Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

vaartijdenbesluit

Handhaving vaartijdenbesluit

In de praktijk blijkt dat het vaartijdenbesluit door de controlerende instanties verschillend geïnterpreteerd wordt. Met name per land worden de regels verschillend gehandhaafd, terwijl wij toch één en hetzelfde besluit hebben. De ASV werd de volgende kwestie voorgelegd.

De WSP constateerde een overtreding van de vaartijd en wel om het volgende. In het huidige vaartijdenboek staat in artikel 3.10.1 te lezen dat de exploitatiewijze gebonden is aan een aantal uren binnen een periode van 24 uur. Nu is er gevaren met A1 vaart zonder tachograaf, op dag één van 10.00 tot 22.00. Er is acht uur gerust en de vaart is vervolgd op dag twee van 6.00 tot 12.00. Dus er is binnen de bloktijden gevaren en de rusttijd is in acht genomen. De WSP bespeurde echter een overtreding, omdat volgens hun interpretatie van het vaartijdenbesluit de vaart met twee uur overschreden is. De vaart is gestart op 10.00 dus dan gaan de 24 uur tellen en dan is er 16 uur gevaren in die 24 uur.

Continue reading