Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Binnenvaartinspectie wordt Binnenvaartcommissie

PERSBERICHT
28/03/2017

Om haar dienstverlening aan de scheepvaartsector in verband met certificatie en metingen te verbeteren, voert Waterwegen en Zeekanaal NV de komende maanden een hervorming door van de cel Binnenvaartinspectie, die voortaan Binnenvaartcommissie zal gaan heten. Grootste prioriteit is het inkorten van de doorlooptijden en wegwerken van achterstanden bij de behandeling van aanvragen voor certificaten en metingen.

De bevoegdheid van de cel Binnenvaartinspectie, die verantwoordelijk is voor het certificeren en meten van vaartuigen in de binnenvaartsector, werd bij de zesde staatshervorming overgeheveld van de federale overheid naar de gewesten, voor Vlaanderen met name naar Waterwegen en Zeekanaal NV. W&Z wil de werking van de dienst, die voortaan door het leven zal gaan als de Binnenvaartcommissie (BVC), verder optimaliseren door de uitwerking van een nieuw dienstverleningsmodel.

De BVC blijft hierbij de bevoegde autoriteit voor het certificeren en meten van binnenvaartuigen en registratie van hun bemanning. Zij zal het onderzoek voor de certificatie en meting uitbesteden aan zowel classificatiemaatschappijen als erkend deskundigen. Om de kwaliteit van deze externe partners te garanderen, zal zij regelmatig audits verrichten op de uitgevoerde onderzoeken. Daarnaast zal de BVC ook verantwoordelijk zijn voor het aanduiden en erkennen van deskundigen. Het binnenvaartloket zal nog steeds verantwoordelijk zijn voor de afgifte van bemanningsdocumenten en het wijzigen en dupliceren van scheeps- en bemanningsdocumenten en de adviesverlening hierover.

Overgangsperiode
De komende maanden gelden als overgangsperiode waarin enkele tussentijdse wijzigingen worden doorgevoerd. De BVC blijft in deze periode wel de onderzoeken i.v.m. certificatie en scheepsmeting uitvoeren. Daarnaast kan men indien gewenst echter ook al terecht bij de classificatiemaatschappijen voor het uitvoeren van onderzoeken rond certificatie onder artikel 2.12 van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR).

Om de overgangsperiode efficiënt te laten verlopen en de wachttijden zo kort mogelijk te houden, zal binnen de BVC op korte termijn het team versterkt worden door aanwervingenvan 2 extra scheepsauditors en administratieve ondersteuning. Daarnaast wordt ook een nieuw IT-portaal voor het aanvragen van onderzoeken rond certificatie en scheepsmetingen beschikbaar gemaakt.
Het nieuwe dienstverleningsmodel zal intussen verder worden uitgewerkt binnen het kader van De Vlaamse Waterweg nv (de fusievennootschap van Waterwegen en Zeekanaal NV en de NV De Scheepvaart) en dit in overleg met alle betrokken partijen (de sector, externe deskundigen, classificatiemaatschappijen en zo verder). Tegen uiterlijk 1 januari 2018,wanneer Waterwegen en Zeekanaal NV zal opgaan in De Vlaamse Waterweg nv, moet de volledige hervorming een feit zijn.

Meer details over de geplande hervorming en tussentijdse overgangsmaatregelen zijn raadpleegbaar op http://nts.flaris.be.

Meer informatie
Voor verdere vragen omtrent de overgangsperiode kan u terecht bij de Commissie voor Onderzoek via op het telefoonnummer van BVC: +32 3 860 68 41 of het binnenvaartloket: +32 3 546 06 83