Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Vergroening

Antwoord EOC

Hiermee kom ik terug op de brief van de ASV inzake het gebruik van GTL en gasolietoevoegingen.

Laat ik beginnen aan te geven dat EOC ook voor innovatie in de binnenvaart staat en waar mogelijk ondersteunen wij initiatieven op dit vlak, zo ook het varen op GTL. Ik heb intern nagevraagd hoe wij tegen het gebruik van GTL of andere toevoegingen aan kijken. Wij staan hier niet afwijzend tegenover, zoals uit het infoblad blijkt dat wij op onze website hebben gepubliceerd (als bijlage bijgevoegd).

Onderstaand de antwoorden op jullie vragen: Continue reading

Vraag van ASV aan EOC betreffende varen op GTL

Gebruik van GTL en de invloed daarvan op de verzekeringsvoorwaarden

Geachte heer Boerema,

Naar aanleiding van berichten die wij ontvangen vanuit onze leden zenden wij u deze brief.

Zoals vast bij u bekend is, staat de ASV voor oplossingen die effectief werken en (economisch) haalbaar zijn en daadwerkelijk iets toevoegen aan de veiligheid, gezondheid of milieu. In de binnenvaart wordt drastisch gezocht naar oplossingen die uitstoot verminderen. Naast de welbekende CCR2 / Euro stage 3a motoren wordt er ook flink getest met de brandstof voor de motoren. Zo zijn er al meerdere gasolie toevoegingen beschikbaar en wordt het gebruik van GTL brandstof aangeboden. Daarnaast is de verkoopprijs van deze brandstof al behoorlijk naar de prijs van traditionele olie gegaan. Ook is de GTL brandstof op steeds meer bunkerstations te verkrijgen en zien wij het gebruik ervan toenemen. Continue reading

ASV: Geef ons de kans op een verduurzaming binnenvaart

De ASV heeft aan de leden van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat haar visie gegeven op de verduurzaming van de binnenvaartsector middels het sturen van een positionpaper en een reactie op de factsheet van professor Hopman.
Dit, naar aanleiding van de op handen zijnde hoorzitting en het rondetafelgesprek, die plaatsvinden op 6 december 2017, op initiatief van D66.

Helaas moet de ASV constateren, dat wederom de particuliere schipper nauwelijks een stem kan laten horen. Continue reading

Nepnieuws

Een actueel onderwerp: is het waar wat je leest, wat je hoort, wat je ziet, of is het nepnieuws? Hoe moet je weten wat waar is? Check je bronnen, wordt er gezegd. Geloof niet zomaar alles wat je leest, want de Russen zouden veel nepnieuws verspreiden.

Ik kan u vertellen; niet alleen de Russen doen dat. Wij zien helaas steeds vaker, dat zaken als feiten worden gepresenteerd zonder onderbouwing. En als iemand dan vanuit een universiteit (TU Delft) spreekt en een titel voor zijn naam heeft, dan neemt iedereen al snel aan dat de expertise wel aanwezig zal zijn en het dus “waar” is. Wat opvalt is, dat het er steeds meer op gaat lijken dat de juiste opvatting, uitgedrukt in de juiste rapporten, gezocht wordt bij datgene wat een stroming, politicus of ministerie wil horen. Daarmee creëert men het eigen gelijk. Continue reading

Position paper ASV verduurzaming van de scheepvaart

Aan de Commissie Infrastructuur en Waterstaat

Betreffende position paper verduurzaming van de scheepvaart, t.b.v. het rondetafelgesprek op 6 december 2017

Geachte woordvoerder binnenvaart,

Goederenvervoer is van groot belang voor welvaart en welzijn van ons allemaal. We hebben goederen nodig, maar tegelijkertijd zou het vervoer van eindproducten, en haar grond- en hulpstoffen gepleegd dienen te worden op een zo min mogelijk belastende manier voor mens en milieu. Het is dus een maatschappelijk belang dat de diverse vervoersmodi op een juiste en efficiënte manier worden ingezet. Van die vervoersmodi is de binnenvaart de sector waar wij nauw bij betrokken en afhankelijk van zijn en waar u op 6 december over gaat spreken in het kader van “verduurzaming scheepvaart”. Continue reading

Op de site van reporter radio

Wie betaalt de vergroening van de binnenvaart

zondag 5 november 2017, 19:00 uur

De binnenvaart heeft een groen imago. Om groen te blijven moeten ze net als andere sectoren ook bijdragen aan het verminderen van broeikasgassen en fijnstof. Het probleem is dat scheepsmotoren 10 tot 40 jaar meegaan en er veel onduidelijkheid is over de technologische eisen en aanpassingen, die gedaan moeten worden. Continue reading

Rondetafelgesprek vergroening in de binnenvaart

Naar aanleiding van de planning van het rondetafelgesprek over vergroening in de binnenvaart (voorafgaande aan het AO op 7 december) georganiseerd door D66 heeft de ASV naar de politiek een reactie uit doen gaan. Wij stelden daarbij vast dat er bij dat rondetafelgesprek slechts 1 schipper zijn opwachting mocht opmaken tegenover vele financiële instellingen, techneuten en dergelijke. De ASV heeft gevraagd om ook uitgenodigd te worden maar de heer Jetten (D66) heeft dat niet gedaan, hoewel de SP (Cem Lacin) daar wel voorstander van bleek te zijn (de SP heeft ons zelfs op dit gesprek gewezen en gevraagd of wij erbij wilden zijn: waarvoor onze dank). Continue reading

GTL: een bijdrage van een van onze denktankleden

Gaandeweg een wat mij betreft zeer positieve indruk gekregen over het gebruik van GTL. Ik heb gesproken met leveranciers en gebruikers en rapporten gelezen met bevindingen en meetresultaten en heb nog sterk het gevoel dat verder in de markt “onbekend maakt onbemind” geldt.

 

Voordelen gebruik GTL:

  • direct toepasbaar en mengbaar met huidige scheepvaartgasolie
  • bij 100% GTL prompt minder rok/roet uitstoot (diverse gebruikers geven aan dat omgeving achterschip veel minder vervuilt).
  • Mogelijk aanwezig kloppend geluid wordt verminderd door het hogere cetaangetal (1-4 decibel wordt geclaimd).
  • GTL heeft nauwelijks geur en zeker niet de typische gasoliestank.

Continue reading

Emissieloze schepen krijgen 20% korting

in Amsterdam en Zaanstad

Binnenvaartschepen die emissieloos varen krijgen in de Amsterdamse en Zaanse haven een korting van 20% op het binnenhavengeld. Deze korting krijgen binnenvaartschepen als zij het platina label van Green Award hebben. Daarmee zijn Amsterdam en Zaanstad de eerste havens van Nederland die dit nieuwe label van het Green Award programma inzetten. De regeling gaat per 1 januari 2018 in. Continue reading