Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Statenvergadering in Lelystad over de verkorte sluizen

Tekst uitgesproken door Ger Veuger voor de Statenvergadering in Lelystad over de verkorte sluizen.

Mevrouw of meneer de voorzitter, geacht college,

Ik ben op het water geboren en getogen en heb ruim 60 jaar op het water doorgebracht met mijn ouders. We hebben veel in de N.O.polder gevaren, veel vlas en bieten naar Groningen. Wij voeren altijd door de Friese sluis als we bieten in hadden.

Mijn zwager voer er toen ook vaak. Die had een spits van 43 meter. Wat is er gebeurd? Is die sluis gekrompen??

Nu het heden: Wat is er nu feitelijk gebeurd? Een schip van toevallig ook 43 meter schut op in de Urkersluis, niets aan de hand. Dit gebeurt dagelijks, maar nu let de sluiswachter niet op of heeft het te druk met andere objecten, die hij of zij ook moet bedienen en draait de brug niet op. Gevolg: een geplette achterwoning. Gelukkig komt iedereen er zonder verwondingen af.

Dit schip was geen schip van 49.5 meter, ook niet 47, zoals nu het voorstel is, maar nog 4 meter korter.

Het kan dus vandaag of morgen weer gebeuren, want ik heb in uw plannen niet gelezen, dat u weer een sluis/brugwachter op de sluis gaat zetten. De afmeting van de schepen is dus niet de oorzaak van deze hele materie, wat de onderzoekbureaus daar ook over zeggen. Het is een zaak van menselijk falen, wat nooit zou zijn gebeurd als er daadwerkelijk iemand op die sluis aanwezig zou zijn geweest.
Dezelfde problematiek speelt natuurlijk ook in de Flevo polders. Mijne dames en heren, de schepen zijn niet gegroeid, de leeftijd van deze schepen ligt ver boven de 50 jaar. De polders en deze schepen zijn gelijktijdig gebouwd. Ik weet het nog goed: toen ik bij mijn vader aan boord kwam na mijn schooltijd, voeren we van Amsterdam nog in een rechte lijn naar Kampen. Niks polders van Flevo. Ja, ze waren wel aan het bouwen. Net als die schepen, die nu nog in uw polders varen. Dat de schepen, zoals u stelt, in de loop van de jaren steeds langer en breder worden, is dus feitelijk niet juist. Er is een sterk verminderd aanbod van kleinere schepen. Panteia geeft daar aardige overzichten van, dus ze lijken wel groter te worden, omdat er minder kleine schepen zijn.

Ik zal niet ontkennen, dat er een paar van deze schepen verlengd zijn op de poldermaat. Volstrekt legitiem lijkt mij. Dat is in het verleden altijd gebeurd. Toen Koning Willem(!) de Zuid-Willemsvaart liet graven van ’s Hertogenbosch naar Luik en de sluizen 50 meter lang en 6,60 m breed maakte, was de Kempenaar geboren.

In Frankrijk evenzo met de spitsen; Toen Freycinet eind 1800 de sluizen standaardiseerde op 39 x 5,10m was de spitsenmaat geboren. Zonder marges. Dames en heren, als er nu vandaag marges zouden worden ingevoerd, zoals u van plan bent, zijn morgen alle spitsen en kempenaars uitgevaren. In Frankrijk, en ik heb er mijn halve leven gevaren, liggen duizenden sluizen waar miljoenen schepen zijn doorgevaren op allerlei manieren; zonder motor, met weinig vermogen en met veel vermogen.

Is er dan nooit een schip door een sluisdeur gelopen? Nee, eigenlijk niet, want dat gaat namelijk niet. Als een schip maar net in een sluis past, kan hij er nooit met gang invaren. Hij gaat met dezelfde gang achteruit, als hij eerst vooruit ging. Stelt u zich eens voor; een schip vaart een sluis binnen. Wat gebeurt er? Er komt een waterkolom voor het schip. De waterkolom stijgt zo snel, dat het schip achteruit de sluis weer uit gaat, als de schipper niet oppast.

Dus de bewering van Panteia, dat een geladen schip een brug kan rammen, is niet waar. Dit is nooit gebeurd en zal ook nooit gebeuren in deze situatie. Hooguit raakt het voorste vlaggenstokje van de schipper, maar wie maalt daarom??

Mevrouw of mijnheer de voorzitter, geacht college, ik zal u niet vermoeien met cijfertjes en grafiekjes. Ik vertel u een verhaal hoe het werkelijk gaat in het vervoer over water. Kan er dan helemaal niets gebeuren met automatisering? Ja, natuurlijk wel; in Frankrijk zijn al die duizenden sluizen al jaren geautomatiseerd en de schipper doet de bediening. Als hij vast ligt in de sluis, trekt hij aan de groene hendel en als het fout mocht gaan aan de rode en dan stopt alles.

Als er in Urk een rode knop was geweest, zaten wij hier nu niet om deze tafel.

Ik dank u voor uw aandacht. Ger Veuger.

Goed nieuws:

Naar aanleiding van deze Raadsvergadering komt er een nader onderzoek naar een aanvaar beveiliging voor de Zuidersluis. En er is gepleit om ook de Friesesluis weer op 39 meter te zetten.

Wordt vervolgd