Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
De ASV verwelkomt de heer @danielkoerhuis als opvolger van @rudmer Heerema als woordvoerder #binnenvaart (VVD). Wij zien er naar uit om de de prima samenwerking met de VVD woordvoerder te kunnen voortzetten.
sluis Belfeld schut weer!!
Kort maar krachtig; een bijzonder positieve indruk achterlatend betreft inzet en zorg voor de binnenvaartsector. Nu alweer afscheid nemend als demissionair minister I&W . Dank voor de oprechte betrokkenheid @Barbara_Visser1. Veel succes in de toekomstige loopbaan. 🎩

Overliggeld in de verschillende landen

 

 
 

 

 

BELGIË

Rectificatie op deze Wet

19 JUNI 2011
Koninklijk besluit betreffende de ligtijd en het bedrag van de overliggelden op het gebied van de binnenbevrachting. – Erratum
In het Belgisch Staatsblad nr. 2011/14143, van 19 juli 2011, bladzijde 42689, dient in artikel 2, § 2, de index 113,55 te worden vervangen door 114,55.

 

 

 

FRANKRIJK

JORF n°0051 du 29 février 2020 texte n° 8
Vertaling (De ASV is niet verantwoordelijk voor onduidelijkheden of fouten in deze vertaling)

 

 

 

DUITSLAND