Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter

🎩voor Tom Berendsen (Eroparl. CDA) Hij neemt het in Europa op voor de binnenvaart-familiebedrijven. Zoals Kamerlid @JacoGeurts op nationaal niveau doet, doet Berendsen het op Europees niveau: "voldoende voorzieningen zijn noodzakelijk"! https://t.co/cuLjZPuYe8. Dank! @cdaeuropa

Goed initiatief van VVD-Europarlementariër @C_Nagtegaal.👍 De transportcommissie stemde in met haar binnenvaartrapport: goede bruggen, sluizen en waterwegen zijn onmisbaar voor een modal shift! #werkaandewinkel https://t.co/dCy0DNFg2E @MinIenW @IenWTweedeKamer

Hele weekend sluis Andel gestremd voor scheepvaart, behalve....voor containerschepen. Dat kan toch niet? Een lege spits zou de oevers beschadigen, een 110 meter schip niet? Wie is die "hogerhand"die beslist wie er wel en niet mag verdienen? Onacceptabel! @RWS_ZN @IenWTweedeKamer

Privacywetgeving AVG

DISCLAIMER: 
De teksten op deze pagina dienen alleen ter inspiratie en zijn niet bedoeld als juridisch advies. De ASV is geen jurist en kan en mag dan ook geen juridische adviezen geven. Aan deze teksten kunnen dan geen rechten ontleend worden. Raadpleeg altijd een jurist!

Op 26 mei zijn de controles gestart in het kader van de nieuwe privacywetgeving AVG. In Europa zijn direct op de eerste dag al aan enkele grote bedrijven zeer hoge boetes opgelegd. Ook in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) begonnen met handhaving van de nieuwe regels.

Vorig jaar heeft de Autoriteit 635 onderzoeken gedaan. Naar verwachting zullen er dat dit jaar maar dan 1.000 zijn. Met de AVG in aantocht is het personeelsbestand van AP met de helft uitgebreid. Anders dan in sommige media is gesuggereerd, controleert AP wel degelijk en zal – als daar aanleiding toe is – boetes opleggen. Volgens de nieuwe wet zijn bestuurders en directies van organisaties en bedrijven hoofdelijk aansprakelijk.

Uit onderzoek blijkt dat nog steeds een flink aantal bedrijven niet is begonnen met het nemen van de noodzakelijke maatregelen. In die gevallen zal de AP geen clementie hebben. De Autoriteit heeft aangegeven wat soepeler op te treden als men wel al is begonnen met het AVG-proof maken van de organisatie, maar nog niet alle onderdelen zijn afgewerkt. Je moet dus minimaal wel met AVG gestart zijn!

Via één van onze leden zijn wij gewezen op een paar links die u mogelijk kunnen helpen bij het voldoen aan deze wet.

Privacy verklaring generator

Invulhulp

Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) geeft leden 50% korting op AVG-programma

Als dienstverlening aan de leden biedt de ASV 50% korting op het AVG-programma om te voldoen aan de verplichtingen van de nieuwe privacywetgeving. De kortingscode is ASVAVG50. Deze moet worden ingevuld aan het eind van het bestelproces.

Alle bedrijven moeten op 25 mei 2018 kunnen aantonen de omgang met persoonsgegevens goed te hebben geregeld. Ze moeten voldoen aan de eisen in de nieuwe privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Er is hulp om tijdig al de noodzakelijke maatregelen te nemen. Die hulp heet AVG-programma, een online programma dat in 15 stappen alle noodzakelijke maatregelen langsgaat, van aanpassingen van de ICT tot het opstellen van contracten, berichten op de website en instructie van alle medewerkers.

In het AVG-programma zijn ingewikkelde wetsteksten vertaald naar praktische handvatten. Gebruik het AVG-programma, ga er snel mee aan de start, profiteer van de korting en de organisatie is op tijd voorbereid op de nieuwe verplichtingen.

Zie verder https://avgvoorhetmkb.nl/oplossing-bedrijven-hele-oplossing/
Aanmelden kan via https://www.AVG-programma.nl/mkb

Kosten AVG-programma

Wat de kosten zijn voor het gebruik van het AVG-programma hangt af van de omvang van de organisatie. Zijn er geen medewerkers in dienst (dus geen betaalde krachten), dan kost het programma € 250 per jaar (met korting € 125). Zijn er wel medewerkers in dienst, dan is het bedrag afhankelijk van het aantal. Kijk op:  https://avgvoorhetmkb.nl/prijs-voor-bedrijven/ 

Gebruik van dit programma is niet verplicht maar kan u misschien wel in de juiste richting wijzen!

Enkele links die handig kunnen zijn:

Deze nieuwe wet is voor elk bedrijf, organisatie en vereniging van toepassing!

Privacywet niet minder streng voor mkb-ers en zzp-ers