Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
5 days ago
De heer Khalid Tachi (EICB) houdt een presentatie over reële vergroeningsopties bij de ASV vergadering (22-9).

meepraten? kom ook naar de vergadering
5 days ago
De "klimaattafel" en vergroening van de binnenvaart komen aan de orde bij de ASV najaarsvergadering op 22 september a.s.
Waarbij de ASV verslag doet van het Ministerie IenW, andere marktpartijen en de ASV gespeeld hebben in het tot stand komen van de “klimaatfiches”.
meepraten?
5 days ago
Samenwerking evofenedex en ASV
De samenwerking tussen verladers en de ASV wordt weergegeven met een presentatie op 22 september - tijdens de ASV najaarsvergadering- van de heer Joost Sitskoorn, manager van evofenedex

Soorten en maten

De tijd dat de ASV een “spitsenclubje” was is allang voorbij! In het ledenbestand komen schepen van 300 tot 3000 ton voor.