Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

AGORA een verloren zaak?

In de Schuttevaer lezen we dat AGORA een verloren zaak is. Maar wie bepaalt dat? Denken politici daar ook zo over?

De kans dat anderen (bevrachters, verladers) dan de schippers tegen meer transparantie (en dus minder afhankelijkheid van de schipper) zijn, dat was wel te verwachten. Maar het gaat toch om de schippers in dit geval, en om het voortbestaan van deze sector.

Patrick Naaraat schrijft in de Schuttevaer over AGORA:

Maar wat de ASV betreft dient ook een marktmeester te worden aangesteld die ervoor zorgt dat de biedingen niet onder kostprijsniveau dalen. …….
We hebben het helemaal niet over minimumtarieven of kostprijsniveau gehad. Waar haalt de Schuttevaer die “informatie” vandaan? Die marktmeester staat gewoon in de motie.

BLN zegt bovendien in dit krantenartikel dat men niet wist dat het om een verplichting zou gaan

maar zie het verslag waarin onder andere het volgende staat:

op de een na laatste pagina, in de een na laatste alinea staat
“…..Hester Duursema zegt dat wat de ESO betreft het wel een vrijwillig systeem moet blijven want hoe kun je verladers dwingen hier aan mee te werken. Sunniva, wat ons betreft zou de hele spotmarkt zich moeten aansluiten…..”

Wij hebben nooit iets anders gezegd. BLN is bij al onze vergaderingen geweest en we hebben altijd hetzelfde gezegd. Maar ook Nijenrode spreekt over DE spotmarkt. En niet over een deeltje van die spotmarkt. En dat is logisch want dat is de enige manier om echte transparantie te krijgen.

Kennelijk is het prettiger om te zeggen: we willen wel maar niet op die manier, dan om gewoon eerlijk te zeggen: we hebben ook bevrachters als lid en die zien dit helemaal niet zitten.
Het is een gemiste kans voor de altijd zo geroemde wil tot samenwerken van de BLN dat ondanks dat we de BLN aangeboden hebben ons ideeën daarover op hun ledenvergadering uit te leggen, BLN daar nooit op ingegaan is. Waarom mochten BLN leden hier niet over geïnformeerd worden?

Wat stond er nu op de sheets tijdens de presentatie over de marktmeester?

De marktmeester

 • Is de “derde partij” die als tegenpartij en clearing house optreedt
 • Als koper en verkoper elkaar niet vertrouwen kan er toch een transactie plaatsvinden
 • Ziet erop toe dat er zonder aanziens des persoons zaken worden gedaan
 • Uitgangspunten werking veiling:
 • De markt is anoniem
 • Toewijzing order of diensten is zonder aanziens des persoons
 • De marktmeester is onafhankelijk

Uitgangspunten veiltechniek:

 • De marktmeester combineert de veiltechniek en de marktsituatie van dat moment
 • Afhankelijk van situatie veilen dan wel toeslag- of afslagmethode gebruiken
 • Bij toeslag of afslag kan de marktmeester de partijen direct benaderen

Inzicht verwerven marktmeester door 

 • Marktgedrag “vragers” en “aanbieders”
 • Onderhandelingsbereidheid van diverse partijen bij diverse prijsniveaus

Eisen aan de marktmeester 

 • Het publiceren van het marktverloop
 • Brengt zoveel mogelijk transacties tot stand

Eisen aan de deelnemers

 • Deelnemen is niet vanzelfsprekend: de regels dienen te worden geëerbiedigd

Eisen aan de “AGORA”

 • De AGORA is een rechtspersoon
 • De AGORA is (bij voorkeur) een coöperatie van partijen
 • die belang hebben bij bovenstaande uitgangspunten
 • en zich verbinden om die te onderhouden en toetsbaar te maken

Tot zover de feiten over AGORA. AGORA een verloren zaak? Wat de ASV betreft niet, wij willen nu wel eens de stem van de schipper laten tellen.