Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

BLN houd op met dat gedraai!

“Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft samen met het ASV succesvol gepleit voor een uitzondering voor schepen die geen stroom nodig hebben gedurende de nacht” lezen wij op de site van de Schuttevaer bij het artikel: “nieuw bord: walstroom verplicht”

ZO IS HET NIET GEGAAN!

Tot nu toe heeft de ASV de verschillende benaderingswijzen niet aan de grote klok gehangen maar als de lezers op het verkeerde been worden gezet dan gaat dat mij te ver.

Ik heb, nadat Dorothe Grooten Wendt dat namens de ASV al in een eerder overleg had gedaan, de gevaren van handhaving bij dit bord aan de orde gesteld in het CCR vooroverleg waar Leny van Toorenburg het ontstaan van het bord verdedigde, suggererend dat zo’n bord ligplaatsen op de Rijn zou kunnen garanderen.

De CCR Rijnvaartcommissaris begreep na kritiek van onze kant hierop wel dat zo’n bord op deze manier het doel niet dient. Ik heb toen geen bijval gehoord van Leny van Toorenburg laat staan dat we “samen optrokken”.

Al die mooie woorden van samenwerken ten spijt had het BLN Schuttevaer gesierd hier van te voren over te spreken zodat we niet opgezadeld zouden worden met iets waar we problemen mee gaan ondervinden en die geen enkele garantie biedt tot al die mooie “beloften” als behoud van ligplaatsen.

Wat ik zie is een herhaling van zetten: BLN ziet een probleem aankomen, gaat alvast een “oplossing” bedenken (of ondersteunen) zonder te kijken of de schippers blij zijn met die “oplossing” en zonder te kijken of deze “oplossing” het probleem inderdaad uit de wereld helpt.

Ik denk maar aan de zwemvestplicht, die ook de relingplicht tegen zou houden. En uiteindelijk werden we opgescheept met alle twee de verplichtingen. Dat we nu van de relingplicht verlost lijken te zijn komt alleen maar omdat andere Europese landen het belachelijk vonden en deze verplichting teruggedraaid hebben.

Ik breng ook even de huisvuilsoap in gedachten die toch in eerste instantie ondersteund werd door BLN-Schuttevaer. Pas nadat de ASV en vele schippers zich hier fel tegen verzetten werd er gesproken over “samenwerking” tegen de wijze waarop het abonnementensysteem werkte. Maar toen de ASV buitenspel gezet werd door het Ministerie bij het overleg daarover hebben wij BLN die zo graag samenwerkt niet gehoord.

Ook wat de AIS-verplichting betreft “garandeerde” BLN-Schuttevaer dat die verplichting geen probleem zou opleveren. Toen wij zeiden dat die verplichting zou betekenen dat zodra die AIS kapot is je uitgevaren bent zou dat wel meevallen. Toen onze angst bewaarheid werd was een medewerker van BLN de eerste die riep “maar dan moeten de containerschepen uitgezonderd worden”. De containerschepen alleen? Fijn hoor dat samenwerken.

Ook wist Kees de Vries (Schuttevaer) zeker dat de privacy bij AIS niet in geding zou komen. Al onze opmerkingen werden als overdreven beschouwd, maar zie het laatste rapport daarover; privacy wordt aan alle kanten geschonden.

Ik kan natuurlijk nog het verdedigen noemen door BLN-Schuttevaer van ingevoerde spertijden, of het ligplaatsenbeleid van RWS waarbij schepen niet langer dan 3X24 uur mogen liggen, het ligplaatsenbeleid op het Merwedekanaal waar Schuttevaer mee akkoord gegaan is en de ASV het alleen via een hoorzitting terug heeft weten te draaien. Ik wil het voorbeeld geven van het boetebeleid waarbij (lees het verslag in BLN nieuwsbrief) BLN geen inbreng heeft in het ILT overleg laat staan dat men de schippers aanspoort de (ASV) petitie te tekenen of het zwartboek in te vullen. Ik kan de markttransparantie noemen die de heer Kortenhorst zou “regelen” bij zijn aantreden maar waarbij BLN uiteindelijk niet met schippers over Agora wil praten en via een aantoonbaar onjuiste uitvlucht (“we wisten niet dat het een verplicht systeem werd”) een werkelijke stellingname ontwijkt. We kunnen het hebben over de CCR regelgeving ROSR waar Hester Duursema, directeur van BLN, al jaren geleden ook tegen zou ageren, maar waarvan we nog geen enkele vraag hebben mogen ontdekken bij de overleggen in de Tweede Kamer.

Kortom:
Of het nu goede bedoelingen zijn of niet, er wordt te weinig geluisterd naar de schipper en te veel gehandeld vanuit een betweterig gevoel voor wat goed voor “ons” is. Allemaal al erg genoeg, maar om, nu iedereen over dit bord valt, net te doen alsof Schuttevaer en ASV “samen optrekken” dat is de waarheid geweld aandoen. De ASV distantieert zich dan ook van de uitspraken van  een medewerker van BLN hierover.

Sunniva Fluitsma
ASV