Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

CCR

CCR (Corona)

De CCR heeft een speciale pagina met informatie over de Corona-maatregelen die voor de Rijnvaart getroffen worden. 

De pagina is te bereiken via de CCR

En ook op social media :

Linkedin

Twitter

Geluidloze ondergang

Het onderwerp geluidseisen is besproken op de ASV vergadering, omdat het op het OTNB overleg aan de orde zou komen.

Wat blijkt? Het Ministerie handelt in strijd met aangenomen moties, waarin juist de oudere en kleinere binnenvaart beschermd zou moeten worden. In strijd met de CCR uitgangspunten zelf, die uitspreken dat bepaalde categorieën niet harder getroffen mogen worden dan anderen. En in strijd met de specifieke uitspraken binnen de CCR over dit onderwerp zelf, waarin uitgesproken wordt dat door de geluidseisen geen enkel bedrijf verloren zou mogen gaan. Continue reading

Walstroom verplicht, brief aan de Staatssecretaris

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Staatssecretaris S. Dijksma
Postbus 20901
2500EX Den Haag

16-06-2017

Milieublunder zonder woorden

Geachte staatssecretaris Dijksma,

Op ons binnenvaartschip Zwaluw wekken wij elektriciteit op met 15 zonnepanelen en een klein windmolentje (in de zomer 98% en in de winter 60% van ons verbruik). Continue reading

CCR Protocol

Geachte Heer Ten Broeke 

Namens de ASV willen wij u vragen of u onze bezorgdheid omtrent het nieuwe bord ” stekker verplichting “ kunt weerleggen dan wel steunen. Een lid van de ASV heeft hieromtrent zijn bezorgdheid geuit middels een brief aan de staatssecretaris mevr. Dijksma van het Ministerie Infrastructuur en Milieu. Deze is bijgevoegd in de bijlage 1.

In het antwoord van het Ministerie I&M wordt er op geattendeerd dat we in protocol 10 kunnen nalezen, wat voor een verplichting het bord precies is en middels welk onderbord de zaak recht getrokken zou kunnen worden, zodat schepen die zelfvoorzienend zijn geen stekker verplichting opgelegd krijgen. Zie bijlage 2. Continue reading

Verslag overleg met Rijnvaartcommissaris

Begin van de vergadering was anders dan anders. De scheepvaartkrant was erbij.
Deze heeft foto’s gemaakt en wat vragen gesteld voor een stuk in de Kerstspecial over de rijnvaartcommissaris en zijn overleg met de brancheorganisaties.

De Rijnvaartcommissaris wil een goed stuk in de krant over hoe hij voeding van het bedrijfsleven krijgt voor de CCR. Continue reading

Tegengeluid van het Ministerie over geluidseisen

Het is een goed teken, dat het Ministerie het noodzakelijk heeft gevonden de Schuttevaer te benaderen wat betreft het onderwerp geluidseisen. Het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer is tenslotte al op handen en de diverse politieke partijen blijken erg geïnteresseerd in de wijze waarop het Ministerie, en specifiek de Rijnvaartcommissarissen, met deze problematiek omgaan. Kennelijk heeft het Ministerie ervoor gekozen de kritiek op de wijze, waarop men met de ROSR regelrecht voor een koude sanering van een essentieel deel van de vloot zorgt, niet langer te negeren maar erop te reageren. Dat is een eerste stap. Continue reading

Nepnieuws 2

Enkele duizenden binnenvaartschepen kunnen door een voorstel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat langer in de vaart blijven. Het voorstel om de binnenvaartsector tegemoet te komen in een versoepeling van de geluidseisen voor oudere schepen, is aangenomen door de bevoegde internationale autoriteit.

Bovenstaande lezen we op de site van rijksoverheid.nl

Men zet hierbij de politiek op het verkeerde been. Er wordt gedaan alsof deze “versoepeling van de geluidseisen” voor de oudere schepen is bedacht. De werkelijkheid is een andere: hiermee hoeven de schepen van NA 1976 niet te bewijzen, dat ze aan de geluidseisen zouden voldoen. Daarvoor heeft men de schepen van VOOR 1976 met een werkwijze opgezadeld die zeker geen “oplossing” betekent.

Het is schrijnend dat er dan net gedaan wordt alsof dit allemaal bedacht is voor de oudere schepen en dat die eigenaars daarvan nu blij zouden moeten zijn. Om dit zo voor te stellen is de mensen op het verkeerde been zetten. De “versoepeling” bij de keuring van de geluidseisen is zo beperkt en vooral zo ongewis, dat het voor velen een struikelblok zal blijken, zeker gezien de eisen die er verder nog gewoon blijven bestaan. Het is ronduit schandalig om mensen het gevoel te geven dat dit nu een oplossing is voor schepen van voor 1976! Continue reading