Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Even voorstellen

VANDIJK advocaten en uitleg over een casus

Naar aanleiding van een gesprek dat de ASV heeft gevoerd met mevrouw Ooijkaas van advocatenkantoor VANDIJK advocaten is afgesproken dat zij de ASV leden regelmatig op de hoogte zal houden van belangrijke juridische zaken.

Hierbij stelt mevrouw Ooijkaas zich aan de ASV lezers van de nieuwsbrief voor en voegt een artikel toe over schade bij het lossen. In de volgende ASV vergadering zal mevrouw Ooijkaas aanwezig zijn om een aantal zaken toe te lichten en met de aanwezigen te bespreken.

Even voorstellen…
Beste ASV-leden en betrokkenen,
Mijn naam is Ynke Ooijkaas, advocaat bij VANDIJK Advocaten in Rotterdam en vanaf 1996 werkzaam in de binnenvaart. In mijn binnenvaartpraktijk hou ik me bezig met vrijwel alle zaken en vragen die een binnenvaartschipper in zijn of haar werk tegenkomt.
Ik krijg nog geld van mijn bevrachter. Hoe pak ik dat aan?
Moet ik voor mijn buitenlands personeel sociale premies in Nederland afdragen?
Hoe zit dat met de VOF als we op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd en nu gaan scheiden?
Kan ik iets doen tegen een boete van IL&T?
Ik moet voorkomen vanwege een economisch delict. Hoe werkt dat?
Ik denk dat ik schade heb gevaren, wat moet ik nu doen?
Etc.

Mijn werk is net zo afwisselend als dat van u!

Na een eerste kennismaking met het ASV-bestuur leek het een goed idee voor elke ASV nieuwsbrief een kort praktijkverhaal te schrijven. Hieronder mijn eerste bijdrage.

Bij vragen kunt u altijd contact met mij opnemen:
Ynke Ooijkaas
VANDIJK Advocaten
Jacques Dutilhweg 471c
3065 GL Rotterdam
Tel.: 010 – 212 12 20
Mail:

Een casus: Schade door een poliepgrijper

Schipper Maarten Burger vaart met het ms “Oleander”. Het schip is voor deze reis vervracht aan Berchem Metaalbedrijf B.V. Burger heeft schroot geladen. Hij weet dat schrootvervoer risicovol kan zijn, dus hij heeft in de overeenkomst met Berchem de bepaling op laten nemen dat het schip na afloop van de reis weer in goede staat moet zijn. De reis verloopt voorspoedig en op de losdatum meldt de ‘Oleander”zich voor de wal. Er wordt gelost bij De Verenigde IJzerwerken B.V. Die heeft het lossen uitbesteed aan Istman B.V. Die lost het schip met behulp van een poliepgrijper.

Burger ziet tot zijn grote schrik dat er erg onzorgvuldig wordt gelost. Er vallen grote stukken schroot uit de grijper en het schip raakt flink beschadigt. Al tijdens het lossen spreekt Burger de kraanmachinist daar op aan. Helaas zonder al te veel resultaat. Na het lossen blijkt dat er forse schade is ontstaan.

Burger belt direct zijn verzekering. In overleg met zijn verzekeraar stuurt hij een mail naar De Verenigde IJzerwerken om hen aansprakelijk te stellen voor de schade. De Verenigde IJzerwerken is echter kort van stof. Ze wijzen elke aansprakelijkheid af. Zij hebben niets te maken met de overeenkomst tussen Berchem en Burger en als er problemen zijn,moet hij maar naar Istman gaan. Bovendien heeft Burger volgens hen ingestemd met het lossen met een poliepgrijper. Burger weet niet wat hij nu moet doen en belt met zijn advocate mr Alexia Specialis.

Mr Specialis legt uit:
Het is juist dat de overeenkomst is gesloten tussen Berchem en VOF Oleander. De Verenigde IJzerwerken is op dat moment nog geen partij bij deze overeenkomst. Echter op het moment dat De Verenigde IJzerwerken aanspraak maakt op lossing van de lading, treedt dat bedrijf als derde partij toe tot de bevrachtingsovereenkomst en is daarmee ook gebonden aan de inhoud van het contract dat tussen VOF Oleander en Berchem gesloten is. De contractuele afspraak dat het schip na lossing weer in goede staat moet zijn, geldt dan dus ook voor de De Verenigde IJzerwerken.

De Verenigde IJzerwerken is, zowel volgens boek 8 van het Burgerlijk Wetboek als het Europese CMNI verdrag, als ontvanger verantwoordelijk voor het lossen van de lading. Dat Verenigde IJzerwerken daar Istman voor inschakelt, maakt voor de aansprakelijkheid van Verenigde IJzerwerken niet uit. VOF Oleander kan Verenigde IJzerwerken dus aansprakelijk stellen voor de schade.

Het feit dat Burger akkoord is gegaan met het gebruik van een poliepgrijper betekent niet dat Verenigde IJzerwerken niet aansprakelijk is. Het is de onzorgvuldige wijze waarop met deze grijper gelost is, die zorgt dat Verenigde IJzerwerken aansprakelijk is. Burger gaat een stuk geruster terug naar boord…

Arbeids- en rusttijdenregistratie

Hierbij vindt u ook een artikel over arbeids- en rusttijdenregistratie (handhaving uitgesteld tot waarschijnlijk het einde van het jaar!). Ter toelichting nog even het volgende:
De eerste vraag ging over een casus waarbij een schipper vaart met een echtpaar dat permanent aan boord verblijft. Tijdens de 2 weken af (die zij normaal gesproken thuis doorbrengen maar bij gebrek aan een woning aan de wal nu aan boord blijven) wil de schipper het echtpaar toch in het vaartijdenboek vermelden. In deze situatie geldt het antwoord in het artikel. De casus is helaas uit het artikel gevallen. Uiteraard is het mogelijk om personeel dat werkzaam is als bemanning in het vaartijdenboek te vermelden waarbij ook rusttijd (tijdens de vaart)kan worden genoten. Hier zal in een volgende blog nog op teruggekomen worden.

Het artikel staat op de site van VANDijk advocaten en kan ook via de site via LinkedIn en facebook worden gedeeld.