Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

milieuvriendelijk

Vervuilende binnenvaart?

Brief aan L1, omroep Limburg

Het gaat over de video, die wij een dezer dagen voorbij zag komen op 1Lnieuws over het project van Chemelot, waar men bezig is met het ontwikkelen van milieuvriendelijke(re) brandstof.

Ondergetekende, en met mij nog veel collega’s die de video gezien hebben, heeft zich vreselijk gestoord aan de manier van presenteren van deze brandstof, waarbij de binnenvaart in een kwaad daglicht gesteld werd als zijnde zeer vervuilend. Met name u, Frank, die letterlijk stelde, dat het eenvoudig leek, maar niet was, om het getoonde moderne “vervuilende” binnenschip op deze brandstof te laten varen. Continue reading