Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
https://t.co/lWHLGEwrtK Chauffeurs in Nederland weinig gecontroleerd, bij overtreding vaak geen gevolgen omdat “je met een goed gesprek vaak meer bereikt”. Dit in scherp contrast met het boete- en handhavingsbeleid voor de binnenvaart. ILT= Overheid: benadeelt binnenvaart
DANK minister @Barbara_Visser1 🎩, dat er is geluisterd naar onze zorgen aangaande #FAME. Zorgen zo goed verwoord in moties van @BisschopRoelof en @MahirAlkaya, gesteund door @EOCverzekering . https://t.co/aWth27tVUe Grote vraag nu: hoe wordt de 6% #CO2 reductie ingevuld?
7.000 spitsen 25 jaar geleden, daarvan nu max.350 over. Maar @CCNR_Rhin regelgeving gaat gewoon door. In Botlek wordt bauxiet uit een zeeschip in een loods gegooid omdat geen #spits te vinden is. Omgekeerde modal shift is enorme extra #CO2 uitstoot. @C_Nagtegaal @IenWTweedeKamer

Privacywetgeving AVG

DISCLAIMER: 
De teksten op deze pagina dienen alleen ter inspiratie en zijn niet bedoeld als juridisch advies. De ASV is geen jurist en kan en mag dan ook geen juridische adviezen geven. Aan deze teksten kunnen dan geen rechten ontleend worden. Raadpleeg altijd een jurist!

Op 26 mei zijn de controles gestart in het kader van de nieuwe privacywetgeving AVG. In Europa zijn direct op de eerste dag al aan enkele grote bedrijven zeer hoge boetes opgelegd. Ook in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) begonnen met handhaving van de nieuwe regels.

Vorig jaar heeft de Autoriteit 635 onderzoeken gedaan. Naar verwachting zullen er dat dit jaar maar dan 1.000 zijn. Met de AVG in aantocht is het personeelsbestand van AP met de helft uitgebreid. Anders dan in sommige media is gesuggereerd, controleert AP wel degelijk en zal – als daar aanleiding toe is – boetes opleggen. Volgens de nieuwe wet zijn bestuurders en directies van organisaties en bedrijven hoofdelijk aansprakelijk.

Uit onderzoek blijkt dat nog steeds een flink aantal bedrijven niet is begonnen met het nemen van de noodzakelijke maatregelen. In die gevallen zal de AP geen clementie hebben. De Autoriteit heeft aangegeven wat soepeler op te treden als men wel al is begonnen met het AVG-proof maken van de organisatie, maar nog niet alle onderdelen zijn afgewerkt. Je moet dus minimaal wel met AVG gestart zijn!

Via één van onze leden zijn wij gewezen op een paar links die u mogelijk kunnen helpen bij het voldoen aan deze wet.

Privacy verklaring generator

Invulhulp

Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) geeft leden 50% korting op AVG-programma

Als dienstverlening aan de leden biedt de ASV 50% korting op het AVG-programma om te voldoen aan de verplichtingen van de nieuwe privacywetgeving. De kortingscode is ASVAVG50. Deze moet worden ingevuld aan het eind van het bestelproces.

Alle bedrijven moeten op 25 mei 2018 kunnen aantonen de omgang met persoonsgegevens goed te hebben geregeld. Ze moeten voldoen aan de eisen in de nieuwe privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Er is hulp om tijdig al de noodzakelijke maatregelen te nemen. Die hulp heet AVG-programma, een online programma dat in 15 stappen alle noodzakelijke maatregelen langsgaat, van aanpassingen van de ICT tot het opstellen van contracten, berichten op de website en instructie van alle medewerkers.

In het AVG-programma zijn ingewikkelde wetsteksten vertaald naar praktische handvatten. Gebruik het AVG-programma, ga er snel mee aan de start, profiteer van de korting en de organisatie is op tijd voorbereid op de nieuwe verplichtingen.

Aanmelden kan via https://www.AVG-programma.nl/mkb

Gebruik van dit programma is niet verplicht maar kan u misschien wel in de juiste richting wijzen!

Enkele links die handig kunnen zijn:

Deze nieuwe wet is voor elk bedrijf, organisatie en vereniging van toepassing!

Privacywet niet minder streng voor mkb-ers en zzp-ers