Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Sluizen en bruggen

Positief bericht bouw nieuwe sluis Terneuzen

Er is ons menigmaal meegedeeld, dat de middensluis kort na aanvang van de bouw buiten werking wordt gesteld. Het ziet er nu heel anders uit.

Sassevaart houdt tijdens de bouw de Middensluis aanzienlijk langer open, namelijk tot medio 2021. Dit is mogelijk door de aanleg van een tijdelijk doorvaartkanaal. Hierdoor kan het scheepvaartverkeer langer dan verwacht gebruikmaken van drie sluizen. Dit komt de doorstroming ten goede.

Dat het komt door onze bemoeienis dat de sluis nu langer in bedrijf blijft, valt niet te bewijzen, maar het zal er best wel aan bijgedragen hebben.

ASV dient zienswijze in ten aanzien van Schutlengte en brugbediening bij sluizen

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn voornemens om de toegestane schutlengtes van schepen in provinciale sluizen aan te passen. De zienswijze van de ASV heeft betrekking op de economische gevolgen van de maatregelen die de provincie Flevoland treft ten aanzien van de Noordersluis, Zuidersluis en Urkersluis. Continue reading

Maximale afmetingen Wilhelminasluis Zaanstad aangepast

Onderstaand bericht betreffende de aangepaste maximale afmetingen van de Wilhelminasluis in Zaandam ontvingen wij van de Omgevingsmanager – Realisatie Infrastructurele projecten Noord Holland:

Hierbij informeer ik u dat de maximaal toegestane afmetingen voor scheepvaartverkeer door de Wilhelminasluis te Zaandam zijn aangepast. De afmetingen voor scheepvaartverkeer die regulier mag passeren zijn aangepast tot maximaal 86 meter lengte en 9,50 meter breedte (CEMT-klasse IV). Met een vooraf aangevraagde bijzondere transportvergunning kan hiervan (beperkt) worden afgeweken. Zie hiervoor bijgevoegde tekst van het bericht aan de scheepvaart dat onlangs is gepubliceerd via de officiële kanalen. Continue reading

Schutten Helmond (Sluis 8 en 9)

Tijdens de afgesproken evaluatie met de gemeente Helmond en de ASV zijn we puntsgewijs onze zienswijze nagelopen. In grote lijnen wijken de bezwaren van de ASV niet erg af van de kritiek, die de gemeente al gekregen had van individuele schippers, een dertigtal schippers, die de handtekening-aktie van Hendrik Bijnsdorp (ms. Avenir) hadden ondersteund en van BLN-Schuttevaer.

Continue reading

Beekse Brug bediening

Zoals gepland stond heeft op 16 okt. een evaluatie over een proef met stremmingen en beperkte openingen aan de Beekse brug in de gemeente Laarbeek, gelegen over de Zuid-Willemsvaart plaatsgevonden. Het werd gehouden bij het RWS kantoor in Den Bosch.

Aanwezig ter vergadering:
Relatie Manager RWS, Hermesgroep (busonderneming), Marten Valkema ASV (schipper), Paul Markusse ASV, Provincie Brabant, BLN, z.n. verantwoordelijke bij RWS, Ambtenaar Gem. Laarbeek

De agendapunten gaan in alle gevallen over de laatste proef, n.l. in de spertijden een opening van de brug voor de scheepvaart.

Continue reading

Inkomstenderving door oponthoud calculeren

Het is bekend, dat sluis Dorsten voor oponthoud zorgt, omdat deze geen kleine sluis in gebruik heeft en in de grote kolk slechts één schip geschut kan worden vanwege instabiele bolders.

Eén van onze leden heeft zo al 9 uur vertraging gehad. Nu was er weer een rare situatie bijgekomen op het Wesel Datteln Kanaal. Er was weer te weinig water tussen sluis Datteln en sluis Ahsen. Toen heeft men een totale sperring ingevoerd.
Dat is natuurlijk onvoorstelbaar in deze tijd van zware regenval. Wat is er aan de hand?

Is men nu werkelijk bezig de schepen moedwillig te vertragen?

Het is wel zo dat dure “maut” betaald wordt aan de Duitse overheid over de geladen tonnen; de binnenvaart mag hier dan toch wel enige service voor terug verwachten.

In ieder geval willen wij hierbij u adviseren de inkomstenderving door het oponthoud in te calculeren.

Spoorbrug Zutphen gestremd, Binnenvaart vergeten

De Algemeene Schippers Vereeniging is door verontruste schippers op de hoogte gesteld, dat de spoorbrug bij Zutphen over de IJssel 16 januari (alweer) defect was. Omroep Gelderland maakt er melding van op haar site gericht op de reizigers (per spoor)

Echter, gezien de lage doorvaarthoogte van de gesloten spoorbrug (op dat moment 4,23 meter) levert dit een gevaarlijke situatie op voor de scheepvaart. Schepen kunnen dus niet door de brug, terwijl er nauwelijks aanmeermogelijkheden zijn (alle plekken die er waren zijn onbeschikbaar gemaakt wegens werkzaamheden). Gezien het hoge water is er bovendien sprake van veel stroming wat tot extra gevaarlijke situaties kan leiden.

Wat extra schrijnend is in het vergeten van deze belangrijke economische vervoerdersgroep, is dat schippers geen enkele informatie hebben verkregen over deze situatie.

Donderdag de 18e was er weer een storing. In verband met de wind ging de brug na 10.10 uur niet meer open. Wij lagen er vanaf 10.40 uur afvarend voor. Nadat het rustiger werd, heeft het nog tot 18.40 uur geduurd voordat we er door konden!

Royerssluis 2 maanden dicht vanaf 15 februari

Is dit de opmaat voor de definitieve sluiting van de Royerssluis?

In een bericht van de haven van Antwerpen, vandaag (8 februari) ontvangen door de ASV worden wij in kennis gesteld van het feit dat de Royerssluis voor 2 maanden gesloten wordt, dit deelt men ons dus mede ongeveer 1 week voordat de datum ingaat.

De reden van de sluiting is dat de bruggen en wegdek over het sluiscomplex voor verkeersdeelnemers (specifiek fietsers) aangepast dient te worden.

De ASV kan zich niet voorstellen dat de haven van Antwerpen van dit besluit niet eerder op de hoogte was dan een week voordat het besluit uitgevoerd wordt. Tenslotte moeten aannemers en dergelijke ook lang van te voren geregeld worden. Toch heeft men de schippers er tot nu toe niet van op de hoogte gesteld. Dat is bijzonder laakbaar.

Het moment van in kennis stellen van de binnenvaartsector is veel te laat, vindt de ASV.
Continue reading