Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter

https://t.co/VoJ8JM6lMB
Wat zijn de ervaringen tot nu toe met de tweede proef langer liggen? Zijn er bijzonderheden die we mee moeten nemen met het overleg hierover met Rijkswaterstaat? Reageer op ASV facebook of info @algemeeneschippersvereeniging.nl. @nancyscheijven

Nederlands onredelijke boetebeleid heeft helaas navolging gekregen in Belgie😡. Daarom trekt de Belgische ASB aan de bel. https://t.co/NOdEae0keT. Boetes moeten in verhouding staan tot eventueel veroorzaakte gevaar of economisch gewin. @IenWTweedeKamer lees @MaritiemC

Alle mooie verhalen over een gewenste modal shift en level playingfield ten spijt: de binnenvaart wordt opgezadeld met een zelf op te brengen "vergroenings" fonds als het aan het kabinet ligt. https://t.co/awaBSbyV3V @Barbara_Visser1 @MahirAlkaya @IenWTweedeKamer

Motie AGORA aangenomen

Meer markttransparantie in de binnenvaart

Jarenlang heeft de ASV aan de orde gesteld dat er meer transparantie zou moeten komen in de binnenvaartsector. Het feit dat de schippers een gebrek aan marktmacht hebben en daarmee een speelbal zijn van verladers en vooral bevrachters is overal waar het maar kon aan de orde gesteld. In Europa, in de ESO (Europese Schippers Organisatie) , bij de Kamerleden, bij de diverse staatssecretarissen en ministers. Maar verder dan deze problematiek aan de orde stellen kwamen we niet. De crisis na 2008 maakte pijnlijk duidelijk hoe het met de positie van de particuliere schipper gesteld was, er kwam een binnenvaartambassadeur, een crisisberaad, een drogelading-comité, maar er kwamen geen voorstellen om de gevraagde markttransparantie te bevorderen.

Wel werd een opdracht gegeven aan de universiteit Nijenrode om deze sector tegen het licht te houden. De uitkomsten van dit rapport boden de ASV de handvatten om met een gericht voorstel te komen. Er werd niet langer alleen om markttransparantie gevraagd, we hadden ook een uitgewerkt voorstel hoe die transparantie vorm zou kunnen krijgen.

Twee politieke partijen pikte dit voorstel op: SP en PvdA trokken samen de kar om tot een rondetafelgesprek hieromtrent te komen in de Tweede Kamer. Daar werden de verschillende partijen aan het woord gelaten; samenwerkingsverbanden, de ASV, BVB, CBRB, bevrachters, een particuliere schipper: we mochten allemaal onze kant van het verhaal laten zien. Diverse politieke partijen lieten zien en horen dat men geïnteresseerd is in het feit dat de positie van de particuliere schippers voor verbetering vatbaar is.

Kennelijk is de ASV overtuigend genoeg geweest, en kennelijk zijn de diverse politieke partijen ontvankelijk gebleken voor de argumenten van de bond die de belangen van de particuliere schipper behartigt.

Dat ook partijen die jarenlang het credo hadden “de markt moet zijn werk doen” nu ook overtuigd zijn dat we hier een bijzondere markt hebben, en nu deze motie gesteund hebben, is pure winst. Ook tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer lieten diverse partijen blijken dat men van de minister verwacht dat hierin stappen gezet zouden worden. Daarbij wees bijvoorbeeld de heer van Helvert (CDA) de minister op het feit dat dit systeem ACM-proof is. Daarmee was het argument van tafel dat zo’n veilingsysteem niet zou mogen omdat het “ingrijpen in de markt zou zijn”.

De ASV is deze politici dankbaar; degenen die het lef hadden de kar te willen trekken met name Lutz Jacobi en Eric Smaling, maar ook zeker degenen die zoals dat zo mooi heet “over hun eigen schaduw” heen hebben willen stappen, en ter discussie wilden stellen wat voorheen onbespreekbaar leek. Het tekent het feit dat men echt heeft willen luisteren. Dat geldt niet alleen voor de politici, er zijn ook andere organisaties waar we het wellicht niet van hadden verwacht die deze mogelijkheid niet als onbespreekbaar benoemden,zoals de ACM (autoriteit consument en markt).

Maar het is nog maar een motie, en we weten uit ervaring dat we er dan nog lang niet zijn. We moeten met elkaar dit project vorm geven. De ASV heeft altijd gezegd “het moet geen ASV-ding blijven. Het moet iets worden van de hele bedrijfstak. De eerste stap is gezet, de teerling is geworpen….het is een kans, en dat geeft hoop.

Sunniva Fluitsma ASV

 Motie downloaden