil, St Maur) + Yonne (Cannes Ecluse – Barbey): 8:00 – 12:30 / 13:15 – 18:00
 • Rest Marne + kanaal van : 8:00 – 18:00 bestellen 2 dagen van te voren
 • Kanalengebied Champagne/Ardennen: vanaf Sempigny richting Sambre, Canal St Quentin, Abbécourt, Aisne + kanaal, Ardennes (deel wat niet gestremd is), Canal Oise a la Marne, Canal Marne van Vraux tot Vitry: 8:00 – 17:00

Noot:

 • Op teletext staat Canal du Nord middagstop van 12 tot 13 uur. Dit klopt niet! Dit is dinsdag gelijk getrokken met de rest. 12:30 tot 13:15 uur.
 • L’Aisne is weer open (was Crue)

Algemene informatie:

 • Als je kijkt naar teletekst pagina 722 kun je zien dat de schuttijden in Frankrijk significant verminderd zijn. In grote gedeeltes van het land is de mogelijkheid tot schutten teruggegaan van 14 uur naar 8 a 9 uur per dag
 • Verdere informatie: VNF Avis

In de bijlage staat onder andere:

Met uitzondering van de Rijn, worden de sluizen voor commerciële navigatie voor het vervoer van goederen voor nu onderhouden, maar op verminderd dagelijkse schema, die ook van sector tot sector enigszins kan varieren. Deze maatregelen kunnen afhankelijk van de situatie evolueren.

De betreffende territoriale afdelingen informeren de schipper via kennisgevingen aan schippers (avis de la batellerie) en via de VNF-website.

Wat de Rijn betreft, blijven de voorzieningen voor nu zoals gewoonlijk open. Deze maatregel kan echter evolueren afhankelijk van besluiten die met andere Europese staten zijn genomen, met name na de Raad van Europese ministers van woensdag 18 maart.

Op de kleine waterwegen:

Op aanvraag van de vervoerders aan de VNF regiokantoren, naar gelang de VNF capaciteiten heeft gedurende deze periode, kan het bedienen van de sluizen voor de commerciële navigatie voor het goederenvervoer overwogen worden.

Deze maatregelen kunnen afhankelijk van de situatie evolueren.