Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Vergroening in de binnenvaart

Vergroening binnenvaart vooral financiële uitdaging

Beste heer/mevrouw,

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op donderdag 8 februari 2018 een bijeenkomst rond het thema verduurzaming van de binnenvaart. De prikkelende stelling dat de “Vergroening van de binnenvaart vooral een financiële uitdaging is” staat tijdens de bijeenkomst centraal. De registratie is nu geopend!

Aanmelden  

Voor wie?
De bijeenkomst richt zich op alle bedrijven die actief zijn binnen de logistieke keten van de binnenvaart, waaronder: rederijen, verladers en partijen die betrokken zijn bij hun financiële bedrijfsvoering (banken, administratiekantoren en scheepsmakelaars).

Waar
World Trade Centrum Amsterdam . Goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Programma

Het volledige programma vindt u hier.

9.00 u.
Ontvangst

9.30 u.
Welkomstwoord door Lucia Luijten (Maritieme Zaken, Ministerie van I&W)

9.45 u.
Een sluitende businesscase bij vergroening is niet onmogelijk
Wim Onderdelinden (Advieskantoor Stichting Abri) en Raymon Berkhout (Scheepvaartbedrijf Dari) over de toepassing van diverse technologie-opties in de transitie naar klimaatneutraal en emissievrij varen in 2050.

10.45 u.
Pauze

11.00 u.
Vergroening van de investeringsportefeuille binnenvaart is een uitdaging
Marco van Beek (Rabobank), Gerard Pols (ABN AMRO) en Dirk Jan van Swaay (ING) over de financierbaarheid van de vergroening en de financieringsinstrumenten die kunnen worden ingezet.

12.00 u.
Finale discussie over financiering van de vergroening in de binnenvaart
Vaststelling van oplossingsrichtingen met een concreet vervolg.

12.15 u.
Einde

Voor inhoudelijke vragen over het programma kunt u contact opnemen met Gillis van Overbeek de Meyer.