Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Havenbedrijf Rotterdam

Overleg Havenbedrijf Rotterdam


slechte tot geen wachtplaatsen Dintelhaven, Beneluxhaven en Botlek

ASV was vertegenwoordigd door 2 personen. BLN was ook aanwezig met 2 personen. Er was een vertegenwoordiger van EBS. Verder waren er 4 mensen van het havenbedrijf Rotterdam.

Het gesprek begon zeer positief, omdat men de wachtsteigers in de Dintelhaven wil vernieuwen. Het eerste steiger gaat men dit jaar nog realiseren en komend WBR kan hier nog inspraak gedaan worden.

SV heeft hierbij advies gegeven om de steigers zo te plaatsen dat met de meest voorkomende windrichting (westenwinden) het aanmeren goed te doen is. De palen zouden zo gemaakt moeten worden, dat deze gebruiksvriendelijk zijn met het getij. Voorheen was het namelijk een gesloten haven.

Continue reading

Ligplaatsen Rotterdam

Op 19 oktober 2016, tijdens het HBR-overleg (overleg met de haven van Rotterdam), gaf de secretaris van dat overleg het advies aan de ASV om de EBS een brief te schrijven over de slechte ligplaatsen. Het geval wil dat er op sommige plekken zelfs helemaal geen wachtplaatsen aanwezig zijn voor de binnenvaart in de Beneluxhaven en de Botlek. Continue reading