Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Binnenvaart moet vergroenen, maar hoe? Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025: Geen budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen in 2022! 🙈In de Staatscourant:
https://t.co/Tt9UN5J9FW #metderugtegendemuur @IenWTweedeKamer @RobJetten @chris_stoffer
Hoofdvaarweg Zaan alweer (minimaal) 5 dagen gestremd😡. Reparatiewerkzaamheden tussen 22.00 uur 19-10 en 05.00 u 24-10. Slechte noodbrug kost binnenvaart veel geld en maakt #binnenvaart onbetrouwbaar voor afnemers. @SlegersGerard @jeroenolthof Vragen? 0800 0200 600 (gratis).
Eindelijk is men wat soepeler met gezondheidskeuringen en wordt je om de 2 jaar medisch gekeurd. Behalve...als je toevallig 69 jaar bent, dan moet je toch al binnen 1 jaar gekeurd worden want dat is "logisch" volgens het CBR. @CBRnl @MinIenW

Oproep praktijkvoorbeelden scheepskeuringen

Geachte collega’s,

Wij, bestuur en denktank van de ASV, ontvangen regelmatig praktijkvoorbeelden van schippers m.b.t. scheepskeuringen in het kader van het Reglement van Onderzoek voor Schepen op de Rijn (ROSR) en/of EU Richtlijn 86/2006/EG, in de volksmond ook wel SI-keuring genoemd.

In de voorbeelden die ons toekomen zien wij zaken bij de uitvoering van het ROSR die ons verontwaardigen. Deze zaken willen wij met uw hulp inventariseren en bundelen in een ‘Zwartboek CCR-eisen’. Wij hopen dit boek tijdens de najaarsvergadering van de ASV op 18 oktober a.s. te overhandigen aan vertegenwoordigers van de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en NBKB (Nederlands Bureau voor Keuringen in de Binnenvaart).

Voorbeelden waar wij naar op zoek zijn kunnen divers zijn. Wanneer er bijvoorbeeld sprake lijkt/blijkt te zijn van;

  • “verbeteringen” die de zaak duidelijk alleen maar slechter maken,
  • willekeur door verschillende interpretaties van de diverse keuringsexperts zodat niemand werkelijk weet waar hij/zij aan toe is,
  • het weigeren van experts de schippers op de hoogte te stellen van mogelijke oplossingen, onder het mom “Wij mogen geen aanwijzingen geven”, zodat het Russische roulette begint te lijken,
  • voor de hand liggende oplossingen (bv. biologisch afbreekbaar schroefasvet) waar maar geen duidelijkheid over komt,
  • keuren op zaken die nog niet aan de orde zijn (autokranen die verwijderd dienen te worden),
  • handhavers (Politie en Rijkswaterstaat) die vinden dat ze ook nog eens moeten keuren, met alle gevolgen van dien.
  • etc.,

kunt u dit bij de ASV melden. Ook punten die hier nog niet genoemd zijn, maar waarvan u denkt dat ze van belang kunnen zijn, kunt u in uw eigen woorden vermelden. Tevens zullen wij het zeer op prijs stellen wanneer u eveneens in wil gaan op de consequenties voor u als schipper van de uitvoering van de technische eisen.

Als individuele schipper kunt u uw beklag doen bij ILT en/of NBKB, daar wordt vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu ook om gevraagd. Echter, samen staan we sterker en om die reden willen wij alle door u aangedragen voorbeelden bundelen in het eerder genoemde Zwartboek CCR-eisen. Wij hebben hiermee tot doel ILT en beleidsmakers op de hoogte te stellen van het feit dat, de wijze waarop de regelgeving nu wordt toegepast (m.n. de overgangsbepalingen ROSR) tot nog meer onbegrip kan/zal leiden voor het met terugwerkende kracht doorvoeren van technische eisen voor nieuwbouw op bestaande schepen.

Bestuur en denktank ASV.

Voor schippers, door schippers

“overigens wil de ASV erop wijzen dat het opleggen van (ongefundeerde) nieuwbouweisen aan bestaande schepen (CCR) leidt tot koude sanering van dat segment schepen waar al een tekort aan is”