Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Dintelhaven

Overleg Havenbedrijf Rotterdam


slechte tot geen wachtplaatsen Dintelhaven, Beneluxhaven en Botlek

ASV was vertegenwoordigd door 2 personen. BLN was ook aanwezig met 2 personen. Er was een vertegenwoordiger van EBS. Verder waren er 4 mensen van het havenbedrijf Rotterdam.

Het gesprek begon zeer positief, omdat men de wachtsteigers in de Dintelhaven wil vernieuwen. Het eerste steiger gaat men dit jaar nog realiseren en komend WBR kan hier nog inspraak gedaan worden.

SV heeft hierbij advies gegeven om de steigers zo te plaatsen dat met de meest voorkomende windrichting (westenwinden) het aanmeren goed te doen is. De palen zouden zo gemaakt moeten worden, dat deze gebruiksvriendelijk zijn met het getij. Voorheen was het namelijk een gesloten haven.

Continue reading