Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Geluidseisen

Geluidloze ondergang

Het onderwerp geluidseisen is besproken op de ASV vergadering, omdat het op het OTNB overleg aan de orde zou komen.

Wat blijkt? Het Ministerie handelt in strijd met aangenomen moties, waarin juist de oudere en kleinere binnenvaart beschermd zou moeten worden. In strijd met de CCR uitgangspunten zelf, die uitspreken dat bepaalde categorieën niet harder getroffen mogen worden dan anderen. En in strijd met de specifieke uitspraken binnen de CCR over dit onderwerp zelf, waarin uitgesproken wordt dat door de geluidseisen geen enkel bedrijf verloren zou mogen gaan. Continue reading