Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Rotterdam

Ketelbinkie

Als geboren Rotterdamse heb ik heel wat leuke herinneringen aan de havenstad Rotterdam in mijn leven.

Rotterdam, een mooie havenstad die aan zee ligt en waar veel grote zeeschepen uit de gehele wereld komen en gaan. Nu is de binnenvaart een heel belangrijk onderdeel van deze haven. Alleen denkt de Gemeente Rotterdam, dat in de binnenvaart geen mensen meer aan boord leven. Maar dat is natuurlijk wel het geval.

Deze mensen moeten slapen, boodschappen doen, keuringen voor zichzelf en het schip naleven. Daar zijn ligplaatsen voor nodig. Maar de Gemeente Rotterdam denkt daar anders over.

Alle ligplaatsen, die eventjes niet gebruikt worden, eist ze zonder overleg met de actieve binnenschippers op. De dataverzamelaars zijn alleen cijfertjes aan het verzamelen hoe vaak en hoe lang een wachtplaats wordt gebruikt. En aan de hand van deze cijfers wordt besloten de wachtplaatsen te gebruiken voor andere doeleinden. Continue reading

Ligplaatsen Rotterdam

Op 19 oktober 2016, tijdens het HBR-overleg (overleg met de haven van Rotterdam), gaf de secretaris van dat overleg het advies aan de ASV om de EBS een brief te schrijven over de slechte ligplaatsen. Het geval wil dat er op sommige plekken zelfs helemaal geen wachtplaatsen aanwezig zijn voor de binnenvaart in de Beneluxhaven en de Botlek. Continue reading