Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter

#Binnenvaart Frankrijk: Montargis, een belangrijke laadplaats, is onbereikbaar geworden door watertekort. Vaarwegen richting Zuid-Frankrijk zijn niet of nauwelijks bevaarbaar. Zelfs op de hoofdvaarwegen (Seine) is de vaart onzeker door instortende sluizen.

De SP gebruikt een illegaal middel om tankschepen in de gaten te houden via internet Het volgen van schepen (via AIS) waarop de schippers vaak hun woning en gezin hebben is tegen de afspraken in. https://t.co/l5uzESJlKj Is de privacy in de binnenvaart van geen belang?

Vrijwilligers gezocht voor de Stoomsleepboot Jan de Sterke uit Gorinchem, die ook nog eens verstand hebben van oude techniek en mensen die (voor de functie van kapitein) in het bezit zijn van een groot vaarbewijs.
informatie https://t.co/Osio11fshJ

Persbericht: Bezwaarschrift Franse vaarwegen

Vandaag, 29 september 2014 heeft de ASV ondersteund door Ons Recht een bezwaarschrift ingediend bij de Franse Administratieve Rechtbank.

 

Met deze brief wil de Algemeene Schippers Vereeniging bezwaar aantekenen tegen het per 1 september van kracht geworden Algemene binnenvaartpolitiereglement (RGP) als tegen meerdere Bijzondere Politiereglementen (RPP).

In de nieuwe reglementen zijn een aantal essentiele bepalingen herzien op een dusdanige wijze dat het onmogelijk wordt om nog met het vrachtschip type Freycinet een specifiek voor dat type schip bestemd deel van de Franse vaarwegen te bevaren. Herziene bepalingen over maximale scheepsafmetingen, brughoogtes en vaardieptes sluiten de huidige vloot op verschillende vaarwegen praktisch uit.

Dat houdt in, dat deze wetgeving het voortbestaan van goederenvervoer via het Freycinet-kanalenstelsel onmogelijk maakt. Dat betekent, dat het vervoer van al deze goederen over de weg of per spoor moet gaan plaatsvinden. Dat betekent ook dat bedrijven gevestigd langs de vaarweg niet langer gebruik kunnen maken van vervoer over water en dat particuliere ondernemers in de binnenvaart brodeloos gemaakt worden.

Wij willen er op wijzen dat deze handelswijze geheel in strijd is met het Witboek Vervoer van de Europese Commissie dat de wens uitspreekt van verschuiving van vervoer over de weg naar vervoer over water of per spoor. Door dit nieuwe RGP/RPP zal al het vervoer per spits naar vervoer over de weg verschuiven. Tevens is het in tegenspraak met de overeenkomst tussen Voies Navigables de France en FranceAgriMer om het vervoer van agri-producten tussen 2012 en 2020 vooral via het petit gabarit te verdubbelen.

Wij hebben begrepen dat de vaarwegbeheerder Voies Navigables de France (VNF) nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van de nieuwe regelgeving. Maar wij hebben ook begrepen dat veel opmerkingen die de Franse schippersorganisatie Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale (CNBA) vanuit de binnenvaartsector heeft meegegeven niet zijn meegenomen in de definitieve versies.

Wij verzoeken betrokkenen, wegens bovenstaande en eventueel nog aan te vullen redenen, aan de wetgevende partijen op te dragen, met de bezwaarpartijen hernieuwd in overleg te treden met het doel, de problemen op te lossen en te komen tot een werkbare en rechtvaardige regelgeving en de toepassing van het RGP en RPP op te schorten tot nader order.

Wij staan volledig ter beschikking van de betrokken partijen voor elk overleg.

Een nadere onderbouwing van onze stelling dat het RGP/RPP op deze wijze niet ingevoerd zou moeten worden vindt u in de bijlage “uitleg betreffende het bezwaar tegen het nieuwe Algemene Politiereglement (RGP) en de nieuwe Bijzondere Politiereglementen (RPP)”.