Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
5 days ago
TV Reportage bij RTV Oost over verdwijnen kleinere schepen
Overijssel wil meer vervoer over water o.a. door opwaardering van een kanaal tot schepen tot 1.000 ton. Weggegooid geld zegt de ASV, als Overijssel zich niet inzet om die schepen te behouden. https://t.co/8Ldpn55NYs
2 weeks ago
De heer Khalid Tachi (EICB) houdt een presentatie over reële vergroeningsopties bij de ASV vergadering (22-9).

meepraten? kom ook naar de vergadering
2 weeks ago
De "klimaattafel" en vergroening van de binnenvaart komen aan de orde bij de ASV najaarsvergadering op 22 september a.s.
Waarbij de ASV verslag doet van het Ministerie IenW, andere marktpartijen en de ASV gespeeld hebben in het tot stand komen van de “klimaatfiches”.
meepraten?

Cookie Policy

Ga naar onze privacy verklaring.

Wat is een cookie?
Een cookie is een brokje informatie dat een browser opslaat op uw computer, smartphone of ander apparaat. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd.

De ASV maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren.