Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Enkele reacties op het afschieten van AGORA door de Minister

Reactie van Esther Lubbers
De continue ontkenning van de werking van onze zogenaamde vrije markt, en het er van uitgaan dat ze op deze manier structureel niets stukmaken druipt er van af. Het lijkt bescherming van de machtige bevrachtingskantoren! Bij vele schippers is de lol er al lang af, we kunnen geen brood halen of vergroenen van regels die we wel volop opgelegd krijgen. Het is altijd “wij moeten dit wij moeten dat”, maar over onze markt….mag schijnbaar iedereen beslissen. Ik weet zeker dat niemand zijn ‘salaris’ met de mijne wil ruilen, ik denk zelfs dat ze minimaal 10x meer overhouden per maand, en dan werk ik nog 7 dagen 14 uur gemiddeld 340 dagen in het jaar. Ik zeg dat niet om zielig te doen, maar het was wel de reden om mijn kinderen een andere richting op te helpen dan het varende bestaan. Het is aan de wal makkelijker te verdienen met veel minder uren, je hoeft niet je kinderen op een internaat te doen, loopt veel minder risico’s met storm etc, je kan ‘s avonds gewoon afspreken of op een clubje gaan etc.

Ik lees de oplossing van BLN, lenen om te vergroenen, daar helpen ze ons wel mee?!?, maar nooit heeft zij het over het hoe het terug te verdienen. Meer lenen is meer moeten verdienen, dit was vroeger zo en ook nu met het moderne wonderrekenen van tegenwoordig evenzo! En het is begrijpelijk als er bevrachters in je club zitten, maar doe niet dan alsof je het beste voor hebt met schippers!

Tijdens de bijeenkomst met de sectorvertegenwoordigers wordt dit beeld niet gedeeld. Alleen de vertegenwoordigers van de ASV zien heil in een (verplicht) veilingsysteem. Volgens de andere vertegenwoordigers is dit geen oplossing voor de intransparantie. Zij zien meer kansen in het bevorderen van samenwerkingsverbanden in de binnenvaart. Dit sluit aan bij mijn eerdere correspondentie met uw Kamer, waarin ik heb gewezen op de urgentie van schaalvergroting en samenwerking in de binnenvaartsector.

Dat iedereen maar weet dat andere branche partijen blijven herhalen sinds de crisis, dat we in samenwerkingsverbanden moeten, ondanks dat schippers in de voorbije 10 jaar hebben laten zien dat niet te willen. Logisch het is namelijk gewoon een bevrachtingskantoor er bij, dat ook met de markt op en neer mee moet gaan. Hoe lang gaan we met deze flauwe kul door?????
We hebben een schipper gehoord in het rondetafel gesprek, die in 2009 een schip heeft laten bouwen, met nagenoeg nul uitstoot die geen euro meer verdient heeft sinds hij in de vaart is, 8 jaar! Maar dat haalt dit stuk natuurlijk niet. Wat het wel haalt zijn slechte rapporten omdat dat wel goed uitkomt in hun eenzijdige verhaal!
En dan dat eeuwige samenwerken, gek dat een coöperatie een max tonnengrens heeft en een bevrachter niet, deze zijn gewoon eng groot! Dus hoezo vrije markt?

Het is misschien tijd dat schippers samen gaan werken en met zijn allen een bevrachter uit kiezen waar we voor gaan varen en zo een betere prijs af te dwingen met echte markttransparantie. Dat is dan de enige optie die overblijft om te overleven! Want men roept ook hier al 10 jaar samenwerken maar met welk doel???? Vast niet het hierboven benoemde doel, nee enkel om ons klein te houden!

Ja er zijn al allerliefste sites die een poging doen tot transparantie, maar dit is ook al uitgelegd aan alle partijen, het is info achteraf en een klein deel van de markt en nooit met de bijbehorende prijzen.

Een ongezonde bedrijfstak, die vergrijst, die nauwelijks nieuwe instroom heeft, die nauwelijks genoeg verdient om te vergroenen of een crisis op te vangen, gaat veranderen. Ook nu lees ik schaalvergroting als oplossing, ga bijvoorbeeld eens kijken op het Amsterdam-Rijnkanaal, hoeveel ruimte is er nog voor schaalvergroting? Gaan we straks overal op elkaar moeten wachten zoals op de Maas, op passeerplekken omdat eigenlijk de schepen domweg te groot zijn voor het kanaal of de rivier? En dan nog zo’n vraag: zit een klant werkelijk altijd op 3000 of 6000 of 10.000 ton te wachten die hij dan moet lossen en opslaan of verwerken?

