Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Petitie: Geef de binnenvaart toekomst

De ASV heeft een petitie gelanceerd:

Geef de binnenvaart toekomst en voorkom 74.000 extra trucks, files en CO2-uitstoot

De Algemeene Schippersvereeniging heeft de petitie, gericht aan de Tweede Kamer, gelanceerd als laatste middel om de waardevolle binnenvaartvloot voor (nog meer) afbraak te behoeden.

 • Hoewel al eerder in een hoorzitting de Tweede Kamer overtuigd was van de onzinnigheid van de CCR regels 
 • Hoewel er al sinds 2002 aangetoond is dat de eisen opgesteld zijn met de bedoeling de bestaande vloot te saneren 
 • Hoewel we inmiddels weten dat daarmee alle kleinere binnenvaartschepen zullen verdijnen (schepen tot 1.500 ton)
 • Hoewel dat in strijd is met het Europese witboek vervoer (Waarbij men juist vervoer van de weg naar het water wil halen)
 • Hoewel het in strijd is met de roep om duurzaam vervoer
 • Hoewel hele delen van Nederland van vervoer over de weg afhankelijk worden
 • Hoewel een verkeersinfarct dreigt waar juist vervoer over water die druk zou kunnen doen afnemen
 • Hoewel moties zijn aangenomen om kleinere schepen te vrijwaren van regelgeving waar men niet aan kan voldoen (moties die niet uitgevoerd worden)
 • Hoewel aangetoond is dat door deze regeldruk investeringen gericht op vergroening niet gedaan kunnen worden
 • Hoewel dat allemaal al lang bekend is blijft men doorgaan op deze eenmaal ingeslagen weg

Onderzoeksbureau Panteia: na 2025 is er geen klein binnenvaartschip meer

Niet alleen de Algemeene schippersvereeniging stelt dat dit enorme gevolgen heeft, ook onderzoeksbureau Panteia stelt in een rapport vast dat vanwege deze regelgeving er na 2025 geen kleine schepen meer zullen zijn.
Gevolg: 74.000 extra vrachtwagens op de weg, iedere week. Dat is het toekomstperspectief als er niet snel ingegrepen wordt.

Daarom is er een petitie gelanceerd; Teken de petitie! 

STOP 74.000 extra trucks, files en CO2 uitstoot

Het veiligst en minst milieubelastende goederenvervoermiddel: de binnenvaart, wordt door onnodige regelgeving zo tegengewerkt dat de investeringskracht en zelfs de toekomst van deze bedrijfstak in het geding is. Dit heeft verregaande consequenties voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland

Wij
Binnenschippers van de modernste en veiligste vloot ter wereld, met schepen van diverse afmetingen.
Constateren dat:

 • De binnenvaart onevenredig veel (CCR)eisen opgelegd krijgt.
 • Veel schepen niet aan de (geluids)eisen kunnen voldoen.
 • Noodzakelijke (vergroenings)investeringen onmogelijk worden.
 • De diversiteit en het toekomstperspectief van de vloot afneemt.
 • Er inmiddels al een koude sanering plaatsvindt.
 • Veel schepen < 1.500 ton na 2025 verdwenen zijn.
 • Kleinere vaarwegen onbruikbaar worden.
 • Daardoor na 2020 wekelijks ca 74.000 extra trucks zullen rijden.

en verzoeken

 • De binnenvaartsector een toekomstperspectief te bieden
 • De diversiteit van de Nederlandse binnenvaartvloot te waarborgen door:
  • Rekening te houden met de (on)mogelijkheden van de (verschillende type) binnenvaartschepen
  • Het terugdraaien van regelgeving waarvan nut, noodzaak en haalbaarheid niet vastgesteld is
  • Nieuwbouweisen aan bestaande schepen gebouwd voor 1976 alleen van toepassing te verklaren bij nieuw-, ver- of ombouw van een schip