Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Ledenvergaderingen

Rede najaarsvergadering 2017 (middagdeel)

Heeft u ook zo genoten van het EK vrouwenvoetbal? De dames die de Nederlandse eer moeten redden in voetballand? Ik wel. Waarom eigenlijk? Is het vanwege het spel op zich? Waarom schaarde opeens heel Nederland zich achter deze dames? Zelfs de mannen van Voetbal International die in de aanloop naar het WK vrouwenvoetbal zich zo laatdunkend over hen hadden uitgelaten.

Wat maakte de eenheid? Voor mij was het heerlijk te zien hoe samenwerking kan verlopen, niet voor eigen status gaan maar voor het belang van het geheel. Zorgen dat die pass goed aankomt en een ander kan scoren. Dienstbaar aan het grotere belang. Geen schwalbes, geen oneerlijk spel maar er gewoon keihard voor gaan. En keihard was het soms ook in meerdere opzichten, keihard maar wel eerlijk. Prachtig! Niet kermend op de grond gaan liggen in de hoop op een vrije trap, maar gewoon doorgaan tot het niet anders kan.
Ik zie heel veel parallellen met de binnenvaartsector in deze. De wanhopige schouderophalende reacties op alweer een verloren wedstrijd bij de mannen: “meer zat er niet in, het is het hoogst haalbare, de anderen waren nu eenmaal beter” is één op één vergelijkbaar met de teksten die wij in overleggen te horen krijgen. Het zijn teksten die we horen over zaken als de CCR regelgeving, over markttransparantie, verdwenen ligplaatsen, ingevoerde spertijden, of over de huisvuilsoap: “meer zat er niet in, het is het hoogst haalbare, de anderen zijn nu eenmaal beter”. Continue reading

Uitnodiging ledenvergadering 17 maart 2018

Geachte collega’s

Het bestuur van de Algemeene Schippers Vereeniging
nodigt u en uw partner hierbij uit voor onze
jaarvergadering op

17 maart 2018

De vergadering zal gehouden worden in
“Appartementen Senioren Harmonie”
Gaesbeekstraat 11 (t.o 38)
3081 NL Rotterdam
Aanvang 10.00 uur.
De zaal is open vanaf 9.30 uur.

In de middagpauze zullen we gezamenlijk de lunch gebruiken.

Het ligt in de bedoeling de vergadering 17.00 uur te sluiten.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar van gedachten
te wisselen onder het genot van een drankje.

Wij hopen u te mogen begroeten op 17 maart a.s.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de
Algemeene Schippers Vereeniging

Agenda vergadering 17 maart

Ochtenddeel
Alleen voor leden en donateurs (Aanvang 10:00)

 • Welkom en opening
 • Mededelingen bestuur
 • Goedkeuring agenda
 • Goedkeuring verslag najaarsvergadering
 • Jaarverslag
 • Financieel verslag
 • Werking bestuur en denktank
 • Bestuursverkiezing
 • Verslagen van de overleggen
  • WBR/WBA
  • IL&T
  • OTNB
  • Rijnvaartcommissaris
  • Politiek
  • Geluidseisen CCR
 • Wat ter tafel komt
 • Rondvraag

Middagdeel
Openbaar (Aanvang 13:30)

 • Opening en welkom
 • Mededelingen uit de ochtend
 • Boetebeleid IL&T
 • Politiek
  • Geluidseisen
  • Praktijkproblemen CCR eisen
  • Vergroening
 • Wat ter tafel komt
 • Rondvraag

Veranderingen van de agenda onder voorbehoud

Verslag ledenvergadering 16 september 2016


Opening

Om 10.05 opent technisch voorzitter Paul Markusse de vergadering. Hij verwelkomt de aanwezige leden en donateurs.
Sunniva Fluitsma, voorzitter ASV, verwelkomt ook iedereen een spreekt de rede uit.

Goedkeuring agenda
De agenda wordt goedgekeurd.


Goedkeuring verslag

Het verslag van 25 maart jl. wordt goedgekeurd. De notulist wordt bedankt.

 

Mededelingen
Er gaan vaak steeds dezelfde mensen naar overleggen. Het bestuur stelt voor om na 5 overleggen een vergoeding van 150 euro te geven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. We hebben het dit jaar 1 keer gedaan voor Sunniva, omdat er veel overleggen achter elkaar waren en het onmogelijk was om een reis te doen. Paul zegt dat er vroeger een halve ligdag vergoeding werd gegeven voor mensen die kantoordienst deden. Er komt een discussie in de zaal over de hoogte van het bedrag en over het aantal malen dat je naar overleggen moet zijn geweest voordat je vergoeding krijgt. Uiteindelijk wordt er voor gekozen om een pilot te doen, waarbij voorlopig het voorstel zoals het er ligt, wordt uitgeprobeerd en te kijken hoe het verloopt en wat de kosten zijn. In de voorjaarsvergadering komt het bestuur hiermee terug naar de leden. Continue reading