Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Binnenvaart moet vergroenen, maar hoe? Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025: Geen budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen in 2022! 🙈In de Staatscourant:
https://t.co/Tt9UN5J9FW #metderugtegendemuur @IenWTweedeKamer @RobJetten @chris_stoffer
Hoofdvaarweg Zaan alweer (minimaal) 5 dagen gestremd😡. Reparatiewerkzaamheden tussen 22.00 uur 19-10 en 05.00 u 24-10. Slechte noodbrug kost binnenvaart veel geld en maakt #binnenvaart onbetrouwbaar voor afnemers. @SlegersGerard @jeroenolthof Vragen? 0800 0200 600 (gratis).
Eindelijk is men wat soepeler met gezondheidskeuringen en wordt je om de 2 jaar medisch gekeurd. Behalve...als je toevallig 69 jaar bent, dan moet je toch al binnen 1 jaar gekeurd worden want dat is "logisch" volgens het CBR. @CBRnl @MinIenW

Tweede proefperiode ‘langer liggen’ van start

Vanaf 1 september tot 1 december 2021 start Rijkswaterstaat de tweede fase van de proef voor het langer liggen op ca. 20 (clusters van) 3×24 uurs-ligplaatsen. Schippers mogen dan opnieuw op een geselecteerd aantal RWS-locaties ligplaats nemen met een maximum van 14 dagen. Deze keer is dat ongeacht eventuele reden of omstandigheden; de langere ligtijd hoeft in deze tweede proefperiode dus niet langer Corona-gerelateerd te zijn. Een veilige en efficiënte doorgaande vaart, blijven ook in deze tweede proefperiode de leidende uitgangspunten bij de beoordeling van de aanvraag.

Hoe werkt het?
De gangbare meldprocedure blijft van toepassing, inclusief het, bij aankomst of gaandeweg het liggen, melden dat men gebruik wil maken van de mogelijkheid om langer te liggen dan 3×24 uur. In overleg wordt dan, op basis van de actuele situatie en met de bovengenoemde uitgangspunten, gekeken of dit gehonoreerd kan worden.

Deelnemende ligplaatsen
De ligplaatsen voor de tweede proefperiode zijn dezelfde als de eerste periode en zijn geselecteerd op basis van suggesties van de binnenvaart, de ligplaatsbeheerder en historische bezettingsdata. De ligplaatsen voor beide proeven komen dan ook grotendeels overeen. Er zijn 2 bijzonderheden:
• Eén van de locaties bij Sas van Gent maakt deze keer geen deel uit van de proef vanwege noodzakelijk herstel van de kade.
• Voor Tholen geldt alleen een uitbreiding van de capaciteit om langer te liggen. Men kan dubbel liggen op ligplaats Tholen 4. Het normaal geldende liggeld blijft ook tijdens de proef van kracht. Op dit moment vinden op de locatie Tholen bovendien onderhoudswerkzaamheden plaats aan de ligplaatsen. Dit leidt in het begin van de proefperiode tot minder beschikbaarheid.
Voor de in de eerste proefperiode deelnemende ligplaatsen op het Merwedekanaal, in beheer bij de provincie Zuid-Holland, geldt dat op korte termijn duidelijkheid komt of en in welke hoedanigheid daar vervolgstappen plaats vinden.

Hieronder is het totaaloverzicht van de proefplekken weergegeven zoals die vanaf 1-9-2021 opengesteld worden voor langer liggen. In de bijlage is een geografisch overzicht opgenomen.
Proefplek voor langer liggen dan 3×24 uur van 1 september tot 1 december 2021, maximaal 14 dagen

Zuid-Willemsvaart -Zuid-Willemsvaart na Veghel tot aan de Belgische grens
Wilhelminakanaal -Dongen: nabij zwaaikom ten hoogte van kamer 21
-Oirschot: kamer 45

Diverse sluizen op/nabij de Maas -Sluis Panheel: -Sluis Panheel: Beneden sluis – rechter oever 1(ONP)
-Sluis Panheel: Beneden sluis – linker oever 1 (ONP)
-Born: -Berghaven Noord- en Zuidoever
-Sluis born: Beneden west sluis – linker oever
-Maasbrachthaven: -Maasbracht: Oost – Ligplaats 3 (ONP)
-Roermond Boven sluis Linkeroever (WP): bij de deurenwerkplaats

Tholen -Vluchthaven 4 (plus dubbel liggen toegestaan)
In Tholen is langer liggen altijd al toegestaan tegen een relatief laag bedrag aan liggeld. Dit blijft ook tijdens de proef het geval. Wel is er met de toestemming voor dubbel liggen in vluchthaven 4 een uitbreiding voor langer liggen gecreëerd.
In de eerste periode van de proef vinden er nog onderhoudswerkzaamheden plaats. Net zoals bij oa. Hansweert worden in Zeeland momenteel ligplaatsen opgeknapt.

Kanaal Gent-Terneuzen -Kegelkade Sas van Gent 120m westzijde 4
-Kanaal van Gent naar Terneuzen westzijde 3
De volgende plek vervalt ivm schade aan deze ligplaats: -150 meter Sas van Gent, buitenkant zijkanaal H, voor de museumhaven

Lemmer-Delfzijl (Groningen) -Bloemhof, locatie Overschild
Lemmer-Delfzijl (Friesland) -Irnsum, Rechteroever
Ramspol -Ligplaats Ramspolbrug 2 (oostkant brug),
Nijkerk -Ligplaats Nijkerkerkersluis West -Ligplaats Nijkerkerkersluis Oost

zie hier voor de volledige brochure

Op de najaarsvergadering (2 oktober 2021) van de ASV zal RWS haar visie geven op het ligplaatsenbeleid nu en in de toekomst. Ook de mening van de aanwezige schippers zal meegenomen worden. Heeft u ideeën en suggesties? Deel ze met ons en RWS.