Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Wetten en regels

Patent vernieuwen

Betr.: Discriminatie houders rijnpatent Groot vaarbewijs 65+

Discriminatie van houders van een rijnpatent en groot vaarbewijs tegenover mensen met een rijbewijs boven de 65-70-75 jaar. Als je door de arts bent goedgekeurd, is je rijbewijs weer 5 jaar geldig. Nu lekker scheuren op de autoweg: bumper kleven, rechts voorbij rijden, lekker iemand kort snijden en van de weg af rijden. Dat kun je nu allemaal, want je bent gezond.

Maar nu de mensen die 65 plus zijn van de rijn- en binnenvaart:

Continue reading

Handhaving vaartijdenbesluit

In de praktijk blijkt dat het vaartijdenbesluit door de controlerende instanties verschillend geïnterpreteerd wordt. Met name per land worden de regels verschillend gehandhaafd, terwijl wij toch één en hetzelfde besluit hebben. De ASV werd de volgende kwestie voorgelegd.

De WSP constateerde een overtreding van de vaartijd en wel om het volgende. In het huidige vaartijdenboek staat in artikel 3.10.1 te lezen dat de exploitatiewijze gebonden is aan een aantal uren binnen een periode van 24 uur. Nu is er gevaren met A1 vaart zonder tachograaf, op dag één van 10.00 tot 22.00. Er is acht uur gerust en de vaart is vervolgd op dag twee van 6.00 tot 12.00. Dus er is binnen de bloktijden gevaren en de rusttijd is in acht genomen. De WSP bespeurde echter een overtreding, omdat volgens hun interpretatie van het vaartijdenbesluit de vaart met twee uur overschreden is. De vaart is gestart op 10.00 dus dan gaan de 24 uur tellen en dan is er 16 uur gevaren in die 24 uur.

Continue reading

CDNI Presentatie

CDNI Presentatie: nieuwe losstandaarden per 1 januari 2018

Het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) heeft tot doel bij te dragen aan de bescherming van het milieu en aan de verbetering van de veiligheid in de binnenvaart, de kwaliteit van het water en het welzijn van zowel het scheepspersoneel als de gebruikers van de scheepvaart.

Continue reading

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Ynke Ooijkaas van van Dijk advocaten heeft het onderstaande aan de ASV gestuurd.

Een stukje over de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei a.s. toegepast wordt.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in mei 2016 in werking getreden. Deze verordening ziet onder andere op bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing en kunnen organisaties aangesproken worden op niet-naleving van de AVG. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt vanaf dan niet meer.

Continue reading