Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

ligplaatsen

Enquête ligplaatsen

Geachte leden,

Wij leven in een bijzondere tijd, een tijd waarin de binnenvaart geconfronteerd wordt een daling in het aanbod van werk. Dit heeft als gevolg dat er steeds meer schepen ligplaats zoeken om te wachten op een nieuwe lading.

Deze extra belasting op de ligplaatsen komt boven op het regulier gebruik van de ligplaatsen voor bijvoorbeeld overnachten, vakantie, reparatie, etc.

De ASV is in gesprek met het ministerie over het grote te kort aan ligplaatsen in Nederland dat structureel is en door een schaarste aan werkaanbod nog eens extra zichtbaar wordt.

Nu willen wij overzichtelijk inventariseren waar de grootste knelpunten liggen. Omdat wij spreken namens de schippers willen wij dus ook graag input van de schippers omdat u tenslotte het beste weet hoe het daadwerkelijk zou moeten zijn.

Download de enquête

Veel bedrijven vragen u enquêtes in te vullen, de informatie die een bedrijf daaruit in wint is bestemd voor het bedrijf zelf.Wij als ASV willen vragen of u deze enquête in wilt vullen voor uzelf.

U bent de schipper die weet hoe het zou moeten zijn en u bent degene die behoefte heeft aan ligplaatsen. Het doel van deze enquête is dat u er zelf beter van wordt.

Wij gaan alle enquêtes bundelen en een verslag van de uitkomsten aan het ministerie overhandigen zodat dus de schippers gesproken hebben. De meeste vragen kunt u beantwoorden door, door te halen wat niet van toepassing is.

Met vriendelijke groet
Ronald Sipsma en Jessica van den Akker (ASV)

Loopbruggen in Rijn bij Lobith blijken bij hoogwater te kort

omroep Gelderland:

Vijf nieuwe loopbruggen voor de scheepvaart in de vluchthaven bij Tolkamer – in de buurt van Lobith – blijken te kort. Door de hoge waterstand in de Rijn verdwijnt een deel van de loopbruggen onder water. Daardoor kunnen mensen te voet niet aan en van boord.

De vluchthaven met de nieuwe steigers is onlangs opgeknapt voor ongeveer 18 miljoen euro. De autoafzetsteiger die in december werd geplaatst, is wel lang genoeg.

Continue reading

Ketelbinkie

Als geboren Rotterdamse heb ik heel wat leuke herinneringen aan de havenstad Rotterdam in mijn leven.

Rotterdam, een mooie havenstad die aan zee ligt en waar veel grote zeeschepen uit de gehele wereld komen en gaan. Nu is de binnenvaart een heel belangrijk onderdeel van deze haven. Alleen denkt de Gemeente Rotterdam, dat in de binnenvaart geen mensen meer aan boord leven. Maar dat is natuurlijk wel het geval.

Deze mensen moeten slapen, boodschappen doen, keuringen voor zichzelf en het schip naleven. Daar zijn ligplaatsen voor nodig. Maar de Gemeente Rotterdam denkt daar anders over.

Alle ligplaatsen, die eventjes niet gebruikt worden, eist ze zonder overleg met de actieve binnenschippers op. De dataverzamelaars zijn alleen cijfertjes aan het verzamelen hoe vaak en hoe lang een wachtplaats wordt gebruikt. En aan de hand van deze cijfers wordt besloten de wachtplaatsen te gebruiken voor andere doeleinden. Continue reading

Overnachtingshaven Haaften

De Gemeenteraad van de gemeente Neerijnen heeft op 21 december 2017 ingestemd met een bestemmingsplan, waarbij besloten is over de uitbreidingsplannen van Nedcargo/van Uden bij de overnachtingshaven in Haaften. Hierdoor krijgt van Uden/Nedcargo toestemming uit te breiden met een containeroverslagplaats. Deze overslaghaven mag 6 dagen per week 17 uur per dag (van 06:00 tot 23:00 uur) opereren.

Tijdens het werk zullen bij het handelen van de containers geluidspieken optreden van 126 Db, terwijl het loopwerk van de kraan als zodanig (continu geluid) op 112 Db wordt gezet. Naar eigen zeggen van het door Van Uden ingehuurde bureau is dat een “worst case” scenario, maar het adviesbureau dat deze berekeningen maakt, doet langdurig zaken met Van Uden (waren ook betrokken bij de overslag in Alphen waar burgers al 6 jaar klagen). Er bestaan serieuze twijfels over de correctheid van die berekeningen. Ook zal ongetwijfeld niet in het donker worden gewerkt, dus een flinke hoeveelheid licht is te verwachten.

Continue reading

Ligplaatsen Rotterdam

Op 19 oktober 2016, tijdens het HBR-overleg (overleg met de haven van Rotterdam), gaf de secretaris van dat overleg het advies aan de ASV om de EBS een brief te schrijven over de slechte ligplaatsen. Het geval wil dat er op sommige plekken zelfs helemaal geen wachtplaatsen aanwezig zijn voor de binnenvaart in de Beneluxhaven en de Botlek. Continue reading

Loswal Spijk

Een van onze leden heeft de slechte staat van de trappen in Spijk aan de orde gesteld bij de ASV. In oktober 2015 heeft men er al foto’s van genomen, maar jaren later bleek er geen enkele verbetering te zijn gekomen in de staat van de trappen.

De vraag aan de ASV is gesteld of het mogelijk is, dat de ASV contact op zou nemen met de betreffende zand- en grindhandel.
Continue reading