Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Overliggeld in de verschillende landen

 

 
 

BELGIË

Rectificatie op deze Wet

19 JUNI 2011
Koninklijk besluit betreffende de ligtijd en het bedrag van de overliggelden op het gebied van de binnenbevrachting. – Erratum
In het Belgisch Staatsblad nr. 2011/14143, van 19 juli 2011, bladzijde 42689, dient in artikel 2, § 2, de index 113,55 te worden vervangen door 114,55.

 

FRANKRIJK

JORF n°0051 du 29 février 2020 texte n° 8
Vertaling (De ASV is niet verantwoordelijk voor onduidelijkheden of fouten in deze vertaling)

 

 

 

DUITSLAND