Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Havengeld

Havengeld Nogent sur Seine

Onderstaande brief over het in rekening brengen van havengeld en kosten door de Port de l’Aube in Nogent sur Seine werd door de ASV ondersteund:

Goede dag,

n.a.v. de veelvuldige contacten over het in rekening brengen van havengeld en kosten voor drinkwater en elektriciteit (indien van toepassing) aan spitsen, komend uit Nederland en België is onze opstelling als volgt:

Onze transporten stimuleren de positie van de Port de l’Aube op het vlak van rentabiliteit, brengen vervoer over water positief in beeld en verbeteren het milieu ter plaatse en in de regio.

Continue reading

Hof van Twente – Webportaal

Een van onze denktankleden heeft informatie ingewonnen over de gang van zaken betreffende haven-, kade en opslaggelden.

Uit de begroting van 2017 van de Gemeente Hof van Twente:

Haven-, kade- en opslaggelden kunnen worden geheven voor het gebruik van water, havens, kaden, sluizen, bruggen, kranen, dokken, enz. die in beheer of in onderhoud zijn van de gemeente of voor het genot van door de gemeente verleende havendiensten.
Wettelijk is geregeld dat het kostendekkingspercentage maximaal 100% mag zijn.
In het Bestuurlijk Havenoverleg is voor 2017 afgesproken om duurzame scheepvaart te stimuleren.

Continue reading

Emissieloze schepen krijgen 20% korting

in Amsterdam en Zaanstad

Binnenvaartschepen die emissieloos varen krijgen in de Amsterdamse en Zaanse haven een korting van 20% op het binnenhavengeld. Deze korting krijgen binnenvaartschepen als zij het platina label van Green Award hebben. Daarmee zijn Amsterdam en Zaanstad de eerste havens van Nederland die dit nieuwe label van het Green Award programma inzetten. De regeling gaat per 1 januari 2018 in. Continue reading

Brief aan BLN

Onderstaande brief is door de ASV aan het hoofdbestuur van BLN-Schuttevaer gestuurd.

Beste collega’s, hoofdbestuur BLN-Schuttevaer,

Onderwerp: digitalisering opgave binnenhavengeld.

Nu naast Amsterdam en Rotterdam ook de gemeente Twente de opgave van het binnenhavengeld gaat digitaliseren, voorzien wij dat deze trend zich door gaat zetten. Een digitalisering van een binnenhavengeld systeem kan vele voordelen opleveren, maar zoals het zich op dit moment ontwikkelt, ontdekken wij ook veel nadelen. Enkele nadelen zijn dat elke gemeente zijn eigen systeem ontwikkelt, waarbij een schipper voor elke gemeente inlogcodes krijgt. Ook werkt elk systeem weer op een andere manier. Een tweede nadeel is dat schippers beboet worden voor het te laat of niet aangeven van het bezoek aan de haven.

Continue reading