Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Markttransparantie

Markttransparantie en Minister Schultz van Haegen

Het officiële antwoord van de Minister op de motie betreffende markttransparantie (motie Laçin)

Geachte voorzitter,
Op 21 juni jl. heeft uw Kamer mij via de motie Laçin c.s. (Kamerstukken II 2016/17, 31 409, nr 164) gevraagd om voor 1 september in overleg met het veld te komen tot concrete voorstellen om de markttransparantie in de binnenvaart te vergroten. Met deze brief wil ik de motie beantwoorden.

  Continue reading