Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Morgen is er een @IenWTweedeKamer commissiedebat over de Europese Transportraad die plaatsvindt op 2 juni.
10:00 - 13:00 uur Locatie: Klompézaal
Live te volgen: https://t.co/waddPktQj4
Bijbehorende stukken vindt u op https://t.co/KHE8NTLmc6
Pilot wijst uit: Voorstel Wijziging Havengeld @HavenRotterdam leidt tot enorme kostenverhoging. Een week in Rotterdam liggen zou tot 200% duurder worden. En dat omdat niet nader genoemde (!) "marktpartijen" het bestaande systeem "oneerlijk" zouden vinden. https://t.co/qmjtamS5ay
Dodelijk ongeval in 2015, 2 zwaargewonden in 2018, mast verspeeld door sluitende brug in 2016, wel 700 incidenten in een week, kritiek van de @Onderzoeksraad, maar wethouder @SlegersGerard (CDA) zegt: “Zaanstad heef de veiligste bruggen van Nederland”
https://t.co/NWQyxCDMuo

Achtergronden en verduidelijking probleem ligplaatsbeleid Merwedekanaal

Op 14 april ontvingen wij volgende stukken van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland

Beslissing op het bezwaar – Brief aan de ASV en Advies inzake bezwaarschrift

Waar moet je liggen?

Waar kun je liggen met je schip als je niet aan de reis bent, of als er persoonlijke omstandigheden zijn waardoor je niet kunt of wilt varen?
En waarom wordt er opeens zo sterk gehandhaafd als schippers ergens blijven liggen?
Velen van ons hebben in het verleden de bordjes zien verschijnen, maximaal 3 X 24 uur of maximaal 7 X 24 uur, het was allemaal, zo zei men, om misbruik van ligplaatsen te voorkomen.

 

Verkeersbesluit

Maar een aantal schippers hebben aan den lijve ondervonden dat er wel degelijk een ander beleid is gekomen, een beleid wat in het kort gezegd er op neerkomt: je mag in een paar havens liggen in Nederland (waar je veel moet betalen aan havengeld) en verder moet je varen, laden, lossen en maken dat je wegkomt. je bent ongewenst, als schipper.
Zuid Holland heeft dat beleid vastgelegd in een verkeersbesluit Merwedekanaal waar alleen de Vereniging Schuttevaer in gekend is. Helaas voor de provincie begon men met handhaven nog voor het termijn waarop men bezwaar in kon dienen.

 

Handhaven

Wij, als bemanning van de Franto, maar toevallig ook voorzitter en denktanker van de ASV werden met deze manier van handhaven geconfronteerd door een bijzonder onplezierig telefoontje van een ambtenaar die meedeelde dat we een proces verbaal tegemoet konden zien omdat we langer dan de toegestane termijn daar lagen. We waren niet de enige, maar het was een geluk bij een ongeluk dat het ook ons trof.

 

Reacties

Wij hebben tenslotte zo onze contacten en die hebben razendsnel gereageerd. Zo kwamen, dankzij Lies van Aelst (Statenlid Provinciale Staten van Zuid-Holland), de vragen vanuit de provincie, er verschenen stukjes in de landelijke pers en er verschenen ingezonden stukken in de vakbladen en op de sites. We dienden onmiddellijk een bezwaar in tegen dit verkeersbesluit en gelukkig deden velen dat met ons via het voorbeeld dat op de ASV site stond en via de informatie vanuit de VIBia facebook.

 

Voorlopige voorziening

Om anderen hiertegen te beschermen starten wij ook een procedure bij de Voorzieningenrechter om ervoor te zorgen dat anderen niet zou overkomen wat ons is gebeurd. We wilden wat rust terug voor de schippers die zich toch al zo opgejaagd en bedreigd voelen.

 

Nare ervaringen

Ondertussen werden we gebeld door schippers die zo hun eigen akelige verhalen hadden over dit ligplaatsenbeleid. waarbij het meest schrijnende verhaal toch wel was dat een schipper niet eens 10 dagen mocht liggen bij Vianen toen zijn zoon een open hartoperatie moest ondergaan. Het ergste vond deze schipper dat de vertegenwoordiger van de Schuttevaer tegen hem zei dat “er niets meer aan te doen was en de schippers het er zelf naar gemaakt hadden”. Des te schrijnender omdat dat helemaal aan het begin van de mogelijke beroepsprocedure was, waarbij toch diezelfde Schuttevaer later in de pers vertelde dat er geen klachten zouden zijn.

 

Vervolg

De Provinciale Waterstaat heeft gereageerd op de vragen van de Provinciale Staten waarbij men tegenspreekt dat deze manier van handhaven de bedoeling is. (zie Antwoorden Statenfractie) Men wil juist het oneigenlijk innemen van ligplaatsen die bedoeld zijn voor de beroepsvaart tegengaan, zegt men, zodat de beroepsvaart juist langer kan liggen.
Dat klinkt heel mooi, maar het is heel tegenstrijdig met uitspraken door de provincie in de pers waarbij men juist zegt dat men moet handhaven vanwege “veiligheid en doorstroming”.

 

Verweer

Ook heeft de provincie een verweer geschreven naar aanleiding van ons verzoek bij de voorzieningenrechter. Dit verweer heeft een heel andere toon dan het beantwoorden van de vragen van de fracties, en lijkt toch richting doorzetten van het voorgenomen beleid te gaan. Wel heeft de provincie erin beloofd niet langer te handhaven tot het moment dat er een uiteindelijk onomkeerbaar besluit ligt. Dus die slag is gewonnen, voorlopig.

 

Hoorzitting

Eind juni 2014 zou er een hoorzitting zijn waar wij zowel namens de ASV als namens de bemanning van de Franto aanwezig zouden zijn. Nu heeft men deze hoorzitting uitgesteld omdat men de zaken nader wil onderzoeken.

 

De rol van de schipper

Laten we zeggen dat het er in ieder geval op lijkt dat het wel uitmaakt als je je laat horen.
Voor ons is het heel belangrijk direct te reageren omdat we bang zijn dat dit beleid zich als een olievlek zal verspreiden als we niet doen.

 

De rol van de Vereniging Schuttevaer

Ondertussen merkten wij dat er al een jaar lang een vergelijkbaar Verkeersbesluit ligt betreft de Oude Rijn, Alphen aan de Rijn etc. Ook daar zien wij dat Alleen de Schuttevaer daar bij de besprekingen aanwezig is geweest. Die heeft daar dus kennelijk mee ingestemd.
Al met al is duidelijk dat het goed is dat de ASV aan de Schuttevaer heeft meegedeeld dat wij niet langer hen het mandaat geven om namens ons dit soort onderhandelingen te doen. Kennelijk weet de Schuttevaer niet meer wat er leeft bij degenen die dagelijks gebruik maken van de vaarwegen.

Tot zover een korte impressie van het nog niet afgesloten dossier “ligplaatsenbeleid”.

Alle relevante stukken hierover zijn terug te vinden op de site van de ASV. Mocht u op een andere wijze de stukken eventueel willen ontvangen dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

David Twigt en Sunniva Fluitsma