Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Welkom!

Nieuwsbrief oktober weer online!

Lees hem online of download hem hier
Inschrijven voor de digitale nieuwsbrief


Voortbestaan binnenvaartschepen bedreigd door schorsing Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart

(NBKB): Speelbal tussen ILT/RvA en NBKB. Al tientallen schepen in de problemen. En u? Vul de enquête in https://nl.surveymonkey.com/r/3S9N693

Bij voorbaat dank

Resultaten Enquête Europa, red de binnenvaart


Enquête “Europa, red de binnenvaart!” staat online!

Enquête : “Europe, sauvez la navigation intérieure!

 


Ligplaatsvakken Merwedekanaal


Tweede proefperiode ‘langer liggen’ van start

Vanaf 1 september tot 1 december 2021 start Rijkswaterstaat de tweede fase van de proef voor het langer liggen op ca. 20 (clusters van) 3×24 uurs-ligplaatsen. Schippers mogen dan opnieuw op een geselecteerd aantal RWS-locaties ligplaats nemen met een maximum van 14 dagen. Deze keer is dat ongeacht eventuele reden of omstandigheden; de langere ligtijd hoeft in deze tweede proefperiode dus niet langer Corona-gerelateerd te zijn. Een veilige en efficiënte doorgaande vaart, blijven ook in deze tweede proefperiode de leidende uitgangspunten bij de beoordeling van de aanvraag.

Lees meer


VERHUISBERICHT

Vanaf heden is ons nieuwe adres:

Kantoor Helsinki
Koninginneweg 1
3331 CD Zwijndrecht

Tel: +31653-190459


Afhandelen zeeschepen met gegaste lading

Onrust in de binnenvaart

ASV Persbericht Fosfine gas in de lading: onrust in de binnenvaart neemt toe


Oproep! Doe een beroep op de hardheidsclausule technische eisen!

 


Maashaven Rotterdam

Schippers – Stop plannen voor het dempen van de Maashaven

Veel kritiek op bouwplannen in de Maashaven

Luister naar de schippers


Het vaarbewijs 1 en 2 examen gaat veranderen

Het examen voor het vaarbewijs 1 en 2 gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2020 zal het CBR de examens voor het Vaarbewijs 1 en 2 gaan afnemen. Tot nu toe deed je deze examens via de Vamex. Alle examens voor 2019, bij de Vamex, zitten vol.

Lees meer


Aanbieding handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

Minister Dekker (Rechtsbescherming) en minister Ollongren (BZK) sturen de Tweede Kamer de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen.

Handleiding downloaden

Lees ook het persbericht


Wilt u ook een echte toekomst voor de binnenvaart?


STOP-toename- files-large

Teken de petitie:
https://geefbinnenvaarttoekomst.petities.nl/

Geef de binnenvaart toekomst en voorkom 74.000 extra trucks, files en CO2-uitstoot
Het veiligste en minst milieubelastende goederenvervoermiddel, de binnenvaart, wordt door onnodige regelgeving zo tegengewerkt dat de investeringskracht en zelfs de toekomst van deze bedrijfstak in het geding is. Dit heeft verregaande consequenties voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland.

Wij
Binnenschippers van de modernste en veiligste vloot ter wereld, met schepen van diverse afmetingen.

constateren dat:

 • De binnenvaart onevenredig veel (CCR-)eisen opgelegd krijgt.
 • Veel schepen niet aan de (geluids)eisen kunnen voldoen.
 • Noodzakelijke (vergroenings)investeringen onmogelijk worden.
 • De diversiteit en het toekomstperspectief van de vloot afneemt.
 • Er inmiddels al een koude sanering plaatsvindt.
 • Veel schepen kleiner dan 1.500 ton na 2025 verdwenen zijn.
 • Kleinere vaarwegen onbruikbaar worden.
 • Daardoor na 2020 wekelijks circa 74.000 extra trucks op de weg zullen rijden.

en verzoeken

 1. De binnenvaartsector een toekomstperspectief te bieden
 2. De diversiteit van de Nederlandse binnenvaartvloot te waarborgen door:
 • Rekening te houden met de (on)mogelijkheden van de (verschillende type) binnenvaartschepen
 • Het terugdraaien van regelgeving waarvan nut, noodzaak en haalbaarheid niet vastgesteld is
 • nieuwbouweisen aan bestaande schepen gebouwd voor 1976 alleen van toepassing te verklaren bij nieuw-, ver- of ombouw van een schip.

Verklarende bijlage bij deze petitie


Meer markttransparantie in de binnenvaart

Zwartboek CCR eisen * Motie Graus * Soorten en maten

VEEL GESTELDE VRAGEN SAV


Duurzaam transport voor later!
Kies dan nu voor vervoer over water.

betreft: Pamflet “De vaarweg als uitweg

Rotterdam, februari 2017

Geachte,

Hierbij hebben wij de eer u het pamflet “De vaarweg als uitweg” aan te bieden.

Dit pamflet heeft tot doel kort en bondig een overzicht te geven van wat de mogelijkheden zijn die de binnenvaart nu en in de toekomst kan bieden. Om die mogelijkheden ten volle te benutten zijn er ook hindernissen te nemen.

Lees meer


Kleine Binnenvaart – de moeite waard

Kleine binnenvaart de moeite waard

Vijfduizend kilometer vaarweg biedt Nederland bij uitstek de kans om vervoer veilig, goedkoop en milieuvriendelijk te laten plaatsvinden. Zestienhonderd kilometer hiervan bestaat uit kleinere vaarwegen (tot 1.000 ton). De kleine binnenvaart is dé concurrent van vervoer over de weg want zij vervoeren het transport over de haarvaten van de vaarwegen van deur-tot-deur. Nederland is de trotse bezitter van de grootste binnenvaartvloot van Europa. Die vloot is echter incompleet zonder het noodzakelijke deel van de kleine schepen (tot 1.000 ton) die de haarvaten van de vaarwegen kan bedienen.

Lees meer

“Overigens wil de ASV erop wijzen, dat het met terugwerkende kracht opleggen van cumulatieve (CCR)nieuwbouweisen aan bestaande schepen nu al leidt tot een koude sanering van dat segment schepen waar al een tekort aan is”.april