Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Maritieme werkconferentie door de ogen van de Minister

Op het AO (Algemeen Overleg) van 6 juni is ook een verslag van de Maritieme Werkconferentie aan de orde:

Dit schrijft de Minister over de maritieme werkconferentie.

BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2017

Graag informeer ik u via deze brief over de maritieme werkconferentie, de evaluatie van het inzamelingssysteem voor het scheepsafval van de binnenvaart en een drietal onderzoeken1 . Maritieme werkconferentie Op 1 februari 2017 heeft IenM samen met Nederland Maritieme Land (NML) een druk bezochte maritieme werkconferentie georganiseerd (circa 180 deelnemers). Uitgenodigd waren vertegenwoordigers uit de maritieme sector en bij de Maritieme Strategie betrokken departementen. Het doel van de werkconferentie was om de prioriteiten van de maritieme strategie te actualiseren. Binnen de centrale thema’s van de maritieme strategie: Human Capital, Innovatie, Handel, Bereikbaarheid en Veiligheid/ Milieu werden tal van onderwerpen besproken. In de komende maanden zullen de resultaten van de werkconferentie worden vertaald in concrete acties voor een maritiem werkprogramma voor de komende twee tot drie jaar. Op deze wijze is IenM intensief in gesprek met de betrokken partijen, luistert goed, maar vraagt ook van de sector zelf initiatief. Vanuit een gezamenlijke analyse van de situatie en de trends komen we tot een gezamenlijk gedragen werkprogramma. Dit werkprogramma moet in het najaar gereed zijn.

ASV: hoe anders hebben de aanwezigen namens de ASV dit ervaren. 

Die prioriteiten zijn in ieder geval niet gezamenlijk opgesteld. We zijn benieuwd naar de “concrete acties” die hieruit voort moeten komen.