Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Binnenvaart moet vergroenen, maar hoe? Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025: Geen budget beschikbaar voor nieuwe aanvragen in 2022! 🙈In de Staatscourant:
https://t.co/Tt9UN5J9FW #metderugtegendemuur @IenWTweedeKamer @RobJetten @chris_stoffer
Hoofdvaarweg Zaan alweer (minimaal) 5 dagen gestremd😡. Reparatiewerkzaamheden tussen 22.00 uur 19-10 en 05.00 u 24-10. Slechte noodbrug kost binnenvaart veel geld en maakt #binnenvaart onbetrouwbaar voor afnemers. @SlegersGerard @jeroenolthof Vragen? 0800 0200 600 (gratis).
Eindelijk is men wat soepeler met gezondheidskeuringen en wordt je om de 2 jaar medisch gekeurd. Behalve...als je toevallig 69 jaar bent, dan moet je toch al binnen 1 jaar gekeurd worden want dat is "logisch" volgens het CBR. @CBRnl @MinIenW

Formulier Boete Beleid Binnenvaart

Via dit formulier kunt u uw bijdrage(n) aan het zwartboek optekenen. Wij willen u verzoeken dit zo volledig mogelijk te doen. Vermeld bijvoorbeeld de scheepsgrootte, relevante data en plaats van handeling of zaaknummer. Zo kunnen de ontvangers van het zwartboek een goed beeld krijgen van waar wij schippers in de praktijk tegen aanlopen.

Wat kunt u zoal melden?

U kunt melding maken wanneer er bijvoorbeeld sprake lijkt/blijkt te zijn van;

 • Extreme controledruk: veelvuldig controleren (waarbij nut en noodzaak niet aantoonbaar is)
 • Boetes die niet als redelijk worden ervaren – omdat de hoogte niet in verhouding staat met het eventueel behaalde economische voordeel
 1. omdat de hoogte niet in verhouding staat met het eventuele gelopen risico waarbij de veiligheid in het geding zou zijn gekomen
 2. omdat de schipper aantoonbaar ter goeder trouw heeft gehandeld.
 3. omdat er sprake zou zijn van een overtreding die redelijk is vanuit het uitgangspunt van “goed zeemanschap”(kans op storm bijvoorbeeld)
 4. omdat de verhouding tussen de boete en de opbrengsten in de binnenvaart totaal zoek zijn.
 5. omdat de schipper gedwongen is regels te overtreden (bijvoorbeeld door het ligplaatsentekort)
 6. omdat de concurrerende sector (vrachtwagensector) een veel kleinere kans maakt op zo’n controle en/boete
 • Inconsistent beleid zoals overheidsvaartuigen die zich niet aan regels houden waar de schipper zich wel aan dient te houden
 • Een procedure bij handhaven en boete oplegging met te hoge drempels om in beroep te gaan tegen de beslissing, zoals
 1. te korte periodes om een zienswijze in te dienen
 2. onduidelijke procedure waardoor u te laat bent met reageren omdat u na het voornemen van boeteoplegging NOGMAALS een zienswijze had moeten indienen na de definitieve boete-oplegging
 3. een niet onafhankelijke procedure (ILT bepaalt zelf of zij goed gehandeld heeft)
 • Rechtsongelijkheid: grote rederijen die ontzien worden omdat er convenanten afgesloten zijn terwijl de particuliere schipper wel geconfronteerd wordt met controles en handhaving.
 • Rechtsongelijkheid: Een particuliere schipper (ongeacht grootte van het schip) die 100% van het boetebedrag moet betalen terwijl de kapitein van de rederij slechts 20 % hoeft te betalen.
 • Een onheuse bejegening: de manier waarop u behandeld wordt toont geen of te weinig respect

 • Controleurs die zelf niet bekwaam blijken te zijn maar wel handhaven.
 • Etc.

Dit zijn een aantal voorbeelden. U kunt alles vermelden, zolang het maar te maken heeft met de technische eisen aan schepen. Dit alles in uw eigen bewoordingen.

Alle bijdragen zullen vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt in het zwartboek.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Als U dit wenst kunt U het formulier hier ook downloaden en uw bijdrage per post versturen naar: 

ASV
Zwartewaalstraat 37
3081 HV Rotterdam

naar de ASV

Heeft u vragen aangaande het invullen van het formulier dan kunt u telefonisch contact opnemen met Liesbeth de Jonge, +31495841237 of +31653144466

Zwartboek Boete Beleid Binnenvaart

1. Grootte schip (grootste tonnenmaat) of PK in geval van duwboot
2. Type schip (beunschip/ tankschip/ droge ladingschip/ passagiersschip/ chartervaartschip/ duwboot etc.)
3. Bouwjaar schip
4. Zaaknummer (vrijblijvend)
5. Willekeur door verschillende interpretaties van de diverse handhavers
6. Extreme controledruk: veelvuldig controleren (waarbij nut en noodzaak niet aantoonbaar is)
7. Boetes die niet als redelijk worden ervaren (zie voorbeelden boven)
8. Een procedure bij handhaven en boete oplegging met te hoge drempels om in beroep te gaan
9. Rechtsongelijkheid: (bv. convenanten of verschil tussen hoogte voor werknemer of zelfstandige
10. Uw overige bijdrage (n)
11. Mogen wij u benaderen voor aanvullingen of vragen? Dan graag uw emailadres en/of telefoonnummer.

Vul de
veiligheidscode in
Veiligheidscode
Web Form Code
Ander Code



Het invullen van de code is om U en ons zelf tegen spam te beschermen

Dit formulier wordt intern en discreet verwerkt en persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden.