Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Deventer

Gemeente Deventer benadeelt schippers

De gemeente heeft maandagavond 6 augustus per direct de sluisdeuren in de haven van Deventer gesloten op verzoek van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Volgens weekblad de Schuttevaer zouden de laatste binnenvaartschepen de haven maandagmorgen hebben verlaten. Bij navraag bleek de Schuttevaer onjuist geïnformeerd: men had simpelweg op AIS gekeken en zag geen schepen liggen.

Ondertussen liggen er 5 schepen gevangen in de haven. Een van de schippers heeft contact gezocht met de ASV. Die was dezelfde ochtend nog de sluis door gekomen: niets aan de hand en niemand die iets zei over een eventuele stremming.
Maar toen hij eruit wilde varen, was het plotseling gevaarlijk. De bovendeuren (!) zouden de druk van het water niet aankunnen en dan zou er een heel gevaarlijke situatie ontstaan.

De ASV heeft de gemeente gebeld en met de verantwoordelijke gesproken. Wat blijkt? Deze dure gemeente vindt, dat als de “havenbedrijven” op de hoogte worden gesteld van de kans op stremming, dat men dan wel genoeg informatie heeft verschaft. Die informatie heeft men afgelopen vrijdag aan de havenbedrijven gegeven en volgens de gemeente zouden die dan de plicht hebben schippers op de hoogte te stellen.

Maar de havenbedrijven hebben natuurlijk een ander belang dan de schippers; zij willen hun producten voor de wal, dus die gaan echt niet tegen schippers zeggen “KOM NIET!”

Het is natuurlijk ook niet de plicht van de havenbedrijven om de binnenvaart te informeren. Het is de plicht van de beheerder van de haven en de sluis: de gemeente Deventer. Informatie verstrekken had men makkelijk kunnen doen via teletekst, via berichten naar de brancheorganisaties en de diverse media. Zelfs de vrijdag ervoor had dat nog goed gekund.

Zelfs tot het moment van het invaren van de sluis kunnen de schippers gewaarschuwd worden. Dit achterhouden van informatie is laakbaar en daarom zouden schippers ook in dit geval wel eens een claim kunnen indienen.

Het is tenslotte door het niet verstrekken van informatie, dat deze schepen misschien wel wekenlang opgesloten liggen zonder inkomsten – hoe lang deze situatie duurt, is tenslotte afhankelijk van de waterstand in de IJssel – onnodig veroorzaakt door achterhouden van essentiële informatie.

De ASV is diep verontwaardigd over de nonchalante manier waarop er met de belangen van de schippers wordt omgegaan en zal er alles aan doen om deze situatie aan de kaak te stellen. Wie weet hoe snel – dat hebben we maar gezien in Tiel – een situatie opeens weer “verandert”, ten gunste van de schipper.

In tegenstelling tot verschillende berichten deelt het Waterschap aan de ASV mede dat men helemaal niets heeft gezegd over de bovendeuren van de sluis van Deventer. Waar nu precies het probleem zit? Er is kennelijk geen inspectie geweest van de sluis. Alleen het feit dat de IJssel zo laag staat, lijkt de reden te zijn tot dit ingrijpende besluit. Het Waterschap stelt verder vast dat de gemeente Deventer aansprakelijk is voor het niet (tijdig) geven van informatie aan de schippers.

De eerste schipper heeft op 7 augustus jl. aangekondigd claims te zullen gaan indienen betreffende de gederfde inkomsten. Hij is in overleg met zijn rechtsbijstandsverzekering daarover. Iedere dag na 18.00 uur vandaag wil deze schipper in rekening brengen aan de gemeente, het Waterschap en/of de Provincie.

Vervolgens wordt ons ook medegedeeld door het Waterschap dat men in overleg is om alles “zo kort mogelijk” te laten duren.
RTV Oost heeft er een item van gemaakt, waar David Twigt opeens Vis heet (en dat lust hij niet eens!).

Daarin wordt duidelijk gemaakt dat Deventer niet communiceert met schippers, omdat ze niet weten wie er naar Deventer komt. Heeft de gemeente nooit van teletekst gehoord (scheepvaartberichten), binnenvaartmedia of brancheorganisaties? Zelfs toen de schippers door de sluis gingen werden ze niet gewaarschuwd.

De NOS: onjuiste informatie stremming haven Deventer
De NOS meldt tijdens het radio 1 journaal op 7 augustus dat schippers tijdig gewaarschuwd zouden zijn betreffende de stremming van sluis Deventer. Niets in minder waar. Dezelfde dag erkende de gemeente aan ons (de Algemeene Schippers Vereeniging) dat alleen de havenbedrijven op de hoogte waren gesteld.

De Pers
De ASV weet inmiddels dat brieven en telefoontjes naar betrokkenen weinig helpen als je er geen ruchtbaarheid aan geeft. Dus hebben we er alles aan gedaan om het in ieder geval bekend te maken. Maar niet alleen de ASV heeft dat gedaan, ook de betreffende schippers – met name schipper Olislagers van het schip Infinitum – hebben zelf flink hun best gedaan om aandacht te krijgen voor deze problematiek. Dus is het gelukt om zowel de regionale als landelijke pers aandacht te laten besteden aan dit onderwerp.

De Stentor heeft aan dit probleem een artikel gewijd en ook RTV Oost heeft van het onderwerp een item gemaakt.
Daarin zegt de gemeente zelf dat Deventer niet communiceert met schippers, omdat “ze niet weten welk schip er naar Deventer komt”.

Ook in een telefoongesprek dat de ASV heeft gevoerd met de gemeente, werd duidelijk gezegd dat men de schippers NIET had geïnformeerd. Wij vroegen ons in een reactie al af: Heeft de gemeente nooit van Teletekst gehoord (scheepvaartberichten), binnenvaartmedia of brancheorganisaties? Zelfs toen de schippers door de sluis gingen werden ze niet gewaarschuwd.

Helaas is de NOS het niet even gaan navragen bij de schippers die nu vastliggen in de haven. Ook heeft de NOS nagelaten te vragen hoe er dan gecommuniceerd is, want dat is er niet.

De Volkskrant
bekijkt in een artikel de stremming alleen vanuit het gezichtspunt van “de bedrijven”. Dat zijn dus de ontvangers, niet de schippers. Die spelen in dit artikel geen enkele rol. De Volkskrant heeft het alleen over het feit dat de havenbedrijven nu de schepen op een andere plek moeten laten komen en dat dat geld kost. Dat er op dat moment 5 bedrijven volledig van inkomen beroofd zijn, lijkt er niet toe te doen.

Alweer onwaarheden
Niet alleen heeft het NOS journaal – die toch de informatie van de gemeente moeten hebben opgevraagd – in eerste instantie medegedeeld, dat de schippers van te voren op de hoogte waren gesteld van het feit dat de sluis van Deventer gestremd zou (kunnen) worden, wat dus ONWAAR is. Bovendien wordt door de gemeente aan de ASV medegedeeld, dat de havenbedrijven de vrijdag voorafgaande aan de sluiting van de sluis op de hoogte zouden zijn gesteld van de mogelijk op komst zijnde sluiting. Echter, na een telefoontje met Forfarmes wordt de ASV verteld, dat ook zij nergens van wisten en pas op de hoogte werden gesteld, toen de sluis al gesloten was.

Wordt vervolgd…