Men kan blijven doen alsof de binnenvaart een gezonde binnenvaart is maar er zijn al vele goede kleine schepen gesloopt, en het stopt niet, sterker, het gaat gestaag door. De schepen worden steeds groter, wat een kapitaalvernietiging, en wat zonde van ons waterrijke landje, waar straks enkel op de grote stukken nog scheepvaart zal zijn en de rest via wielen moet worden weggebracht! Wat een geweldige visie en beleid!

Reactie Jos Evens
Niet voor niets, dat ze die brief er zo laat mogelijk uit doen. Zetten ze de Kamer snel nog even op het verkeerde been. Als de meeste marktpartijen ertegen zijn, zal de meerderheid van de Kamer dit voor zoete koek slikken.
Enerzijds stelt de minister in de brief, dat het slechts om een paar honderd schepen in de spotmarkt zou gaan, maar in het juridisch deel gaat het er ineens over, dat de markt met een verplicht systeem sterk zou worden gereguleerd en dat warempel buitenlandse partijen ervan zouden worden uitgesloten!
Dat is toch pure misleiding!
En dat bv. 4Shipping een schadeloosstelling zou kunnen gaan eisen, terwijl die wel eens bereid zouden kunnen zijn, om eraan mee te werken!
En het aloude verhaal van het stimuleren van samenwerkingsverbanden, terwijl juist bij het rondetafelgesprek in de Kamer is aangetoond, dat die decennialang niets hebben kunnen verbeteren aan de algemene malaise.

Je mag hopen, dat ze daar bij het Algemeen Overleg doorheen prikken, maar dat zal voor de meerderheid van de partijen wel een illusie zijn.

Reactie Gerberdien leSage
Dus de ASV is de enige die opkomt voor de particuliere schipper en een oplossing probeert te vinden om meer te verdienen als schipper. Het verwijzen naar coöperaties heeft ook nog niet bewezen dat de tarieven daar beter van worden en die halen ook werk van de spotmarkt.

Reactie Hendrik Bijnsdorp
Doordat de minister het woord intransparantie gebruikt geeft ze toe dat de markt ondoorzichtig is.

De minister verwijst naar 2 onderzoeksrapporten: ‘Markttransparantie en de rol van tussenpersonen in andere sectoren ter inspiratie voor de binnenvaart’. En ‘Versterking van de marktstructuur in de binnenvaart’.
Zijn die betaald door de minister? Want wie betaalt, bepaalt!

Volgens de minister wijzen de onderzoeksrapporten op één gemeenschappelijke uitkomst, namelijk op het belang en de noodzaak van samenwerking in de binnenvaartsector.
Er wordt in de reactie van de minister niet duidelijk gemaakt hoe samenwerkingsver- banden de intransparantie gaan verhelpen. Staat dat wel in die rapporten?

Volgens de minister wordt de bereidheid tot deelname aan het veilingsysteem bij ondernemers en verladers erg laag ingeschat. Tijdens de bijeenkomst met de sector is gebleken dat het de bedoeling is om een verplicht veilingsysteem in te voeren voor de spotmarkt van de binnenvaart, dit betreft ongeveer 20% van het drogelading segment, in totaal een paar honderd schepen. Op de ASV na zijn alle sectorvertegenwoordigers tegen het invoeren van een verplicht veilingsysteem.
We hebben het met 20% van drogelading segment dan over pakweg 10% van de binnenvaartmarkt, en waarschijnlijk de kleinere schepen. Die worden door andere organisaties dan de ASV slechts zeer ten dele vertegenwoordigd. Bij die organisaties spelen meerdere belangen mee, logisch dat ze er niet voor gaan.
De grootste organisatie in het overleg heeft zelfs in haar ledenbestand een groep bevrachters, die groep heeft alleen maar profijt van de huidige intransparantie.

Volgens de minister zou een verplichting tot deelname aan het veilingsysteem AGORA:

Moeten worden opgenomen in wetgeving, een dergelijke wettelijke basis is er op dit moment niet. De wetgeving kan toch worden aangepast?

  • Strijdig zijn met het vrije verkeer van goederen en diensten in Europa, zeker wanneer buitenlandse schepen en verladers worden uitgesloten van deelname aan het veilingsysteem.

Waarom zouden buitenlandse schepen en verladers worden uitgesloten? Ze kunnen gewoon deelnemen. Hoe strijdig is dat dan met het vrije verkeer van goederen en diensten in Europa?

De minister verwacht dat de Europese Commissie een verplichte deelname aan een veilingsysteem in strijd acht met het Europese mededingingsrecht en het vrije verkeer van goederen en diensten.
Verwacht, in hoeverre is dat onderzocht door het ministerie?

Conclusie
Mijn conclusie is dat de minister er gewoon geen zin in heeft, heeft ze nooit gehad ook trouwens.
Dus, beste minister, ik wens u veel vrachtwagens!