Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
(Afstands) controles door ILT met enorme boetes?
Wij horen alarmerende berichten. Om dat aan de orde te stellen hebben we ervaringen nodig.
Wat zijn uw ervaringen met ILT controles op afstand? Zie ASV facebook of deel uw ervaringen via info @algemeeneschippersvereeniging.nl
Omgekeerde Modal shift😡 Koude sanering van 62% van de Nederlandse (droge lading) binnenvaartschepen (1.544 van de 2.487 schepen). ALLE schepen tot 1.500 ton verdwijnen. Dat is 50.000 extra vrachtwagens op de weg. @markharbers @IenWTweedeKamer En dat laten we gewoon gebeuren?
MIRT debat over stadsbrug Rotterdam: @HabtamudeHoop (PvdA) meldt dat -door nautische (on)veiligheid- binnenvaart en bewoners geen brug willen, maar liever een tunnel👏. @minhas_fahid (VVD) vindt het een "zorgvuldige" afweging omdat het anders veel duurder wordt😡 @IenWTweedeKamer

Symposium marktwerking binnenvaart

 Persbericht 

Op zaterdag 9 mei aanstaande zal er door de sociaaleconomische organisaties Ons Recht/ Notre Droit en de ASV een symposium georganiseerd worden over de marktwerking in de binnenvaart.

 

Het doel van het symposium is:

 • De discussie heropenen over het (niet) functioneren van de markt in de binnenvaart
 • Beleid beïnvloeden in de nabije toekomst
 • De positie van de binnenvaart sector versterken

 

Hoe willen we dat doen? :

 • de schipper een stem geven.
 • diverse sprekers zaken van diverse kanten te laten belichten
 • Informatie uitwisselen
 • Discussie aangaan
 • Eventueel conclusies trekken

 

Zaken die aan bod komen:

 • Marktwerking in de binnenvaart
 • Crisis in de binnenvaart of nieuwe realiteit?
 • Wat is een kostprijs?
 • De invloed van Europa
 • is samenwerken de oplossing?
 • Hoe nu verder?

 

 

Laagdrempelig voor de sector
De ASV en Ons Recht zijn er trots op u de mogelijkheid te bieden aan dit symposium deel te nemen op de prachtige locatie van het Dordrechts museum (Museumstraat 40, 3311 XP Dordrecht, Nederland). Omdat het symposium vooral ook het geluid van de schippers in de binnenvaart wil (laten) horen is ervoor gekozen de toegang zo laagdrempelig mogelijk te houden. Er wordt dus geen toegang geheven voor de leden en donateurs van Ons Recht-Notre Droit en ASV. Daarvoor zijn per lid/donateur 2 vrijkaarten beschikbaar.

Bijdrage in de kosten voor niet-leden
Voor overige deelnemers vragen wij als tegemoetkoming in de kosten een bijdrage van 15,- contant te betalen op de dag van het symposium te Dordrecht.

Aanmelden
Het aantal deelnemers voor het symposium op deze mooie locatie is beperkt. Daarom vragen wij geïnteresseerden zich voor 25 april aan te melden via het formulier op de website of rechtstreeks naar U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht over de mogelijkheid tot het bijwonen van dit symposium.

 

Tijd en plaats
Aanvang van de dag is om 09.30 uur, voor de lunch wordt gezorgd.
De locatie van het symposium is het Dordrechts museum, Museumstraat 40, 3311 XP Dordrecht.

Wij hopen vele schippers en betrokkenen bij de binnenvaartsector te mogen ontmoeten.

namens Ons Recht

Laurent de Bijl

L’equipe de Notre Droit Het Ons Recht team
Samen staan we sterker, Ensembles nous sommes plus forts.
De organisatie die bestuurd wordt door binnenvaartondernemers, zonder belangenvermenging. L’organisation dirigée par des bateliers chef d’entreprises, sans conflits d’intérêts.

namens de ASV

Sunniva Fluitsma
ALGEMEENE SCHIPPERS VEREENIGING (ASV)
+ 31 611 88 77 91